Skolēnu darbs vasarā

 

SKOLĒNU PIETEIKŠANĀS DARBAM VASARĀ 

LĪDZFINANSĒJUMS UZŅĒMĒJIEM, SKOLĒNU NODARBINĀTĪBAI VASARĀ

 

UZŅĒMĒJU PIEDĀVĀJUMS SKOLĒNIEM DARBAM VASARĀ

2019. gada JŪNIJA mēnesī aktuālās vakances uzņēmumos:

1) Tirdzniecības nams “KURŠI”, Dreiliņi, Kuršu iela 5. – 2 pārdevēja palīga vietas.

2) SIA “CONSOLIS”, Rumbula, Getliņu iela 22,  - arhivārs, labiekārtošanas strādnieks. Paredzamais darba laiks 4 stundas dienā.

PIETEIKŠANĀS: 
Skolēni, kuri vēlas strādāt piedāvātajās vakancēs uzņēmumos, jānosūta PIETEIKUMS uz e-pasta adresi: darbs.vasara@stopini.lv, norādot: 
1) uzņēmumu un vakanci, kurā vēlas strādāt, 
2) savu kontaktinformāciju – e-pasts, tālruņa nr.

 

Atgādinām, ka pieteikties nodarbinātībai vasarā var bērni un jaunieši no pilniem 13 līdz 18 gadiem, kuri mācās vispārizglītojošās skolās klātienē, un kuru dzīvesvieta uz 2019. gada 1. janvāri ir deklarēta Stopiņu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā

Atpakaļ