Skolēnu darbs vasarā 2020

 

 

SKOLĒNU PIETEIKŠANĀS DARBAM VASARĀ 2020.gadā

Stopiņu novada dome ir pieņēmusi lēmumu organizēt darbu skolēniem vasaras mēnešos - jūlijā un augustā, piedāvājot to sekojošu sociālo grupu bērniem, kuri mācās vispārizglītojošās iestādēs: trūcīgo un maznodrošināto ģimeņu bērniem, aizbildnībā esošajiem bērniem, bērniem, kuriem noteikta invaliditāte - vecumā no 13 līdz 18 gadiem.

Pieteikumi jāiesniedz Stopiņu novada domē no 1.-15.jūnijam, pieteikuma veidlapas drukātā veidā pieejamas Stopiņu novada domē, 1.stāvā, Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu novads;

Pieteikuma veidlapas elektroniski:

Iesnieguma veidlapa skolēnu nodarbinātībai vasarā pašvaldības piedāvātajos darbos

* * *

LĪDZFINANSĒJUMS UZŅĒMĒJIEM, SKOLĒNU NODARBINĀTĪBAI VASARĀ UN DARBA VIETU PIETEIKŠANA

 

 

Atpakaļ