2014.gads

 

Izsludināts

Identifikācijas numurs

Iepirkuma nosaukums

Iesniegšanas termiņš

Lēmuma pieņemšanas datums

Līguma izpildītājs (Nosaukums, jur.adrese, reģ.Nr.)

Līguma cena (bez PVN)

Paziņojums par rezultātu

Līgums

03.01.2014.

SND 2014/1(8.2))

Veļas mazgāšana un ķīmiskā tīrīšana PII „Pienenīte” vajadzībām

līdz 14.01.2014. pl.12.00

23.01.2014.

SIA „Darba Apģērbu Serviss”, Reģ.Nr.44103037116, juridiskā adrese Jāņa Poruka iela 39, Cēsis, LV-4101

6 204.90

Paziņojums par rezultātu

Līgums

29.01.2014.

SND2014/2 (8.2) (KPFI)

Būvuzraudzība  projekta „Energoefektivitātes pasākumu īstenošana Ulbrokas vidusskolā nodrošinot siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu” ietvaros

 

10.02.2014., plkst.12.00

 

Iepirkuma procedūra pārtraukta, tiks sludināts jauns iepirkums.

 

 

 

29.01.2014.

SND2014/3(8.2)

Tilta pār Mazo Juglas upi klātnes rekonstrukcija un gājēju joslas jaunbūve Upeslejās, Stopiņu novadā

10.02.2014., plkst.12.00

13.02.2014.

SIA „TILTS”, Reģ.Nr.50103005351, juridiskā adrese Spilves iela 2a, Rīga, LV-1055

144 096.95

Paziņojums par rezultātu

Līgums

29.01.2014.

SND 2014/4(8.2)

Mūzikas instrumentu iegāde Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolai

10.02.2014., plkst.12.00

13.02.2014.

IK „Lat audio”, Reģ.Nr. 42402001042, juridiskā adrese Nākotnes 16, Viļāni, Viļānu novads

7679.47

Paziņojums par rezultātu

Līgums

14.02.2014.

SND2014/5(8.2)(KPFI)

 

Būvuzraudzība  projekta „Energoefektivitātes pasākumu īstenošana Ulbrokas vidusskolā nodrošinot siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu” ietvaros

līdz 2014.gada 25.februāra plkst.12:00

18.03.2014.

SIA „Būves un Būvsistēmas”, Reģ.Nr.40003592660, juridiskā adrese Kronvalda bulvāris 10-22, Rīga, LV-1010

1540.00

Paziņojums par rezultātu

Līgums

21.02.2014.

SND 2014/6(8.2)

 

Getliņu ielas posma rekonstrukcija no Granīta ielas līdz Stūraiņu ielai, Stopiņu novadā

līdz 04.03.2014. pl.12.00

14.03.2014.

SIA “Mārupes Ceļinieks”, Reģ.Nr. 40003806089, juridiskā adrese Ozolu iela 10, Jaunmārupe, Mārupes novads, LV-2166

46 141.60

Paziņojums par rezultātu

Līgums 

Vienošanās 

21.02.2014.

SND 2014/7(8.2)

 

Tehnisko projektu izstrāde un autoruzraudzība trīs ielu posmiem Stopiņu novadā

līdz 04.03.2014. pl.12.00

02.04.2014.

SIA „Global Project”, Reģ.Nr. 40103524162, juridiskā adrese Biešu iela 5-2, Rīga, LV-1004

4 440.00

 

Paziņojums par rezultātu

Līgums

24.02.2014.

SND2014/8(8.2)-EZF

 

Takas izveide pie Ulbrokas ezera

līdz „2014.gada 07.martam plkst.12.00

17.03.2014.

SIA „V Service”, Reģ.Nr. 40003920717, juridiskā adrese Riekstu iela 10-18, Rīga, LV-1055

21 014.17

Paziņojums par rezultātu

Līgums

11.03.2014.

SND2014/9(AK)

 

Apvienotā projektēšana un būvdarbi „Ūdensteču tīrīšana un padziļināšana zonās G1, G5 un Dauguļupītē Stopiņu novadā”

Pagarināts līdz 30.04.2014. pl.12.00

03.07.2014.

Iepirkuma procedūra pārtraukta.

 

 

 

10.04.2014.

SND 2014/10(8.2)

Datortehnikas iepirkums Stopiņu novada pašvaldības vajadzībām

2014.gada 24.aprīlim, plkst.12.00

07.05.2014.

SIA “NT piedzīvojumi”, Reģ.Nr. 40003524414, juridiskā adrese Kandavas iela 8-55, Rīga, LV-1083

39 445.20

Paziņojums par rezultātu

Līgums

15.04.2014.

SND2014/11(AK)

Stopiņu novada kultūras nama renovācija

Pagarināts līdz 04.06.2014., plkst.12:00

14.05.2014.

Iepirkuma procedūra pārtraukta, tiks sludināts jauns iepirkums (ar precizētu Tehnisko specifikāciju).

 

 

22.04.2014.

SND 2014/12 (AK) 

 

Stopiņu novada domes administrācijas un pašvaldības iestāžu darbinieku veselības apdrošināšana

 

līdz 19.05.2014., pl.12.00

22.07.2014.

AAS “BALTA”, Reģ.Nr. 40003049409, juridiskā adrese Raunas iela 10/12, Rīga, LV-1039

94 785,00

Lēmums: 23.05.2014., līgums slēgšanas tiesības piešķirtas: SE “BTA Insurance Company”, Reģ.Nr. 40003159840, juridiskā adrese K.Valdemāra iela 63, Rīgā, LV-1142. Ņemot vērā Iepirkumu uzraudzības biroja Iesniegumu izskatīšanas komisijas lēmumu, iepirkums 22.07.2014. izvērtēts atkārtoti.

 

24.04.2014.

SND2014/13(AK)

 

Ulbrokas vidusskolas 4.stāva telpu izbūves un ventilācijas rekonstrukcija (2.kārta)

līdz 2014.gada 20.maijam, plkst.12:00

05.06.2014.

SIA “I.K. BŪVE”, Reģ.Nr. 40003777875, juridiskā adrese Robežu iela 13, Garkalnes novads, LV-1024

195 186.76

 

28.04.2014.

SND2014/14(8.2)

 

Transportlīdzekļu stāvlaukuma asfaltēšana pie Ulbrokas sporta kompleksa

līdz 12.05.2014. plkst.12.00

07.05.2014.

Iepirkuma procedūra pārtraukta, tiks sludināts jauns iepirkums (ar precizētu Tehnisko specifikāciju - Darba uzdevumu).

 

 

30.04.2014.

SND2014/15(8.2)

PII „Pienenīte” telpu remonts

līdz 14.05.2014., plkst.12.00

10.05.2014.

Iepirkuma procedūra pārtraukta, tiks sludināts jauns iepirkums (ar precizētu Darba uzdevumu, Tāmēm).

 

 

30.04.2014.

SND2014/16(8.2)

Telpu remonts Upesleju internātpamatskolā - rehabilitācijas centrā

līdz 15.05.2014., plkst. 12.00

05.06.2014.

SIA “AV BŪVNIEKS”, Reģ.Nr. 42403024682, juridiskā adrese Maskavas iela 22, Rēzekne, LV-4604

34 831.91

Paziņojums par rezultātu

Līgums

09.05.2014.

SND2014/17(8.2)

Transportlīdzekļu stāvlaukuma asfaltēšana pie Ulbrokas sporta kompleksa

līdz 21.05.2014. plkst.12:00

16.06.2014.

SIA „AUTOCEĻI”, Reģ.Nr. 40003069161, juridiskā adrese “Mundri-S”, Ķekavas novads, LV-2123

25 915.17

Paziņojums par rezultātu

Līgums

15.05.2014.

SND2014/18(8.2)

 

PII „Pienenīte” telpu remonts

līdz 26.05.2014. plkst.12.00

05.06.2014.

SIA “Būvrem”, Reģ.Nr. 40103544686, juridiskā adrese Zentenes iela 17-40, Rīga, LV-1069

32 457.62

Paziņojums par rezultātu

Līgums

16.05.2014.

SND2014/19(8.2)

Logu nomaiņa Ulbrokas sporta kompleksā

līdz 28.05.2014. pl.12.00

09.06.2014.

SIA “Mītavas Logi M”, Reģ.Nr. 43603047827, juridiskā adrese Savienības iela 4a, Jelgava, LV-3001

5 407.75

Paziņojums par rezultātu

Līgums

12.06.2014.

SND2014/20(SP)

Sarunu procedūra „Papildu būvdarbi noslēgtajā līgumā „Energoefektivitātes pasākumu īstenošana Ulbrokas vidusskolā, nodrošinot siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu”

 

20.06.2014.

SIA “I.K. BŪVE”, Reģ.Nr. 40003777875, juridiskā adrese Robežu iela 13, Garkalnes novads, LV-1024

 

54 517.87

Sarunu procedūras izvēles pamatojums 

Lēmums 

Vienošanās 

13.06.2014.

SND2014/21(8.2)

 

„Labiekārtošanas darbu veikšana pie Līču dienas centra projekta „Līču dienas centra moduļu tipa ēkas MP-6 piesaiste””

līdz 2014.gada 26.jūnija plkst.12.00

08.07.2014.

SIA „AUTOCEĻI”, Reģ.Nr. 40003069161, juridiskā adrese “Mundri-S”, Ķekavas novads, LV-2123

50 126.80

Paziņojums par rezultātu

Līgums

13.06.2014.

SND2014/22(8.2)

Ulbrokas sporta kompleksa ģērbtuvju, dušu rekonstrukcija/renovācija, 1.kārta

26.06.2014., plkst.12:00

09.07.2014.

SIA “PRO DEV”, Reģ.Nr.40003776456, juridiskā adrese Kurzemes prospekts 23, Rīga, LV-1067

15 483.90

Paziņojums par rezultātu

Līgums

17.06.2014.

SND2014/23(8.2)(ELFLA)

Āra trenažieru uzstādīšana Sauriešu un Līču ciemos

līdz 30.06.2014. plkst.12.00

10.07.2014.

Iepirkuma procedūra pārtraukta. Tiks sludināts jauns iepirkums.

 

 

20.06.2014.

SND2014/24(8.2)

 

Iekškvartāla brauktuves, ietves un autostāvvietas izbūve Institūta ielā 34, Ulbrokā

līdz 03.07.2014. plkst.12:00

09.07.2014.

SIA „AUTOCEĻI”, Reģ.Nr. 40003069161, juridiskā adrese “Mundri-S”, Ķekavas novads, LV-2123

21 426.64

Paziņojums par rezultātu

Līgums

27.06.2014.

SND2014/25(8.2)

Iekškvartāla ielas rekonstrukcija Institūta ielā 30, Ulbrokā

08.07.2014., plkst.12:00

15.07.2014.

SIA “V SERVICE”, Reģ.Nr. 40003920717, juridiskā adrese Riekstu iela 10-18, Rīga, LV-1055

9 981.04

Paziņojums par rezultātu

27.06.2014.

SND2014/26(8.2)

Iekškvartāla teritorijas labiekārtošana Institūta ielā pie mājām Nr.15 un Nr.17, Ulbrokā

līdz 08.07.2014. plkst.12:00

14.07.2014.

SIA “V SERVICE”, Reģ.Nr. 40003920717, juridiskā adrese Riekstu iela 10-18, Rīga, LV-1055

55 949.85

Paziņojums par rezultātu

Līgums

27.06.2014.

SND2014/27(8.2)

Ielas posma rekonstrukcija no Lubānas šosejas līdz daudzdzīvokļu mājai Bebri, Līčos, Stopiņu novadā (1.būves kārta)

līdz 08.07.2014. plkst.12:00

31.07.2014.

SIA „AUTOCEĻI”, Reģ.Nr. 40003069161, juridiskā adrese “Mundri-S”, Ķekavas novads, LV-2123

30 136,94

Paziņojums par rezultātu

Līgums

30.06.2014.

SND2014/28(8.2)

Atkritumu konteineru laukuma un autostāvvietas izbūve Peldu ielā 4 Ulbrokā, Stopiņu novadā

līdz 11.07.2014., plkst.12:00

15.07.2014.

SIA “V SERVICE”, Reģ.Nr. 40003920717, juridiskā adrese Riekstu iela 10-18, Rīga, LV-1055

13 633.50

Paziņojums par rezultātu

Līgums

01.07.2014.

SND2014/29(8.2)

 

Stopiņu pamatskolas esošā korpusa rekonstrukcija un piebūves jaunbūve

līdz 14.07.2014. plkst.12.00

15.07.2014.

SIA “BŪVREM”, Reģ.Nr. 40103544686, juridiskā adrese Zentenes iela 17-40, Rīga, LV-1069

32 194.73

Paziņojums par rezultātu

Līgums

02.07.2014.

SND2014/30(8.2)

Skolas mēbeļu piegāde un uzstādīšana Ulbrokas vidusskolā

līdz 14.07.2014., plkst.12:00

12.08.2014.

I daļā (skolotāja galds ar skapi, grāmatu plaukti, drēbju skapis) - SIA “Salons Arka”, Reģ.Nr.40003393043, juridiskā adrese Valguma iela 8/10, Rīga, LV-1048

II daļā (skolnieku galdu un krēslu komplekti) - SIA “Lazurīts S”, Reģ.Nr. 40103480667, juridiskā adrese Tālavas gatve 5-7, Rīga, LV-1029

I daļā - 5 266.60

II daļā - 11 208.75

Pieņemtais lēmums iepirkuma procedūrā. 

Līgums - I daļā 

Līgums - II daļā 

17.06.2014.

SND 2014/31(8.2)

Meža un Volgas ielas rekonstrukcijas būvprojekta izstrādāšana un autoruzraudzības veikšana būvniecības periodā

līdz 29.07.2014. plkst.12.00

20.08.2014.

SIA “Projekts EAE”, Reģ.Nr. 44103073494, juridiskā adrese “Medulāji”, Ziemera pagasts, Alūksnes nov., LV-4332

8 652.15

Paziņojums par rezultātu

Līgums

18.07.2014.

SND2014/32(8.2)(ELFLA)

Āra trenažieru uzstādīšana Sauriešu un Līču ciemos

līdz 29.07.2014. plkst.12.00

12.09.2014.

SIA “Sano Park”, Reģ.Nr. 40103558898, juridiskā adrese: Mednieku iela 24-22, Ogre, Ogres novads, LV-5001

24 800.00

Paziņojums par rezultātu

Līgums

18.07.2014.

SND2014/33(8.2)

Ulbrokas kultūras nama vienkāršotā renovācija

līdz 29.07.2014. plkst.12.00

11.08.2014.

SIA “TG CONSTRUCTION”, Reģ.Nr.4010372313, juridiskā adrese Jersikas iela 29-2, Rīga, LV-1003

39 824.34

Paziņojums par rezultātu

Līgums

01.08.2014.

SND2014/34(AK)(KPFI)

Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Upesleju internātpamatskolā-rehabilitācijas centrā, Upeslejās

Iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 22.09.2014., pl.12.00

13.10.2014.

Personu apvienība, kas sastāv no SIA “AV Būvnieks”, reģ. Nr. 42403024682, juridiskā adrese Maskavas iela 22-17, Rēzekne, LV-4604, un SIA “Latgales elektromontāža”, reģ. Nr. 42403003197, juridiskā adrese Saules iela 30, Rēzekne, LV-4601

388 031.96

 

08.08.2014.

SND 2014/35(CS)

 

Stopiņu novada Kultūras centra jaunbūves būvprojekta ekspertīze

Iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 2014.gada 19.augusta plkst.15.45

17.09.2014.

SIA “CMB”, Reģ. Nr. 43603024025, Kr. Barona iela 99, Rīga, LV-1012

3940,00

 

12.08.2014.

SND2014/36(8.2)

Kultūras nama jumta seguma nomaiņa Institūta ielā 1 Ulbrokā, Stopiņu novadā

līdz 25.08.2014., pl.12.00

28.08.2014.

SIA “BURTNIEKS R”, Reģ.Nr. 40003252913, juridiskā adrese Ieriķu iela 67a, Rīga, LV-1084

14 989.91

Paziņojums par rezultātu

Līgums

19.09.2014.

SND2014/37(8.2)

 

Ielas posmā no Mazās Juglas tilta līdz zemes gabalam 8096 005 0520 rekonstrukcija

30.09.2014., plkst.12:00

06.10.2014.

SIA “ASFALTBŪVE”, Reģ.Nr.40003994881, juridiskā adrese Tomsona iela 40-3, Rīga, LV-1013

161 911.11

Paziņojums par rezultātu

Līgums

18.09.2014.

SND2014/38(8.2)(KPFI)

Būvuzraudzība  projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Upesleju internātpamatskolā - rehabilitācijas centrā, Upeslejās” ietvaros

30.09.2014., plkst.12:00

20.10.2014.

SIA “JURĒVIČS UN PARTNERI”, reģ. Nr. 40103122882, juridiskā adrese Zalves iela 1, Rīga, LV-1046

3000.00

Paziņojums par rezultātu

Līgums

Vienošanās

24.09.2014.

SND2014/39(AK)

Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Stopiņu novadā

Iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 2015.gada 26.janvāra plkst.12:00

31.03.2015.

SIA “Clean R”, Reģ.Nr. 40003682818, juridiskā adrese Vietalvas iela 5, Rīga, LV-1009

Saskaņā ar iepirkuma rezultātu, SIA "Clean R" maksa  5 (piecās) pozīcijās/kritērijos uz 60 mēnešiem:

 

                              Pozīcijas/kritēriji

EUR (bez PVN)

1.

Maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu par 1 m3

4,53

2.

Maksa par Kapu atkritumu savākšanu, izvešanu un transportēšanu par 1m3

8,25

3.

Maksa par Lielgabarīta atkritumu savākšanu, izvešanu un transportēšanu  par 1m3

3,39

4.

Maksa par Otrreizējo resursu materiālu atkritumu  savākšanu, izvešanu un transportēšanu par 1m3

0,00

5.

Maksa par bioloģisko atkritumu apsaimniekošanu par 1 m3

9,14

Paredzētā līguma summa (60 mēnešos - EUR bez PVN 492 216.62) ir provizoriska, tā var mainīties atbilstoši faktiskajam sadzīves atkritumu apjomam.

 

 

29.09.2014.

SND2014/40 (8.2) ​

Stopiņu novada lokālplānojumu izstrāde

līdz 2014.gada 20.oktobra plkst.12.00

13.11.2014.

I DAĻĀ - "Stopiņu novada Sauriešu ciema daļas lokālplānojums” - SIA “METRUM”, Reģ.Nr.40003388748, adrese Kr.Valdemāra iela 8-10, Rīga, LV-1010

II DAĻĀ - "Stopiņu novada Dreiliņu, Dzidriņu, Līču, Rumbulas, Ulbrokas, Upesleju un Vālodzes ciemu daļu lokālplānojums” - SIA “METRUM”, Reģ.Nr.40003388748, adrese Kr.Valdemāra iela 8-10, Rīga, LV-1010

I DAĻĀ - 10 800.00

II DAĻĀ - 19 900.00

Pieņemtais lēmums iepirkuma procedūrā.

Līgums - 1.daļa. 

Līgums - 2.daļa

09.10.2014.

SND2014/41(8.2)

Ārējās saimnieciskās kanalizācijas rekonstrukcija PII “Pienenīte”

līdz 20.10.2014. plkst.12.00

27.10.2014.

SIA “I-SANTEX”, Reģ.Nr. 48503012203, juridiskā adrese “Vidiņi”, Jaunauces pag., Saldus nov., LV-3893

26 709.62

Pieņemtais lēmums iepirkuma procedūrā 

Līgums. 

Vienošanās Nr.1

13.10.2014.

SND2014/42(8.2)

Sauriešu karjera krasta stiprināšana posmā gar Pludmales ielu, Sīļu ielas un Smilšu ielas krustojumā

līdz 24.10.2014. plkst.12.00

23.10.2014.

Iepirkuma procedūra pārtraukta. Tiks sludināts jauns iepirkums.

 

 

17.10.2014.

SND 2014/43 (8.2)

Mācību līdzekļu piegāde PII "Pienenīte" vajadzībām

28.10.2014. plkst.12.00

13.11.2014.

SIA “HERMESS”,  Reģ.Nr.40003057181, juridiskā adrese Spoles iela 6, Rīga

6134.79

Paziņojums par rezultātu

Līgums

30.10.2014.

SND2014/44(8.2)

 

Sauriešu karjera krasta stiprināšana posmā gar Pludmales ielu, Sīļu ielas un Smilšu ielas krustojumā

līdz 10.11.2014. plkst.12.00

29.12.2014.

Pilnsabiedrība “LR Būvnieks”, Reģ.Nr.40103831129, juridiskā adrese Ezermalas iela 1C, Rīga, LV-1014

45 042.15

Pieņemtais lēmums iepirkuma procedūrā 

 

03.11.2014.

SND 2014/45(8.2)

 

Ulbrokas vidusskolas ēdināšanas kompleksa rekonstrukcijas Tehniskā projekta izstrāde

līdz 14.11.2014. pl.12:00

06.01.2015.

Iepirkuma procedūra pārtraukta. Tiks sludināts jauns iepirkums.

 

 

03.11.2014.

SND 2014/46 (8.2)

 

Ziemassvētku saldumu paciņu piegāde

līdz 14.11.2014. pl.12.00

20.11.2014.

SIA “SMART SEGMENT”, Reģ.Nr.44103053676, juridiskā adrese Skolas iela 6-19, Vaidava, Kocēnu novads, LV-4228

5342.64

Paziņojums par rezultātu

Līgums

13.11.2014.

SND2014/47(8.2)

 

Novadgrāvju rekonstrukcija Līču ciemā

līdz 27.11.2014. pl.12.00

05.02.2015.

SIA “BGS”, Reģ.Nr.40003042400,  juridiskā adrese Ūnijas iela 8, korp.9, Rīga, LV-1084

169 971.22

Paziņojums par rezultātu

Līgums

 

SND2014/48(8.2.B)

Juridisko pakalpojumu sniegšana

 

27.11.2014.

Zvērinātu advokātu birojs “Krasta un Grūbe”, Reģistrācijas Nr. 90000528057, juridiskā adrese Hanzas iela 4-3, Rīga, LV-1010

Prognozētā maksimālā kopējā līguma summa divos gados EUR bez PVN 15 000

Paziņojums par rezultātu

Līgums

22.12.2014.

SND2014/49(8.2.SP)

Par ZZ Dats Vienotās pašvaldību Sistēmas (VPS) uzturēšanas līgumu 2015.gadam​

 

30.12.2014.

SIA “ZZ Dats”, Reģ. Nr. 40003278467, adrese Elizabetes iela 41/43, Rīga, LV-1010

5300.00

Paziņojums par rezultātu

30.12.2014.

SND2014/50 (8.2)

Stopiņu novada teritorijas plānojuma un vides pārskata izstrāde

līdz 19.01.2015. plkst.12.00

12.01.2015.

Iepirkuma procedūra pārtraukta. Tiks sludināts jauns iepirkums.

 

 

 

Atpakaļ