Navigācija

Stopiņu novada pašvaldības finansētie projekti

 

Stopiņu novada pašvaldība, sākot ar 2011.gadu organizē projektu konkursu ar mērķi:

- sekmēt vietējas nozīmes projektu realizēšanu Stopiņu novada iestādēs un citās Stopiņu novada iedzīvotājiem un viesiem publiski brīvi pieejamās vietās Stopiņu novadā;
- veicināt iedzīvotāju līdzdalību Stopiņu novada dzīves norisēs;
- finansiāli atbalstīt izglītības, kultūras, dažādu sociālo grupu, sporta un cita veida aktivitātes, kas saistītas ar Stopiņu novada dzīves aktivizēšanu un uzlabošanu.

Stopiņu novada domes finansējums vienam projektam nepārsniedz 450.00 EUR.

Piedalīties Konkursā un pretendēt uz finansējuma saņemšanu var jebkura Uzņēmumu reģistrā reģistrēta nevalstiska organizācija, komersants, pašvaldības un valsts iestāde vai institūcija, kā arī fiziska persona, kura sasniegusi 18 gadu vecumu.

Konkursam iesniegtos projektu pieteikumus vērtē Stopiņu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komiteja.

Atbildes uz interesējošiem jautājumiem par projektu iesniegšanu un īstenošanu sniedz Stopiņu novada domes projektu vadītāji, tālrunis informācijai 66104001; ilze.klavina@stopini.lv.

2021.gada projektu konkursa pieteikumi

2020.gada projektu konkursa pieteikumi

2019.gada projektu konkursā apstiprinātie projektu pieteikumi

2018. gada projektu konkursa pieteikumi

2017. gada projektu konkursā apstiprinātie un neapstiprinātie projekti

2016.gada projektu konkursā apstiprinātie projekti

2015.gada projektu konkursā apstiprinātie projekti

Stopiņu novada pašvaldības finansēto projektu konkursā 2014.gadā atbalstītie projekti

Stopiņu novada pašvaldības atbalstītie projekti 2013.gadā 

Stopiņu novada pašvaldības atbalstītie projekti 2012.gadā.

Stopiņu novada pašvaldības atbalstītie projekti 2011.gadā.

 

 

 

Atpakaļ