Stopiņu peldbaseins

 

 

Adrese: Ulbrokas vidusskola, "Vālodzes", Stopiņu novads, LV-2130

Vadītājs, Ulbrokas sporta kompleksa direktors Edijs Bērziņš
Tālr.: 67910220, 26740211
E-pasts: sporta.komplekss@stopini.lv
Apmeklētāju pieņemšana:
otrdienās no plkst.9:00-13:00
ceturtdienās no plkst.13:00-17:00

Informācija vecākiem par bērnu peldēt apmācību grupām un individuālajiem audzēkņiem
Pamatojoties uz Ulbrokas sporta kompleksa nolikuma I daļu “Vispārīgie noteikumi” apakšpunkts 1.9. atgādinām, ka prioritāte sporta pakalpojumu un sporta bāzes pieejamībai ir noteikta Stopiņu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētajiem iedzīvotājiem. Personām, kuru dzīvesvieta nav deklarēta Stopiņu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, vieta sporta bāzes pieejamībai tiek nodrošināta rindas kārtībā.

* * *

Ar Stopiņu novada domes 2010.gada 15.decembra sēdes lēmumu (prot.nr.40) Stopiņu novada pašvaldības izglītības iestāžu skolēni, uzrādot skolēnu apliecību Stopiņu peldbaseina atbildīgajam darbiniekam, ir atbrīvoti no maksas par peldbaseina izmantošanu skolēnu brīvlaikos, darba dienās no plkst.9:00 līdz plkst.15:00. Stopiņu peldbaseina darba laiks akceptēts Stopiņu novada domes sēdē 2014.gada 27.augustā, prot.Nr.33.

Pirms došanās uz baseinu aicinām iepazīties ar  Stopiņu peldbaseina iekšējās kārtības noteikumiem.

Informējam, ka saskaņā ar 2014.gada 27.augustā Stopiņu novada domes sēdē pieņemto lēmumu, protokols Nr.33, veicot grozījumus 30.07.2014., apstiprinātajā Stopiņu novada Ulbrokas sporta kompleksa nolikumā ir noteikts, ka:  “1.9. Sporta pakalpojumi un sporta bāzes pieejamība, ko nodrošina Stopiņu novada Ulbrokas sporta komplekss, neatkarīgi no vecuma vai sociālās grupas piederības, ir noteikta šādā kārtībā: 1.9.1. prioritāte sporta pakalpojumu un sporta bāzes pieejamībai ir noteikta Stopiņu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētajiem iedzīvotājiem; 1.9.2. personām, kuru dzīvesvieta nav deklarēta Stopiņu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, vieta sporta pakalpojumu un sporta bāzes pieejamībai tiek nodrošināta rindas kārtībā”.

Ulbrokas sporta kompleksa peldbaseina bērnu peldēt apmācību grupu reģistrācijas rinda.

PELDBASEINA PARAMETRI:
Garums – 25m, 4 celiņi
Dziļums – 1,4m - 1,8m

PAKALPOJUMU CENAS

Peldēšanas laiks 1 stunda, tās laikā ir iespēja izmantot saunu

 

Cena EUR

Pieaugušajiem:

6,00

Bērniem, jauniešiem:

4,00

Pensionāriem, invalīdiem, represētajiem:

3,00

Bērnu peldētapmācība (ieeja peldbaseinā)

2,10

Ūdens aerobika (ieeja peldbaseinā)

3,00

 

ĢIMENES BIĻETE

Cena EUR

2 pieaugušie un 2 vai vairāk bērni

12,00

1 pieaugušais, 2 vai vairāk bērni

8,00

 

ABONEMENTI ĢIMENĒM

Cena EUR

1 pieaugušais un 2 vai vairāk bērni:

 

10 reizes

56,00

8 reizes

51,20

6 reizes

43,20

2 pieaugušie un 2 vai vairāk bērni:

 

10 reizes

84,00

8 reizes

76,80

6 reizes

64,80

 

ABONEMENTI

Cena EUR

Pieaugušajiem:

 

10 reizes

42,00

8 reizes

38,40

6 reizes

32,40

Bērniem, jauniešiem:

 

10 reizes

28,00

8 reizes

25,60

6 reizes

21,60

Bērnu peldētapmācība pie trenera:

19,20

Pensionāriem, invalīdiem, represētajiem:

 

10 reizes

21,00

8 reizes

19,20

6 reizes

16,20

 

INVENTĀRS Cena EUR

Peldēšanas cepure:

2,00

Peldēšanas brilles:

4,00

 

Maznodrošinātajām ģimenēm, invalīdiem, bāreņiem ieeja bez maksas, uzrādot Stopiņu novada domes Sociālā dienesta izziņu:
Katra mēneša 2.nedēļas – ceturtdiena 18.00 - 19.00;  4.nedēļas – ceturtdiena 18.00 – 19.00.                       

Uzmanību:

Visi abonementi, ko Jūs iegādājaties Stopiņu peldbaseinā derīgi trīs mēnešus no iegādāšanās brīža.

Dalības maksa peldēšanas sacensībās, kuras notiek divreiz gadā - "Pavasaris", "Ziema" - 1.40 Euro (Viens euro 40 centi) no sacensību dalībnieka. (Stopiņu novada domes 28.05.2014. sēdes lēmums, protokols Nr.27.).

Atpakaļ