Navigācija

Vecgraubicu, Mežrozīšu, Graubicu un Lieplapu ielu segumu atjaunošana

 
Izsludināts Identifikācijas numurs Iepirkuma nosaukums Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Statuss
15.02.2019 SND 2019/7 Vecgraubicu, Mežrozīšu, Graubicu un Lieplapu ielu segumu atjaunošana 26.02.2019 11:00 Pārtraukts

Izvērtējot drošas finanšu vadības, saimnieciskuma, lietderības, izmaksu efektivitātes un ekonomiskā izdevīguma principu, ņemot vērā to, ka minētā priekšmeta izpilde nav paredzēta 2019.gada investīciju plānā un 2019.gada budžetā, pamatojoties uz Publiskā iepirkumu likuma 9.panta 15.daļu: “[………Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu un neslēgt iepirkuma līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums………..]”, iepirkumu komisijas 11.03.2019. lēmums Nr. 2.2.-2/E129 ir atcelts un iepirkuma procedūra Nr. SND 2019/7 ir izbeigta.Atpakaļ