2019.gadā

 

Stopiņu novada pašvaldības finansētajā projektu konkursā 2019.gadā apstiprināti 13 projektu iesniegumi

 1. Pirms izmet – padomā!
 2.  Ar prieku iemācīties ieraudzīt ainavu un to attēlot
 3. Zobārstniecības nozīme ikdienā (apstiprināts, novirzot finansējumu no cita finansējuma avota)
 4. Jauno fiziķu skola
 5. Papildini savu tautas tērpu
 6.  Zemās virvju šķēršļu trases izveidošana starp kokiem Sauriešos
 7.    Betona puķu podu kompozīcija pie daudzdzīvokļu nama, Kazāru iela 4, Sauriešos
 8.  Dekoratīvo stādu dobes izveidošana Strēlnieku ielā Sauriešos
 9. Semināru cikls “Stress kā izdegšanas sindroms ikdienā. Kas liecina par stresu un kā stiprināt garīgo veselību.” (apstiprināts, novirzot finansējumu no cita finansējuma avota)
 10. Iepazīsti, atklāj, izzini bioloģisko daudzveidību Stopiņu novadā
 11. Stopiņu novada spēle
 12. “Katram savu tautastērpu arī Stopiņos!” 4.daļa
 13. Alekšu dzimtas lietu stāsti (apstiprināts, novirzot finansējumu no cita finansējuma avota)

 

Visiem projektu iesniedzējiem tiks nosūtīts domes lēmums par projekta apstiprināšanu vai noraidīšanu. Apstiprināto projektu iesniedzējiem lūgums:
1. Slēgt finansējuma līgumu Stopiņu novada domes Juridiskajā nodaļā viena mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas nolikuma  “V Projekta īstenošanas noteikumi” noteiktajā kārtībā,
2. Fiziskai personai uz projekta īstenošanas laiku reģistrēties kā saimnieciskās darbības veicējam Valsts ieņēmumu dienestā, normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.
3. Ar projekta iesniedzējiem, kuriem projekts apstiprināts, novirzot finansējumu no cita finansējuma avota, sazināsies Stopiņu novada domes atbildīgie speciālisti.

Paldies visiem par iesniegtajiem projektiem un vēlam veiksmīgu projektu īstenošanu.

 

Vairāk par apstiprinātajiem projektiem var lasīt šeit.
 

1. Projekta nosaukums:     Pirms izmet – padomā!
Projekta iesniedzējs:    Silvija Eriņa
Īss apraksts:     Ieinteresēt citus piebiedroties mums un katram pašam pagatavot skaistu iepirkuma maisiņu, kurš ir draudzīgs videi. Sāksim ar maziem darbiņiem saudzēt dabu un izmantot otrreizēji lietojamus materiālus. Sauriešu ciemata bērni ir jau iesākuši katram pašūt sev iepirkumu maisiņus un vēlas turpināt iemācīties kaut ko jaunu. Bērniem ir iespēja iegūt pirmās iemaņas darbā ar šujmašīnām.
Projekta mērķis:    Motivēt bērnus un jauniešus videi draudzīgai rīcībai ikdienā, parādīt, ka ikviens no mums var ietekmēt plastmasas iepirkumu masiņu patēriņa samazināšanu, tādējādi samazinot apkārtējās vides piesārņojumu ar plastmasas atkritumiem. Arī pagatavot dažādas lietiņas, kas noder ikdienā (zīmuļu trauciņi, oriģināli atstarotāji, somas, u.c.)
Realizācijas laiks:    2019.gada oktobris, novembris
Budžets, EUR     450.00

 

2. Projekta nosaukums:     Ar prieku iemācīties ieraudzīt ainavu un to attēlot
Projekta iesniedzējs:    Maija Brašmane
Īss apraksts:    Stopiņu novada iedzīvotāji profesionāla pedagoga vadībā apgūs pamata iemaņas ainavas attēlošanā. Tiks mācīta teorija telpās un dabā, kas mīsies ar praksi, kas sastāvēs no zīmēšanas un gleznošanas dabā – plenērā. Pirms un nodarbību starplaikos tiks veikti fiziski vingrinājumi labākai informācijas uztverei un ķermeņa labsajūtai.
Tiek plānotas 2 apmācību – plenēra dienas pa 4 mācību stundām katrā. 1diena – 4 stundas izstādes darbu sagatavošanai un eksponēšanai, kas arī sastāv no teorijas un prakses.
Projekta mērķis :   Spējot saskatīt dabas objektu skaistumu, harmoniju un tos attēlot, cilvēks gūst gandarījumu un prieku. Gūstot profesionālās pamata zināšanas vizuālajā mākslā, cilvēks spēj tās nodot tālāk saviem līdzcilvēkiem, radiniekiem, bērniem un mazbērniem. Jebkura mākslinieciski izglītota personība ir vērtība sabiedrībai. Strādājot grupā, novada ļaudis savstarpēji komunicē un sadraudzējas. Tiek attīstības iemaņas radoši strādāt gripā dažādiem sabiedrības slāņiem. Notiek integrācija. Īpaši vientuļie cilvēki tad sajūtas radoši un vajadzīgi, kas veicina optimismu novada sabiedrībā. Cilvēkam attīstās sapratne par vizuālās mākslas principiem, kas mazina nedrošību pašam radīt un saskaroties ar mākslas darbiem muzejos, izstādēs, utt.
Realizācijas laiks:    2019.gada jūnijs, PUBLIKĀCIJA
Budžets, EUR    450.00

 

3. Projekta nosaukums:     Zobārstniecības nozīme ikdienā
Projekta iesniedzējs:    Nikolajs Matilevičs
Īss apraksts:     Iepazīstināt bērnus un viņu vecākus neformālā gaisotnē ar zobārsta darbu. Sniegt vispārēju, profesionālu mutes dobuma veselības uzturēšanu. Izskaidrot kā sagatavoties sadarbībai ar zobārstu, ko sagaidīt un kā pārvarēt nepatīkamos momentus. Pozitīva zobārsta veidola veidošana vai komunikācijas atjaunošana ārpus zobārstniecības kabineta.
Projekta mērķis:    Stopiņu novada iedzīvotāju izglītības līmeņa celšana jautājumos, kas saistīti ar mutes dobuma veselību. Izveidot mūsdienīgas zobārstniecības tēlu cilvēku uztverē, kā pretstatu vecajam “padomju” tēlam, apgāžot mītus un pārpratumus, kas izveidojušies informācijas trūkuma dēļ.
Realizācijas laiks:    Grupām sarunājot laiku individuāli (kopā līdz 15 lekcijām sākot ar 2019./2020.mācību gadu)
Budžets, EUR    450.00

 

4. Projekta nosaukums:     Jauno fiziķu skola
Projekta iesniedzējs:    Dace Siliņa
Īss apraksts:     Projektā “Jauno fiziķu skola” aicināsim ikvienu interesentu izzināt fizikas likumus ar eksperimentiem, kurus ikdienā retāk varam novērot. Eksperimentu mērķis ir rosināt pārsteiguma un brīnuma pārdzīvojumu. Kā arī rosināt dalībniekus izzināt pasaules likumsakarības vēl vairāk.
Projekta mērķis:   
•    piedāvāt praktiskas nodarbības minimums 30 Stopiņu novada iedzīvotājiem, klātienē iepazīstot virkni neparastu, pārsteidzošu parādību, kuras raksturo dažādus fizikas likumsakarības,
•    rosināt interesi par apkārtējo pasaules uzbūvi un tās likumsakarībām caur aktīvu darbošanos ar ikdienā praktiski pieejamiem materiāliem,
•    rosināt zinātkāri un iniciatīvu izzināt pasaules uzbūvi un tās likumsakarības arī ārpus šīm nodarbībām,
•    veicināt kvalitatīvu un saistošu brīvā laika pavadīšanu Stopiņu novada iedzīvotājiem.
Realizācijas laiks:    2019.gada septembris - novembris
Budžets, EUR    450.00

 

5. Projekta nosaukums:     Papildini savu tautas tērpu
Projekta iesniedzējs:    Jolanta Boļšaka
Īss apraksts:     Veicināt Stopiņu novada iedzīvotāju patriotisma un piederības sajūtu radot sava novada tautastērpu, papildinot to ar būtiskiem aksesuāriem – ādas apaviem (kurpes, zābaki, pastalas), jostām, siksnām, kā arī tautastērpa brunčiem un svārkiem, pasūtot tos atbilstoši individuāliem mēriem un meistaru padomiem – ciemojoties pie audējām Ludzas Amatnieku centrā un ādas apavu meistara Rēzeknē. Tostarp apmeklējot amatnieku tirdziņu Ludzas Amatu dienā, ar iespēju iegādāties amatnieku darinātas rotas (saktas, piespraudes u.c.). Vienlaikus apvienojot tautastērpa aksesuāru pasūtīšanu un iegādi ar visaptverošu pieredzes apmaiņu tautastērpu radīšanas procesā, kā arī saturīgu ceļojumu iepazīstot Latvijas 100 gades kultūrvēsturiskās vietas un apskates objektus. Atkarībā no dalībnieku skaita var būt nepieciešams novada iedzīvotāju līdzfinansējums. Tautastērpu aksesuāru iegāde par novada iedzīvotāju līdzekļiem.
Projekta mērķis:    Ņemot vērā, ka Rīgā un tās apkaimē netiek piedāvāta tautastērpu apavu pasūtīšana atbilstoši individuāliem mēriem un personiskām īpatnībām, sniegt iespēju novada iedzīvotājiem papildināt Stopiņu novada tautastērpu ar nepieciešamajiem aksesuāriem, pasūtot tos individuāli, atbilstoši precīziem mēriem, pie Latgales amata meistariem.
Realizācijas laiks:    22.06.2019.(datumu iespējams mainīt)
Budžets, EUR    Kopējā summa Euro 500.00 – 720.00
pieprasītā – Euro 450.00


6. Projekta nosaukums:     Zemās virvju šķēršļu trases izveidošana starp kokiem Sauriešos
Projekta iesniedzējs:    Vija Tračuma
Īss apraksts:     Tiks izveidota zemo virvju šķēršļu trase starp kokiem Sauriešos, kas atradīsies pašvaldībai piederošajā meža teritorijā starp Strēlnieku un Līdumnieku ielām. Realizētais projekts veicinātu mūsu bērnu uzturēšanos brīvā dabā un bērniem drošā, sakoptā vidē, kā arī uzlabotu Sauriešu ciema vizuālo tēlu vispirms jau pašu iedzīvotāju vidū un veicinātu apkārtējās vides sakopšanu un uzturēšanu kārtībā.
Projekta mērķis:    Veicināt veselīga dzīvesveida popularizēšanu un vietējas nozīmes aktīvas brīvā laika pavadīšanas iespējas ikvienam, izveidojot zemās virvju šķēršļu trases starp kokiem Sauriešos meža teritorijā starp Strēlnieku un Līdumnieku ielām, Stopiņu novadā 2019.gada vasarā, kā arī pilnveidot, uzlabot un uzturēt sakoptu Sauriešu ciema apkārtējo vidi Strēlnieku ielas apkārtnē, radot patīkamu un bērniem drošu vietu, kur kopā ar ģimenēm, bērniem un draugiem aktīvi pavadīt brīvo laiku svaigā gaisā.
Realizācijas laiks:    piecu mēnešu laikā (līdz 31.10.2019) no projekta apstiprināšanas
Budžets, EUR    450.00

 

7. Projekta nosaukums     Betona puķu podu kompozīcija pie daudzdzīvokļu nama, Kazāru iela 4, Sauriešos
Projekta iesniedzējs:    SIA “TVVT”
Īss apraksts:     Iecere paredz izveidot publiski pieejamu betona puķu podu kompozīciju, ar atbilstošiem apstādījumiem Sauriešos, pie fizioterapijas kabineta Vingrot.lv, kas atrodas daudzdzīvokļu ēkā, Kazāru ielā 4.  Iecerei ir saņemts nama apsaimniekotāja saskaņojums.
Projekta mērķis:    Labiekārtot āra telpu Sauriešos, pie daudzdzīvokļu nama, Kazāru ielā 4.
Realizācijas laiks:    Divi kalendārie mēneši pēc finansējuma piešķiršanas, PUBLIKĀCIJA
Budžets, EUR    450.00

 

8. Projekta nosaukums:     Dekoratīvo stādu dobes ieveidošanas Strēlnieku ielā Sauriešos
Projekta iesniedzējs:    Anita Stroikova
Īss apraksts:     Vēlamies padarīt skaistāku, košāku un patīkamāku apkārtējo vidi Strēlnieku ielas pagalmā, Sauriešos.
Sadarbojoties ar novada ainavu arhitekti, esam saņēmuši ieteikumus košumkrūmu izvēlē un kompozīcijas izveidošanā, kā arī izveidojuši skici dekoratīvajā stādu dobei, kas atradīsies pie daudzdzīvokļu mājas Sauriešos. Projekta realizācijas gaidā paredzēts iegādāties dažādus daudzgadīgus dekoratīvos krūmu stādus, kas kopā veidos košu kompozīciju gan ar vasaras mēnešos ar ziediem, gan spalgajām lapām, krūmu formām, tā priecēs apkārtējos iedzīvotājus visa gada garumā.
Projekta mērķis:    Šī projekta viens no galvenajiem mērķiem būs rādīt piemēru arī pārējiem daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem un aicināt arī viņus aktīvi līdzdarboties, iesaistīties šādos projektos un sakopt mūsu māju apkārtnes, ciematu, novadu un valsti.
Realizācijas laiks:    Piecu mēnešu laikā (līdz 31.10.2019) no projekta apstiprināšanas
Budžets, EUR    450.00

 

9. Projekta nosaukums:     Semināru cikls “Stress kā izdegšanas sindroms ikdienā. Kas liecina par stresu un kā stiprināt garīgo veselību.”
Projekta iesniedzējs:    Gaismas internātpamatskola
Īss apraksts:     3 semināru cikls  Gaismas internātpamatskolas pedagoģiskajam personālam un citu Stopiņu novada skolu pedagogiem  par emocionālo un garīgo veselību  paaugstinātā stresa apstākļos.  Semināri veidoti no teorētiskās daļas un praktiskās daļas. Semināru  praktiskajā  daļā dalībnieki strādā ar darba lapām, kas satur testus, shēmas, tabulas un ieteikumus, lai palīdzētu vizuāli labāk uztvert tēmu un praktizēties dzīvē. Semināru dalībniekiem būs iespējas apzināt stresa cēloņus un izprast ilgstoša stresa sekas  profesionālajā un personīgajā  dzīvē, apgūt prasmes  neveidot stresa situācijas un mācēt tās pārvarēt.
Projekta mērķis:    Pilnveidot pedagogu zināšanas un prasmes stresa pārvaldīšanā, kas palīdzēs uzlabot dzīvi, pašsajūtu un efektīvāk veikt profesionālos pienākumus.
Apzināties garīgās veselības nozīmi personīgajā un profesionālajā dzīvē, apgūt prasmes tās saglabāšanā.
Realizācijas laiks:    2019./2020.m.g.1.semestris
Budžets, EUR    450.00 Euro

 

10. Projekta nosaukums:     Iepazīsti, atklāj, izzini bioloģisko daudzveidību Stopiņu novadā
Projekta iesniedzējs:    Ulbroka vidusskola
Īss apraksts:     Bioloģiskā daudzveidība ir resurss, kas ir nepieciešams ikvienam. Tā ir saikne starp visiem zemes organismiem, tāpēc ir svarīgi apzināties tās nozīmi. Ulbrokas vidusskolas Eko padome un Skolēnu pašpārvalde plāno projektu kā sadarbības pasākumu Stopiņu novada skolu skolēnu vidū iesaistot pasākumā arī Stopiņu novada projekta Erasmus+ brīvprātīgos jauniešus. Pasākums plānots vairākās daļās – radošās nodarbības Ulbrokas vidusskolā, lekcija Ulbrokas vidusskolā, Stopiņu novada bioloģiskās daudzveidības pētīšana novadā, fiziskās aktivitātes, plakātu un informatīvu materiālu veidošana. Šādā veidā bioloģiskās daudzveidības resurss tiks aktualizēts jauniešu vidū, kā arī informācija tiks nodota citiem novada iedzīvotājiem ar Erasmus+ brīvprātīgo jauniešu starpniecību, skolēnu organizētu “zibakciju” novadā.
Projekta mērķis:    Iesaistot Stopiņu novada skolēnus, apzināt Stopiņu novada bioloģisko daudzveidību, novērtēt to un iepazīstināt ar to novada iedzīvotājus.
Realizācijas laiks:    2019.gada septembris – 2019.gada decembris
Budžets, EUR    450.00

 

11. Projekta nosaukums:     Stopiņu novada spēle
Projekta iesniedzējs:    Stopiņu novada dienas centrs “Līči”
Īss apraksts:     Projekts tiks īstenots Dienas centrā Līči kā radošās darbnīcas pulciņu vadītājas vadībā.  Radošo darbnīcu laikā tiks veidota galda spēle par Stopiņu novadu, kas būs gan izzinoša, gan izklaidējoša. Projekta laikā tiks pētīts Stopiņu novads, atlasīta informācija, lai to iekļautu spēlē, tādējādi veicinot gan kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, gan nodošanu tālāk, gan arī piederības sajūtas novadam. Tiks veidots galda spēles laukums un darbības, izstrādāti spēles noteikumi.
Projekta mērķis:    Izveidot galda spēli par Stopiņu novadu.
Realizācijas laiks:    2019. gada jūnijs – 2019. gada decembris
Budžets, EUR    450.00

 

12. Projekta nosaukums:     “Katram savu tautastērpu arī Stopiņos!” 4. daļa
Projekta iesniedzējs:    Stopiņu novada dienas centrs “Ulbroka”
Īss apraksts:     Dienas centrā Ulbroka esam realizējuši jau trīs projektus ar šādu nosaukumu –“Katram savu tautastērpu arī Stopiņos!” tā ietvaros projekta dalībniekiem bija iespēja profesionālu pasniedzēju vadībā apgūt prasmes uzšūt latviešu tautastērpa balto linu kreklu, uzšūt aubes, adīt maučus ar pērlītēm, uzaust rakstainu
Projekta mērķis:    Izšūt ar smalkajām pērlītēm rožu rakstu uz auduma, tad savienot rozīšu izšuvumu ar ādu, kā rezultātā būsim ieguvuši “zīļu, jeb pērļu raksta jostu”. Tiks pagatavoti nelieli ādas aksesuāri, kas piestāv pie ikviena tautastērpa valkātāja. Pētīt grāmatās un interneta vietnēs pieejamo informāciju par zīļu jeb pērļu jostām, rakstiem un izgatavošanas tehnikām.
Realizācijas laiks:    2019. gada 21.septembra – 2019. gada 14. decembrim
Budžets, EUR    450.00

 

13.Projekta nosaukums:     Alekšu dzimtas lietu stāsti
Projekta iesniedzējs:    Stopiņu novada ULBROKAS bibliotēka
Īss apraksts:     Ulbrokas bibliotēkas iecere ir stāsts par lietām un saimniekiem sešās paaudzēs, kas 20. gadsimta pirmajā pusē pieprot celtniecību, vada saimniecību un attīsta lauksaimniecību. Prot saimi vadīt un svētkus svinēt. Pieprot izgatavot skatuves priekšmetus izrādes vajadzībām.Dokumentēto materiālu kopums ir vēsturisks vēstījums par 20. gadsimta saimniekiem Stopiņu novadā. Aktuāla ziņa par Alekšu dzimtas gaitām, raksturojot saimniekošanas un sadzīves tradīcijas, kas iegūto dokumentu ziņā gan papildina, gan veido jaunu virtuālu novadpētniecības materiālu kolekcijas daļu.
Ir vienošanās par dokumentētu materiālu izmantošanu un Alekšu dzimtas līdzdalība pasākuma norisē.
Projekta mērķis:    Izmantojot vietējas nozīmes izpētes resursus, atklāt Stopiņu novadā vēsturiski un mūsdienās dzīvojošas dzimtas kultūras mantojumu, darba un saimnieciskās tradīcijas. Atgādināt kopumu par cilvēka dzīves un estētiskās pasaules lietu kārtību.
Realizācijas laiks:    2019. gada 18.maijs, PUBLIKĀCIJA
Budžets, EUR    450.00

 

 

 

   
   
   
   
   
   

Atpakaļ