Navigācija

Institūta 36 pieguļošās teritorijas Ulbrokā, Stopiņu novadā, pārbūve

 
Izsludināts Identifikācijas numurs Iepirkuma nosaukums Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Statuss
10.05.2018 SND 2018/25 Institūta 36 pieguļošās teritorijas Ulbrokā, Stopiņu novadā, pārbūve 29.05.2018 11:00 Pārtraukts

Lēmums pieņemts 30.05.2018.

Pamatojums: Saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumu Nr.107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 230.punktu pārtraukta iepirkuma procedūra, jo pretendentu piedāvātā līgumcena pārsniedz budžetā plānoto finanšu līdzekļu apjomu attiecībā uz iepirkuma priekšmeta izpildi, kamdēļ pasūtītājam objektīvu iemeslu dēļ nav iespējams noslēgt iepirkuma līgumu par piedāvāto līgumcenu.

 Atpakaļ