Navigācija

Degvielas iegāde Stopiņu novada pašvaldības vajadzībām

 
Izsludināts Identifikācijas numurs Iepirkuma nosaukums Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Statuss
12.11.2018 SND 2018/53 Degvielas iegāde Stopiņu novada pašvaldības vajadzībām 27.11.2018 11:00 Pabeigts

Paziņojums par rezultātu

Līguma slēgšanas tiesības iepirkuma procedūrā “Degvielas iegāde Stopiņu novada pašvaldības vajadzībām”, Identifikācijas Nr. SND 2018/53, piešķirt un par uzvarētāju atzīt AS “VIADA Baltija”, Reģ. Nr. 40103867145, ar piedāvāto cenu EUR 18 743,50 bez PVN.

Pamatojums: AS “VIADA Baltija”, Reģ. Nr. 40103867145, piedāvājums atbilst nolikuma prasībām, tam ir viszemākā cena. Pretendentam AS “VIADA Baltija”, Reģ. Nr. 40103867145, nav konstatēti Publisko iepirkumu likuma 9.panta izslēgšanas nosacījumi.

Informācijai:
Atbilstoši iepirkuma nolikuma 2.2.1.punktam līguma izpildes termiņš ir 24 (divdesmit četri) mēneši no 2019.gada 1.marta vai līdz līgumā noteiktās summas izlietojumam, ja šis nosacījums iestājas pirms noteiktā līguma darbības termiņa beigām.
Aprēķinātā līguma summa 24 (divdesmit) četru mēnešu periodam ir EUR 37 487,00 (trīsdesmit septiņi tūkstoši četri simti astoņdesmit septiņi euro un nulle centi) bez PVN.

 

NolikumsAtpakaļ