Navigācija

Upeslejas skolas 1. un 2.stāva telpu grupas vienkāršota atjaunošana bērnudārza grupiņu izvietošanai

 
Izsludināts Identifikācijas numurs Iepirkuma nosaukums Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Statuss
20.08.2018 SND 2018/44 Upeslejas skolas 1. un 2.stāva telpu grupas vienkāršota atjaunošana bērnudārza grupiņu izvietošanai 31.08.2018 11:00 Pabeigts

Paziņojms par rezultātiem nr.2

2018.gada 19.septembrī Iepirkumu komisija ir saņēmusi SIA “AL Būve” informāciju, kurā tiek norādīts, ka pretendents atsakās no Iepirkuma Nr. SND 2018/44 rezultātā iegūtajām līguma slēgšanas tiesībām.
Komisijas locekļi, balsojot nolemj Atcelt iepirkumu komisijas 2018.gada 11.septembra protokolā Nr. 4 pieņemto lēmumu par līguma slēgšanas tiesības piešķiršanu SIA “AL Būve”, Reģ. Nr.40103279651 un Piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA “FF”, Reģ. Nr. 40003670683, par piedāvāto līgumcenu EUR 168 037,25 bez PVN.

Līgums

 

 

Paziņojums par rezultātiem.

Līguma slēgšanas tiesības iepirkuma procedūrā „Upeslejas skolas 1. un 2.stāva telpu grupas vienkāršota atjaunošana bērnudārza grupiņu izvietošanai”, Identifikācijas Nr. SND 2018/44, piešķirtas un par uzvarētāju atzīts SIA “AL Būve”, Reģ. Nr.40103279651, ar piedāvāto cenu EUR 167 553,82 bez PVN

 

Nolikums

TāmeAtpakaļ