Struktūrvienības

 

 

Nosaukums

 Vārds, uzvārds

 Tālrunis

 E-pasts

Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs   66954851, 67388608 stopini[at]pakalpojumucentri.lv

VADĪBA

 Izpilddirektors

 Maksims Griščenko

 67910095
 26131434

 maksims.griscenko[at]stopini.lv

 Administrācijas vadītāja  Gunta Ozola  67910518  gunta.ozola[at]stopini.lv

Kanceleja

 Lietvedības sekretāre

 Ilze Imaka

 67910518

 novada.dome[at]stopini.lv

 Lietvedības sekretāre  Jūlija Vestfāle  66954851  julija.vestfale[at]stopini.lv
 Lietvedības sekretāre  Ingrīda Apsīte     ingrida.apsite[at]stopini.lv

 Juridiskā daļa

 Juridiskās daļas vadītāja

 Dace Leitāne

 25180581

 dace[at]stopini.lv

 Juriste  Aija Sventecka  25646611  aija.sventecka[at]stopini.lv

 Juriste

 Līga Emule-Konone

 

 liga.emule-konone[at]stopini.lv

 Jurists  Gatis Ābele    gatis.abele[at]stopini.lv
 Juriste  Diāna Poriete    
 Juriste  Līva Diure    
Administratīvā komisija
 Administratīvās komisijas priekšsēdētāja  Dace Leitāne  25180581  dace[at]stopini.lv
 Administratīvās komisijas sekretāre  Sintija Pužule    administrativa.komisija[at]stopini.lv

 Dzimtsarakstu nodaļa, Dzīvesvietas deklarēšana, Arhīva vadītāja
(adrese: Institūta iela 3, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130)

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja  Sandra Graudiņa 67910564,
27757381
dzimtsaraksti[at]stopini.lv

Finanšu vadības, analīzes un grāmatvedības nodaļa
(adrese: Institūta iela 1, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130, LLU Zinātniskā insitūta 2. stāvs)

Nodaļas vadītāja

Ināra Saliņa

67910063

 gramatvediba[at]stopini.lv

Nodaļas vadītājas vietniece

Baiba Šulte

67910063

 baiba.sulte[at]stopini.lv

Grāmatvede

Natālija Pumpure

 

 

Grāmatvede Ināra Saliniece 67910063  inara.saliniece[at]stopini.lv
Grāmatvede Īrisa Hūne 67910063  irisa.hune[at]stopini.lv

Kasiere-grāmatvede

Gunta Kalberga

67910780

 gunta.kalberga[at]stopini.lv

Nekustamā īpašuma nodokļa administrators
​(adrese: Acones iela 4, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, RAC "Ulbroka" ēkā, 2.stāvā, ieeja no iekšpagalma)

Rolands Linejs

66950199

 rolands.linejs[at]stopini.lv

Finansiste Aiga Katkeviča 67910063  aiga.katkevica[at]stopini.lv

Personāldaļa

Personāla speciāliste

Gunta Ozola

67910518

 novada.dome[at]stopini.lv

Speciālisti

Projektu vadītāja
(adrese: Institūta iela 14, Ulbroka, 2.stāvs)

Ilze Kļaviņa

Ingrīda Birzniece-Ezera

27757387

 

 ilze.klavina[at]stopini.lv

 

Attīstības un plānošanas speciāliste

Linda Čakše

67910546, 27757382

 planotajs[at]stopini.lv

Teritorijas plānotāja Andra Valaine 67910546  andra.valaine[at]stopini.lv
Ainavu arhitekts Sandra Sarkanbārde 66104001  sandra.sarkanbarde[at]stopini.lv
Izglītības darba speciāliste Vija Tomiņa 66104000  vija.tomina[at]stopini.lv

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Inese Skrastiņa

27854570

 inese.skrastina[at]stopini.lv

Atbildīgā par pašvaldības izdevumu "Tēvzemīte" Anna Imbrate-Siliņa    tevzemite[at]stopini.lv

Jaunatnes lietu speciāliste

Egija Kļaviņa

22722042

 jauniesi[at]stopini.lv

Darba un civilās aizsardzības speciālists

Jānis Miķelsons

26179683

 civila.aizsardziba[at]stopini.lv

Datorsistēmu un datortīklu administrators

Helmuts Vucēns

26171321

 itatbalsts[at]stopini.lv

Datu aizsardzības speciāliste Laila Kundziņa 66103430  laila[at]stopini.lv

Atpakaļ