Navigācija

Teritorijas pie mājas ''Mārītes'' seguma atjaunošana, Līčos

 
Izsludināts Identifikācijas numurs Iepirkuma nosaukums Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Statuss
10.12.2018 SND 2018/58 Teritorijas pie mājas ''Mārītes'' seguma atjaunošana, Līčos 21.12.2018 11:00 Pārtraukts

Iepirkuma Nr. SND 2018/58 tehniskajā specifikācijā (tāmē) ir konstatētas neatbilstības būvprojektam, tādējādi, ņemot vērā Publisko iepirkumu likuma 9.panta piecpadsmitajā daļā noteikto: “[………Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu un neslēgt iepirkuma līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums………..]”, iepirkuma Nr. SND 2018/58 procedūra tiek pārtraukta.

 Atpakaļ