Navigācija

Daktermuižas ielas, Upeslejās, II kārtas būvdarbi

 
Izsludināts Identifikācijas numurs Iepirkuma nosaukums Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Statuss
08.02.2019 SND 2019/4 Daktermuižas ielas, Upeslejās, II kārtas būvdarbi 19.02.2019 11:10 Pabeigts

Paziņojums par rezultātu

Līguma slēgšanas tiesības iepirkuma procedūrā “DAKTERMUIŽAS IELAS, UPESLEJĀS, II KĀRTAS, BŪVDARBI”, Identifikācijas Nr. SND 2019/4, piešķirt un par uzvarētāju atzīt SIA “AUTOCEĻI”, Reģ. Nr. 40003069161, ar piedāvāto cenu EUR 54 936,88 bez PVN.

Pamatojums: SIA “AUTOCEĻI”, Reģ. Nr. 40003069161, piedāvājums atbilst nolikuma prasībām, tam ir viszemākā cena. Pretendentam SIA “AUTOCEĻI”, Reģ. Nr. 40003069161, nav konstatēti Publisko iepirkumu likuma 9.panta izslēgšanas nosacījumi.

 

 

Tāme

Lūdzam pretendentus ņemt vērā, ka pie nolikuma 8.3.10.2.punktā ir pārrakstīšanās kļūda, lūdzam rakstīt šādu nosaukumu:  ir rakstāma šāda informācija: 
atzīmi „Piedāvājums iepirkuma procedūrai „DAKTERMUIŽAS IELAS, UPESLEJĀS, II KĀRTAS, BŪVDARBI”, identifikācijas Nr. SND 2019/4. Neatvērt līdz 2019.gada 19.februārim plkst. 11:10. Atvērt tikai iepirkumu komisijas klātbūtnē”.

 Atpakaļ