Navigācija

Sauriešu karjera krasta stiprināšana posmā no Pludmales ielas 6 līdz zemes īpašumam Kalnu ielā 12

 
Izsludināts Identifikācijas numurs Iepirkuma nosaukums Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Statuss
16.11.2018 SND 2018/55 Sauriešu karjera krasta stiprināšana posmā no Pludmales ielas 6 līdz zemes īpašumam Kalnu ielā 12 11.12.2018 11:00 Pārtraukts

Paziņojums par rezultātu

Piedāvājuma summa pārsniedz pasūtītāja budžeta līdzekļus un finansiālās iespējas, tādējādi, izvērtējot drošas finanšu vadības, saimnieciskuma, lietderības, izmaksu efektivitātes un ekonomiskā izdevīguma principu, pamatojoties uz 2017.gada 28.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr. 107 “Iepirkumu procedūru un metu konkursu norises kārtība” 230.punktu: “[………pasūtītājs var jebkurā brīdī pārtraukt izsludinātu iepirkuma procedūru vai metu konkursu, ja tam ir objektīvs pamatojums………..]”, atklāta konkursa Nr. SND 2018/55 procedūra ir pārtraukta bez rezultātiem.

 

 

Piedāvājumu iesniegšana līdz 11.12.2018. plkst. 11:00 elektroniski www.eis.gov.lv

AR IEPIRKUMA DOKUMENTĀCIJU VAR IEPAZĪTIES ŠEIT: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/14817

 Atpakaļ