Vēlēšanas

 

Darbu sācis CVK uzziņu tālrunis par 5. jūnija pašvaldību vēlēšanām (29.03.2021.)

No 2021. gada 15. marta aicina pieteikt vēlēšanu iecirkņu komisijas locekļu kandidātus 2021. gada 5. jūnija pašvaldības domes vēlēšanām (12.03.2021.)

* * *

Deputātu kandidātu sarakstu iesniegšana

Deputātu kandidātu sarakstu iesniegšana 2021. gada pašvaldību vēlēšanām notiks no 17. marta līdz 6. aprīlim Kultūras centrs “Ulbrokas Pērle”, Institūta iela 3, Ulbroka, Stopiņu novads. 

Deputātu kandidātu sarakstu pieņemšanas darba laiks:

- 2021. gada 17. martā pēc iepriekšējās pieteikšanās darba laiks noteikts no plkst. 10:00 līdz plkst. 12:00.

- 2021. gada 6. aprīlī darba laiks noteikts no plkst. 14:00 līdz plkst. 18:00.

- Periodā no 2021. gada 17. marta (neskaitot) līdz 2021. gada 6. aprīlim (neskaitot) darba laiks noteikts pēc iepriekšējas pieteikšanās.

Iepriekšēju pieteikšanos var veikt zvanot uz telefona Nr. 25646611.

Kandidātu saraksti jāiesniedz Ropažu novada pašvaldības vēlēšanu komisijai, bet jāsagatavo, izmantojot Centrālās vēlēšanu komisijas lietojumprogrammu.

Ar kandidātu sarakstu iesniegšanas kārtību var iepazīties Pašvaldības domes vēlēšanu likuma 4. nodaļā „Kandidātu sarakstu iesniegšana” un Centrālās vēlēšanu komisijas 2021. gada 14. janvāra instrukcijā „2021. gada 5. jūnija pašvaldību vēlēšanu kandidātu sarakstu pieņemšanas instrukcija". Kandidātu saraksts un tam pievienojamie dokumenti sagatavojami, izmantojot Centrālās vēlēšanu komisijas lietojumprogrammu “Balsis KS2021”. Pieejas datus lietojumprogrammas izmantošanai var saņemt Ropažu novada pašvaldības vēlēšanu komisijā, iesniedzot iesniegumu (Iesniegums).

Ja kandidātu sarakstu pirmie vēlas iesniegt vienlaikus vairāki iesniedzēji, vēlēšanu komisija ir pieņēmusi kārtību, kādā objektīvi nosakāms, kurš no iesniedzējiem būs tiesīgs sarakstu iesniegt pirmais (Izlozes kārtība, ja kandidātu sarakstu pirmie vēlas iesniegt vienlaikus vairāki iesniedzēji). Kārtība ir attiecināma tikai uz sarakstu iesniegšanas secības noteikšanu. Reģistrēto kandidātu sarakstu numurēšana tiks noteikta atsevišķi organizētā izlozē.

Drošības nauda par kandidātu sarakstu Ropažu domes vēlēšanām ir 285 eiro. Drošības nauda tiek atmaksāta, ja kandidātu saraksts vēlēšanās iegūst vismaz vienu deputāta vietu. Pārējo sarakstu drošības naudu ieskaita pašvaldības budžetā.
AS SEB banka
Kods: UNLALV2X
Konts: LV55UNLA0050022998367
Saņēmējs: Stopiņu novada pašvaldība
Reģ. Nr. 90009366758

Pieejas dati tiek izsniegti no 2021. gada 1. marta.

Tālrunis informācijai: 67387226, e-pasts: velesanu.komisija@stopini.lv 

Informāciju sagatavoja:
Ropažu novada pašvaldības
vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja:
E. Rozenbaha-Kalniņa

(01.03.2021.)

Atpakaļ