Navigācija

Ietves izbūve Cepļa ielas posmā no Asaru ielas līdz kapiem

 
Izsludināts Identifikācijas numurs Iepirkuma nosaukums Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Statuss
01.04.2019 SND 2019/16 Ietves izbūve Cepļa ielas posmā no Asaru ielas līdz kapiem 16.04.2019 11:10 Pabeigts

Paziņojums par rezultātiem.

Līguma slēgšanas tiesības iepirkuma procedūrā “Ietves izbūve Cepļa ielas posmā no Asaru ielas līdz kapiem”, Identifikācijas Nr. SND 2019/16, piešķirt un par uzvarētāju atzīt SIA “GLUDI LM”, Reģ. Nr. 40003901044, ar piedāvāto cenu EUR 86 163,62 bez PVN.

Pamatojums: SIA “GLUDI LM”, Reģ. Nr. 40003901044, piedāvājums atbilst nolikuma prasībām, tam ir viszemākā cena. Pretendentam SIA “GLUDI LM”, Reģ. Nr. 40003901044, nav konstatēti Publisko iepirkumu likuma 9.panta izslēgšanas nosacījumi.

Līgumu ar SIA “GLUDI LM”, Reģ. Nr. 40003901044, slēgt tikai pēc aizņēmuma pieprasījuma atbalstīšanas.

 

Nolikums

Tāme

 Atpakaļ