SPORTS

 

Ulbrokas sporta kompleksā profesionāli trenējas sportisti dažādos individuālajos un komandu sporta veidos:
–    vieglatlētikā, 
–    kamaniņu sportā, 
–    handbolā, 
–    florbolā, 
–    futbolā, 
–    volejbolā, 
–    basketbolā, 
–    peldēšanā, 
–    džudo. 

Ulbrokas sporta kompleksā darbojas trenažieru zāle, kur apmeklētāji trenējas profesionāla trenera vadībā.  

Ulbrokas sporta kompleksā darbojas peldbaseins, kur mācību gada laikā novada izglītības iestāžu skolēniem notiek peldēšanas stundas, pārējā laikā peldbaseins atvērts apmeklētājiem un peldēšanas treniņiem. Plašāka informācija par peldbaseina pakalpojumiem: http://stopini.lv/lv/sports/ulbrokas-sporta-komplekss/stopinu-peldbaseins 

Stopiņu novada dome veicina iedzīvotāju iesaisti sporta aktivitātēs un var piešķirt finansiālo atbalstu dalībai sporta sacensībās un sporta sacensību organizēšanai, kā arī piešķir naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā saskaņā ar saistošajiem noteikumiem “Par atbalsta sniegšanu sporta veicināšanai Stopiņu novadā”. 

Saskaņā ar noteikumiem, tiesības pretendēt uz domes finansiālo atbalstu ir individuālajiem sportistiem, kuri novada administratīvajā teritorijā deklarējuši savu dzīvesvietu; sportistu komandām, kuras pārstāv novadu un kurās ne mazāk kā puse no dalībnieku skaita ir fiziskās personas, kuras novada administratīvajā teritorijā deklarējušas savu dzīvesvietu. Naudas balvas piešķir, lai godinātu sportistus par izciliem sasniegumiem sportā.

Novadā tiek organizētas sacensības un sporta spēles iedzīvotājiem dažādos sporta veidos un disciplīnās. Stopiņu novadā par stabilām ikgadējām tradīcijām kļuvušas Ziemas un Vasaras uzņēmumu, iestāžu darbinieku un ģimeņu komandu sporta spēles; Sporta dienas novadu lielākajos ciemos; Zemledus makšķerēšanas sacensības; sacensības volejbolā; zolītes sacensības; sacensības galda tenisā un novusā.

Lielākajos ciemos – Ulbrokā, Upeslejās, Sauriešos, Līčos un Cekulē ir izveidoti sporta laukumi, kur ikdienā var spēlēt pludmales volejbolu, futbolu un basketbolu, un iedzīvotājiem ir pieejami bez maksas

Ulbrokā, un Upeslejās āra trenažieri ir uzstādīti sadarbībā ar biedrību „Socintegra”, āra trenažieri ir uzstādīti arī Līčos, Sauriešos un Cekulē. 

Ulbrokā ir izveidots skeitparks, kas ir ļoti iecienīts brīvā laika pavadīšanas veids. Turpat blakus ir laukums ar mākslīgo segumu, kas piemērots florbola spēlēšanai vasarās, bet ziemās pārtop par āra slidotavu. Par āra slidotavu ziemā pārtop arī basketbola laukums Upeslejās. 

Atpakaļ