Navigācija

Sauriešu karjera krasta stiprināšana posmā no Pludmales ielas 6 līdz zemes īpašumam Kalnu ielā 12

 
Izsludināts Identifikācijas numurs Iepirkuma nosaukums Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Statuss
23.01.2019 SND 2019/1 Sauriešu karjera krasta stiprināšana posmā no Pludmales ielas 6 līdz zemes īpašumam Kalnu ielā 12 12.02.2019 11:00 Pabeigts

Paziņojums par rezultātiem

Ziņojums

[1]       Atzīt Pretendentu SIA “ASFALBŪVE”, Reģ. Nr. 40003994881, SIA “Valkas meliorācija”, reģ. Nr. 44103005549 un SIA “Riga rent”, Reģ. Nr. 4003629944, iesniegtos piedāvājumus par atbilstošiem iepirkuma Nr. SND 2019/1 nolikuma prasībām izvirzītajiem nosacījumiem.
[2]       Pieņemt zināšanai, ka uz pretendentu S SIA “ASFALBŪVE”, Reģ. Nr. 40003994881, SIA “Valkas meliorācija”, reģ. Nr. 44103005549 un SIA “Riga rent”, Reģ. Nr. 4003629944, neattiecas Publisko iepirkumu likuma 42.pantā noteiktie izslēgšanas nosacījumi.
[3]       Atzīt SIA “ASFALBŪVE”, Reģ. Nr. 40003994881, par pretendentu, kam ir piešķiramas līguma slēgšanas tiesības iepirkuma Nr. SND 2019/1 ietvaros. Pamats: piedāvājums ir atbilstošs iepirkuma nolikuma prasībām un tam ir viszemākā piedāvātā cena, neattiecas Publisko iepirkumu likuma 42.pantā noteiktie izslēgšanas nosacījumi.
[4]       Piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA “ASFALBŪVE”, Reģ. Nr. 40003994881, iepirkumā Nr. SND 2019/1 ar piedāvāto līgumcenu EUR 282 282,22 bez PVN.

 

 

Piedāvājumu iesniegšana līdz 12.02.2019. plkst. 11:00 elektroniski www.eis.gov.lv

AR IEPIRKUMA DOKUMENTĀCIJU VAR IEPAZĪTIES ŠEIT: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/16149

 Atpakaļ