Skolēnu darbs vasarā

 

INSTRUKTĀŽA DARBA AIZSARDZĪBĀ

SKOLĒNU PIETEIKŠANĀS DARBAM VASARĀ 

LĪDZFINANSĒJUMS UZŅĒMĒJIEM, SKOLĒNU NODARBINĀTĪBAI VASARĀ

UZŅĒMĒJU PIEDĀVĀJUMS SKOLĒNIEM DARBAM VASARĀ

1.Tirdzniecības nams “KURŠI”, Dreiliņi, Kuršu iela 5 – 2 pārdevēja palīga vietas JŪNIJA mēnesī

2. SIA “CONSOLIS”, Rumbula, Getliņu iela 22  - arhivārs, labiekārtošanas strādnieks JŪNIJA mēnesī. Paredzamais darba laiks 4 stundas dienā.

3. Veikals IKEA, Dreiliņi, Biķeru iela 2:
1) laika periods 10.06.-16.06.2019.:
- palīgstrādnieks pārdošanas nodaļā - 2 vietas, 

2) laika periods 01.07.-31.07.2019.:
- palīgstrādnieks pakalpojumu nodaļā - 6 vietas;
- palīgstrādnieks kasu nodaļā - 8-10 vietas;
- palīgstrādnieks ēdināšanas nodaļā - 2 vietas, nepieciešama sanitārā grāmatiņa;
- palīgstrādnieks uzkopšanas nodaļā - 2 vietas, nepieciešama sanitārā grāmatiņa;

3) laika periods 01.08.-31.08.2019.:
- palīgstrādnieks pakalpojumu nodaļā - 6 vietas;
- palīgstrādnieks kasu nodaļā - 8-10 vietas;
- palīgstrādnieks ēdināšanas nodaļā - 2 vietas, nepieciešama sanitārā grāmatiņa;
- palīgstrādnieks uzkopšanas nodaļā - 2 vietas, nepieciešama sanitārā grāmatiņa.

4. SIA "Latvijas Pārtikas ražotājs", Rumbula, Stūraiņu iela 6:
1) laika periods 01.07.-31.07.2019. - palīgstrādnieks, 4 darba vietas;
2) laika periods 01.08.-31.08.2019. - palīgstrādnieks, 4 darba vietas.

PIETEIKŠANĀS: 
Skolēni, kuri vēlas strādāt piedāvātajās vakancēs uzņēmumos, jānosūta PIETEIKUMS uz e-pasta adresi: darbs.vasara@stopini.lv, norādot: 
1) uzņēmumu un vakanci, kurā vēlas strādāt, 
2) savu kontaktinformāciju – e-pasts, tālruņa nr.

 

Atgādinām, ka pieteikties nodarbinātībai vasarā var bērni un jaunieši no pilniem 13 līdz 18 gadiem, kuri mācās vispārizglītojošās skolās klātienē, un kuru dzīvesvieta uz 2019. gada 1. janvāri ir deklarēta Stopiņu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā

Atpakaļ