Iepirkumi 2016

 

Izsludināts

Identifikācijas numurs

Iepirkuma nosaukums

Dokumenti

Iesniegšanas termiņš

Lēmuma pieņemšanas datums

Līguma izpildītājs 

Līguma summa EUR bez PVN

15.12.2016. SND 2016/44 (8.2.) Transporta pakalpojumi Ulbrokas sporta kompleksa vajadzībām Nolikums Paziņojums par rezultātu Līgums 29.12.2016. plkst. 12:00 12.01.2017. SIA “KONTI BUSS”, Reģ. Nr. 40003644407 Viena kilometra cenu EUR 0,58 bez PVN
14.12.2016. SND 2016/43 (B) Mācību konsultāciju pakalpojumi nodrošinot Mentoru darbam ar NEET jauniešiem Stopiņu novadā projektā „PROTI un DARI!” Publisko iepirkumu likumā Mācību konsultāciju pakalpojumi ir noteikti kā B daļas pakalpojums, iepirkums ir jāorganizē saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta sešpadsmitās daļas 1. punktu, nepublicējot paziņojumu par plānoto līgumu Iepirkumu uzraudzības biroja un Pasūtītāja mājas lapā internetā. 28.12.2016. plkst. 12:00 28.12.2016.

Anda Višķera

Aija Šibajeva

Vienas stundas samaksa atbilstoši Eiropas projekta prasībām par vienu piesaistīto NEET jaunieti ir EUR 7,54
01.12.2016. SND 2016/42 (B) Fiziskās apsardzes pakalpojumi Ulbrokas vidusskolā Nolikums Informācijai Paziņojums par rezultātu Līgums 13.12.2016. plkst. 12:00 14.12.2016. SIA “City security service”, Reģ. Nr. 40003935587 Vienas stundas cena EUR 3,00 bez PVN
28.11.2016. SND 2016/41 (AK) Mazlietotu autobusu piegāde Stopiņu novada pašvaldības vajadzībām Nolikums Jautājums/atbilde Nr.1 10.01.2017. plkst. 12.00 20.01.2017. SIA “M.E.LAT-LUX”, Reģ. Nr. 40003081111 EUR 268 000,00 bez PVN
07.11.2016. SND 2016/40 (SP) Ziemassvētku saldumu paciņu piegāde

Nolikums Informācijai

Jautājums/atbilde Nr.1

Paziņojums par rezultātiem

Līgums

22.11.2016. plkst. 12:00 23.11.2016. SIA “KAPPARIS”, Reģ. Nr. 40003770858 EUR 5896,48 bez PVN
26.10.2016. SND 2016/39 (SP) Vienotās pašvaldību Sistēmas (VPS) uzturēšanas pakalpojumi Stopiņu novada domes vajadzībām 2017. un 2018.gada periodā Informācijai Paziņojums par rezultātu Līgums 09.11.2016. plkst. 12:00 09.11.2016. SIA “ZZ Dats”, Reģ. Nr. 40003278467 EUR bez PVN 15 893,64
18.10.2016. SND 2016/38 (8.2.) Mēbeļu izgatavošana un piegāde Stopiņu novada domes pirmsskolas izglītības iestādes “Pienenīte” vajadzībām

Nolikums Tehniskā specifikācija Informācijai Paziņojums par rezultātu Līgums

 

01.11.2016. plkst. 12:00 07.11.2016. SIA “RENTRA”, Reģ. Nr. 40103280063 EUR 5737,00 bez PVN
18.10.2016. SND 2016/37 (AK) Latvijā audzētu dārzeņu, augļu un ogu piegāde, nesezonas dārzeņu un eksotisko augļu piegāde Stopiņu novada pašvaldības iestādēm Nolikums Tehniskā specifikācija  16.11.2016. plkst. 12:00 22.11.2016.

I daļā “Latvijā audzēti Kartupeļi” pretendents IK “Ezeriņš”, Reģ. Nr. 46602000578

II daļā “Latvijā audzēti Kāposti un Ķirbji” pretendents IK “Ezeriņš”, Reģ. Nr. 46602000578

III daļā “Latvijā audzēti dārzeņi” pretendents IK “Ezeriņš”, Reģ. Nr. 46602000578

IV daļā “Latvijā audzēti āboli un bumbieri” pretendents IK “Ezeriņš”, Reģ. Nr. 46602000578]

V daļā “Eksotiskie augļi” pretendents IK “Ezeriņš”, Reģ. Nr. 46602000578

VI daļā “Dārzeņi, garšaugi un sēnes (produkti, kas tiek piegādāti nesezonas laikā)” pretendents IK “Ezeriņš”, Reģ. Nr. 46602000578

VII daļā “Latvijā audzētas ogas un saistītie produkti” pretendents IK “Ezeriņš”, Reģ. Nr. 46602000578

VIII daļā “Saldēti dārzeņi un ogas” pretendents SIA “LIETAS MD”, Reģ. Nr. 40003592976,

I daļā “Latvijā audzēti Kartupeļi”  EUR 12 780,00 bez PVN

II daļā “Latvijā audzēti Kāposti un Ķirbji”  EUR 5370,75 bez PVN

III daļā “Latvijā audzēti dārzeņi”  EUR 16 714,20 bez PVN

IV daļā “Latvijā audzēti āboli un bumbieri” EUR 3160,00 bez PVN

V daļā “Eksotiskie augļi”  EUR 15 523,50 bez PVN

VI daļā “Dārzeņi, garšaugi un sēnes (produkti, kas tiek piegādāti nesezonas laikā)”  EUR 10 268,35 bez PVN

VII daļā “Latvijā audzētas ogas un saistītie produkti”  EUR 2217,75 bez PVN

VIII daļā “Saldēti dārzeņi un ogas”  EUR 2284,40 bez PVN

18.10.2016. SND 2016/36 (SP) Sauriešu ciemata Volgas un Meža ielas un tām piegulošās teritorijas nosusināšanas sistēmu pārbūves būvprojekta izstrāde Informācijai Paziņojums par rezultātu Vienošanās 31.10.2016. plkst. 12:00 31.10.2016. VSIA “Meliorprojekts”, Reģ. Nr. 50003017621 EUR 2000,00 bez PVN
26.09.2016. SND 2016/35 (B) Konsultāciju sniegšana saistībā ar pašvaldības vides aizsardzības speciālā budžeta līdzekļu izmantošana Stopiņu novada Kultūras centra būvniecības procesā Paziņojums par rezultātu Līgums 05.10.2016. plkst. 12:00 10.10.2016. ZAB “Atlācis un Partneri”, Reģ. Nr. 90010841493 Vienas stundas maksa par iepirkumā sniegto pakalpojumu ir EUR 100,00 bez PVN
26.09.2016. SND 2016/34 (B) Konsultāciju sniegšana saistībā ar likumprojektu “Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā” Paziņojums par rezultātu Līgums 05.10.2016. plkst. 12:00 10.10.2016. ZAB “Atlācis un Partneri”, Reģ. Nr. 90010841493 Vienas stundas maksa par iepirkumā sniegto pakalpojumu ir EUR 100,00 bez PVN
23.08.2016. SND 2016/33 (8.2.) TERITORIJAS PĀRBŪVE PIE MĀJĀM Strēlnieku ielā 1, Sauriešos, Stopiņu novadā Nolikums Apjomi DOP Vispārīgā daļa TS-0 TS-1 TS-2 TS-3 TS-4 TS-4-2 Topogrāfija Paziņojums par rezultātu Līgums 06.09.2016. plkst. 12:10 07.09.2016. SIA “V SERVICE”, Reģ. Nr. 40003920717 EUR 53 914,13 bez PVN
23.08.2016. SND 2016/32 (8.2.) Daktermuižas ielas, Upeslejās, Stopiņu novadā, pārbūve, I kārta

Nolikums CD-0 CD-1-1 CD-1-2 CD-1-3 CD-1-4 CD-1-4-1 CD-1-5 CD-2-1 CD-2-2 CD-3-1 CD-3-2 CD-3-3 CD-4-1 CD-4-2 CD-4-3 CD-4-4  CD-4-5 Skaidrojošais apraksts Ģeotehniskā izpēte DOP DOP-1 Apjomi Paziņojums par rezultātu Līgums

 

06.09.2016. plkst. 12:00 08.09.2016. SIA “V SERVICE”, Reģ. Nr. 40003920717 EUR 168 469,54 bez PVN
16.08.2016. SND 2016/31 (8.2.) Dambja ielas, Līčos, un Dauguļupes ielas, Ulbrokā, Stopiņu novadā, pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Nolikums Paziņojums par rezultātu Līgums 30.08.2016. plkst. 12:00 31.08.2016.  Personu apvienība SIA “TOMUS”, Reģ. Nr. 40003993674 un SIA “Vertex Projekti”, Reģ. Nr. 40003842450 EUR 33 244,00 bez PVN
02.06.2016. SND 2016/30 (8.2.) Ikgadējo telpu remonta darbu veikšana Upesleju internātpamatskolas – rehabilitācijas centra vajadzībām Nolikums Tāme Paziņojums par rezultātu Līgums 17.06.2016. plkst. 12:00 27.06.2016. Pilnsabiedrība “JCG”, Reģ. Nr. 40103983441 EUR 44 630,59 bez PVN
02.06.2016. SND 2016/29 (8.2.) Rotaļlaukumu aprīkojuma piegāde un uzstādīšana PII “Pienenīte” un Stopiņu pamatskolas vajadzībām Nolikums, Paziņojums par rezultātiem,  Līgums I daļa Līgums II daļa 17.06.2016. plkst. 12:00 21.06.2016.

I daļa - SIA “KSIL Baltica”, Reģ. Nr. 40003548215

II daļa - SIA “Jūrmalas Mežaparki”, Reģ. Nr. 40003483845

I daļa - EUR 2752,90 bez PVN

II daļa - EUR 2630,00 bez PVN

18.05.2016. SND 2016/28 (SP) Meža un Volgas ielas rekonstrukcijas būvprojekta izstrādāšana Informācijai  Paziņojums par rezultātiem Vienošanās 25.05.2016. 27.05.2016. SIA “Projekts EAE”, Reģ. Nr. 44103073494 EUR 4870,00 bez PVN
23.05.2016. SND 2016/27 (AK) Stopiņu novada pašvaldības iestāžu darbinieku un amatpersonu veselības apdrošināšanas pakalpojumu sniegšana Nolikums 21.06.2016. plkst. 12:10 29.06.2016. AAS “BTA Baltic Insurance Company”, Reģ. Nr. 40103840140 Piedāvātā vienas vienības prēmijas cena ir EUR 213,43. Apdrošināšanas pakalpojumiem PVN netiek noteikts.
10.05.2016. SND 2016/26 (8.2.) IEKŠKVARTĀLA pārbūve PIE MĀJAS PELDU IELĀ 6, ULBROKĀ, Stopiņu novadā

Nolikums  Tāme  Topogrāfija Teksta daļa Rasējumi Informācijai Paziņojums par rezultātu Līgums

 

24.05.2016. plkst. 12:00 25.05.2016. SIA “Autoceļi”, Reģ. Nr. 40003069161 EUR 16 134,91 bez PVN
10.05.2016. SND 2016/25 (AK) Divu autobusu iegāde Stopiņu novada pašvaldības vajadzībām

Nolikums Jautājums/atbilde Nr.1 Jautājums/atbilde Nr. 2 Informācijai

 

21.06.2016. plkst. 12:00

Iepirkuma I daļa ir pārtraukta 20.06.2016.

II daļa 18.06.2016.

SIA “AVAR auto”, Reģ. Nr. 50003623341 EUR 159 000,00 bez PVN
28.04.2016. SND 2016/24 (8.2.) Iekškvartāla brauktuves remonts un autostāvvietas izbūve Upeslejās Nr.8, Stopiņu novadā Nolikums Tāme Vispārīgā daļa GT-1 GT-2 GT-3 GT-3-1 GT-4 Paziņojums par rezultātu Līgums 13.05.2016. plkst. 12:00 19.05.2016. SIA “Autoceļi”, Reģ. Nr. 40003069161 EUR 20 751,03 bez PVN
28.04.2016. SND 2016/23 (8.2.) Ugunsdzēsības ūdensvada un ugunsdrošo durvju izbūve Ulbrokas vidusskolas ēkā Nolikums  Tāme Būvprojekts Paziņojums par rezultātiem Līgums 13.05.2016. plkst. 12:00

23.05.2016.

SIA “I.K. BŪVE”, Reģ. Nr. 40003777875 EUR 66 455,42 bez PVN
28.04.2016. SND 2016/22 (8.2.) Datortehnikas un biroja tehnikas iepirkums Stopiņu novada pašvaldības vajadzībām Nolikums Tehniskā specifikācija Līgums 13.05.2016. plkst. 12:00 30.05.2016. SIA “NT Piedzīvojumi”, Reģ. Nr. 43603029978 EUR 21 111,45 bez PVN
13.04.2016. SND 2016/21 (8.2.) Ugunsdzēsības ūdensvada un ugunsdrošo durvju izbūve Ulbrokas vidusskolas ēkā Iepirkums ir pārtraukts, jo iepirkuma tāmē ir jāveic būtiski grozījumi. Iepirkums ir pārtraukts, jo iepirkuma tāmē ir jāveic būtiski grozījumi. 20.04.2016. Iepirkums ir pārtraukts, jo iepirkuma tāmē ir jāveic būtiski grozījumi. Iepirkums ir pārtraukts, jo iepirkuma tāmē ir jāveic būtiski grozījumi.
13.04.2016. SND 2016/20 (8.2.) Remonta darbu veikšana Ulbrokas sporta kompleksa un PII “Pienenīte” vajadzībām Nolikums Tāme par I daļu Tāme par II daļa II daļas telpu ģenerāltīrīšanas apjoms ir 69,75 m2 Paziņojums par rezultātiem Līgums I daļa Līgums II daļa 29.04.2016. plkst. 12:00 09.05.2016.

I daļa - SIA “UL NAMI”, Reģ. Nr. 40003589035

II daļa - SIA “P.DUSSMANN”, Reģ. Nr. 40003589035

I daļa - EUR 28 292,45 bez PVN

II daļa - EUR 6438,14 bez PVN

11.04.2016. SND 2016/19 (8.2.) Būvprojekta “Ceļa Lielkājas – Kalves un ceļa posma C21 –  Grīvas, Stopiņu novadā, pārbūve” izstrāde un autoruzraudzība Nolikums Paziņojums par rezultātu Līgums 22.04.2016. plkst. 12:00 28.04.2016. Apvienība SIA “Tomus”, Reģ. Nr. 40003993674 un SIA “Vertex Projekti”, Reģ. Nr. 40003842450 EUR 15 888,16 bez PVN
11.04.2016. SND 2016/18 (AK) Ēdināšanas kompleksam nepieciešamā inventāra un aprīkojuma piegāde Ulbrokas vidusskolas vajadzībām Nolikums Tehniskā specifikācija 10.05.2016. plkst. 12:00

I daļa 16.05.2016.

II daļa 20.05.2016.

III daļa 20.05.2016.

I daļa - SIA “VITRUM SISTĒMA”, Reģ. Nr. 40003414434

II daļa - SIA “VITRUM SISTĒMA”, Reģ. Nr. 40003414434

III daļa - SIA “Lazurīts S”, Reģ. Nr. 40103480667

I daļa EUR 51 608,80 bez PVN

II daļa EUR 31 727,25 bez PVN

III daļa EUR 7828,42 bez PVN

05.04.2016. SND 2016/17 (B) Juridisko pakalpojumu sniegšana Stopiņu novada domei infrastruktūras attīstības projektu realizēšanas ietvaros Paziņojums par rezultātu 07.04.2016. plkst. 12:00 13.04.2016. SIA “Cvir”, Reģ. Nr. 40103428197

Viena mēneša maksa par iepirkuma I daļā sniegto pakalpojumu ir EUR 1350,00 bez PVN ;

Viena mēneša maksa par iepirkuma II daļā sniegto pakalpojumu ir EUR 1000,00 bez PVN 

22.03.2016. SND 2016/16 (8.2.) Būvprojekta “Upeslejas 9 pieguļošās teritorijas, Upeslejās, Stopiņu novadā, pārbūve” izstrāde un autoruzraudzība

Nolikums Paziņojums par rezultātu

Līgums

08.04.2016. plkst. 12:00 11.04.2016. Apvienība SIA “Tomus”, Reģ. Nr. 40003993674 un SIA “Vertex Projekti”, Reģ. Nr. 40003842450 EUR 4370,00 bez PVN

14.03.2016.

SND 2016/15 (8.2.) Būvuzraudzības pakalpojumu nodrošināšana Vidus ielas, Īsās ielas posma un  Ezermalas ielas posma ULBROKĀ, STOPIŅU NOVADĀ, pārbūves laikā

Nolikums

Jautājumi/atbildes Nr. 1

Jautājumi/atbildes Nr. 2

Jautājumi/atbildes Nr. 3

Paziņojums par rezultātu

Līgums

04.04.2016. plkst. 12:00 11.04.2016. SIA “Jurēvičs un partneri”, Reģ. Nr. 40103122882 EUR 4200,00 bez PVN
01.03.2016. SND 2016/14 (8.2.) Gājēju celiņa izbūve posmā no Peldu ielas līdz Ulbrokas ezeram, Ulbrokā, Stopiņu novadā Iepirkuma dokumentus skatīt šeit Paziņojums par rezultātiem Līgums 14.03.2016. plkst. 12:00 29.03.2016. SIA “Autoceļi”, Reģ. Nr. 40003069161 EUR 9962,33 bez PVN
29.02.2019. SND 2016/13 (8.2.) Būvuzraudzības pakalpojumu nodrošināšana Ulbrokas vidusskolas ēdināšanas kompleksa pārbūves laikā Nolikums Paziņojums par rezultātiem Līgums 14.03.2016. plkst. 12:00 29.03.2016. SIA “Jurēvičs un partneri”, Reģ. Nr. 40103122882 EUR 6900,00 bez PVN
25.02.2016. SND 2016/12 (AK) Būvuzraudzības pakalpojumu nodrošināšana KAUDZĪŠU, BITENIEKU UN GETLIŅU IELU POSMU, STOPIŅU NOVADĀ, BŪVDARBU laikā

Nolikums

Jautājums/atbilde Nr.1

Grozījumi Nr. 1

Nolikums ar grozījumiem

Jautājums/atbilde Nr. 2

Jautājums/atbilde Nr. 3

29.03.2016. plkst. 12:00 29.04.2016. SIA “GEO Consultants”, Reģ. Nr. 40003340949 EUR 27 350,00 bez PVN
18.02.2016. SND 2016/11 (8.2.) Florbola apmaļu piegāde Ulbrokas sporta kompleksa vajadzībām Nolikums Paziņojums par rezultātiem Līgums 02.03.2016. plkst. 12:00 04.03.2016. SIA “LINO&Co”, Reģ. Nr. 43603012806 EUR 4123,97 bez PVN
16.02.2016. SND 2016/10 (8.2.) Būvuzraudzības pakalpojumu nodrošināšana Ulbrokas vidusskolas ēdināšanas kompleksa pārbūves laikā Nolikums Iepirkuma procedūra pārtraukta. 24.02.2016. Iepirkuma procedūra pārtraukta. Iepirkuma procedūra pārtraukta.
12.02.2016. SND 2016/9 (8.2.) Būvprojekta “Teritorijas pārbūve pie mājām posmā no Institūta ielas 4 līdz Institūta ielai 14, Ulbrokā” un “Iekškvartāla teritorijas pie daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Strēlnieku ielā 1, Sauriešos” izstrāde un autoruzraudzība

Nolikums Paziņojums par rezultātiem Līgums I daļa Līgums II daļa

24.02.2016. plkst. 12:00

03.03.2016.

I daļa Apvienība SIA “Tomus”, Reģ. Nr. 40003993674 un SIA “Vertex Projekti”, Reģ. Nr. 40003842450.

II daļa Apvienība SIA “Tomus”, Reģ. Nr. 40003993674 un SIA “Vertex Projekti”, Reģ. Nr. 40003842450.

I daļa EUR 5760,00 bez PVN

II daļa EUR 3470,00 bez PVN

04.02.2016. SND 2016/8 (8.2) Dambja ielas, Līčos, Stopiņu novadā, pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Nolikums Iepirkuma procedūra pārtraukta bez rezultātiem. 16.02.2016. Iepirkuma procedūra pārtraukta bez rezultātiem. Iepirkuma procedūra pārtraukta bez rezultātiem.
03.02.2016. SND 2016/7 (8.2) Mēbeļu izgatavošana un piegāde Stopiņu novada Būvvaldes vajadzībām

Nolikums Tehniskā specifikācija Paziņojums par rezultātiem Līgums

15.02.2016. plkst. 12:00 19.02.2016. SIA “NV STILS”, Reģ. Nr. 40003586202 EUR 2771,22 bez PVN
28.01.2016. SND 2016/6 (8.2) Grants ceļa, Upeslejās, Stopiņu novadā, pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

Nolikums Paziņojums par rezultātiem Līgums

10.02.2016. plkst. 12:00 15.02.2016. SIA “BELSS”, Reģ. Nr. 40003237609 EUR 13 200,00 bez PVN
01.02.2016. SND 2016/5 (AK) Vidus ielas, Īsās ielas posma un  Ezermalas ielas posma ULBROKĀ, STOPIŅU NOVADĀ, pārbūve

Iepirkuma dokumentus skatīt šeit 

Jautājums/atbilde Nr.1

Grozījumi Nr. 1

Nolikums ar grozījumiem nr. 1

Jautājums/atbilde Nr.2

Jautājums/atbilde Nr. 3

Jautājums/atbilde Nr. 4

Jautājums/atbilde Nr. 5

Jautājums/atbilde Nr. 6

29.02.2016. plkst. 12:00 24.03.2016. SIA “V SERVICE”, Reģ. Nr. 40003920717 EUR 112 855,55 bez PVN
28.01.2016. SND 2016/4 (AK) Ulbrokas vidusskolas ēdināšanas kompleksa rekonstrukcija

Iepirkuma dokumentus skatīt šeit

Jautājums/atbilde Nr.1

Grozījumi Nr. 1

Nolikums ar grozījumiem Nr. 1

Jautājums/atbilde Nr. 2

Informācijai

29.02.2016. plkst.12:00 25.04.2016. SIA “LC BŪVE”, Reģ. Nr. 40003038782  EUR 244 899,00 bez PVN
20.01.2016. SND 2016/3 (8.2) Mācību līdzekļu piegāde PII ‘’Pienenīte’’ vajadzībām Nolikums Paziņojums par rezultātiem Līgums 02.02.2016. plkst. 12:10 08.02.2016. SIA “HERMESS”, Reģ. Nr. 40003057181 EUR 6130,06 bez PVN
19.01.2016. SND 2016/2 (8.2) Degvielas iegāde Stopiņu novada pašvaldības vajadzībām Nolikums Paziņojums par rezultātiem Līgums 02.02.2016. plkst. 12:00 03.02.2016. SIA “LUKoil Baltija R”, Reģ. Nr. 40003134777 EUR 33 057,85 bez PVN
20.01.2016. SND 2016/1 (AK) „Apvienotā projektēšana un būvdarbi „Ūdensteču tīrīšana un padziļināšana zonās G5 un Dauguļupītē Stopiņu novadā”"

Nolikums

Jautājums/atbilde Nr.1

Jautājums/atbilde Nr.2

Jautājums/atbilde Nr.3

16.02.2016. plkst. 12:00 07.03.2016. SIA “Valkas meliorācija”, Reģ.Nr. 44103005549 EUR 688 610,18 bez PVN

Atpakaļ