Navigācija

Ikgadējo remonta darbu veikšana PII ''Pienenīte''

 
Izsludināts Identifikācijas numurs Iepirkuma nosaukums Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Statuss
15.05.2019 SND 2019/25 Ikgadējo remonta darbu veikšana PII ''Pienenīte'' 28.05.2019 11:10 Pabeigts

Paziņojums par rezultātu

Līguma slēgšanas tiesības iepirkuma procedūrā “Ikgadējo remonta darbu veikšana PII “Pienenīte””, Identifikācijas Nr. SND 2019/25, piešķirt un par uzvarētāju atzīt SIA “Energy Expert”, Reģ. Nr. 40103496920, ar piedāvāto cenu EUR 36 078,75 bez PVN.

Pamatojums: SIA “Energy Expert”, Reģ. Nr. 40103496920, piedāvājums atbilst nolikuma prasībām, tam ir viszemākā cena. Pretendentam SIA “Energy Expert”, Reģ. Nr. 40103496920, nav konstatēti Publisko iepirkumu likuma 9.panta izslēgšanas nosacījumi.

 

 

Nolikums

Tāme 1

Tāme 2



Atpakaļ