SND 2015/33 (AK)

 

Nolikuma grozījumi  (apstiprināti 12.08.2015.)
Nolikuma grozījumi  (27.08.2015.)
Nolikuma grozījumi  (09.09.2015.)
 
Jautājumi un atbildes   (08.10.2015.)
Jautājumi un atbildes  (02.10.2015.)   Pielikums nr.1;   Pielikums nr.2;    Pielikums nr.3
Jautājumi un atbildes  (23.09.2015.)
Jautājumi un atbildes (14.09.2015.)
Pielikumā:
1) Tehniskā projekta AR20 – AR24 sadaļa - GR2; GR3; GR4; GR5; GR6; GR7; GR9; GR10; GR11
2) Tehniskā projekta UAT un UAE sadaļas:
UAT: Paskaidrojums raksts, Sertifikāts, Aprēķins, Specifikācija, UAT-1; UAT-2-6; UAT-7; UAT-8; UAT-9
UAE: Paskaidrojuma raksts, Sertifikāts, Specifikācija, Rasējumi, UAE-1, UAE-2
3) Kopsavlikuma aprēķinu tāmes forma; Koptāmes formas;
4) Aktualizēts darbu apjomu saraksts.
 
Jautājumi un atbildes  (24.08.2015.)
Jautājumi un atbildes  (17.08.2015.)
Jautājumi un atbildes  (10.08.2015.)
Jautājumi un atbildes  (07.09.2015.)
Pielikums Nr.1  (07.09.2015.)
Pielikums Nr.2  (07.09.2015.)
Pielikums Nr.3  (07.09.2015.) 
 
Nolikums
Pielikumi: Nolikuma 1.pielikums, Nolikuma 2.pielikums, Nolikuma 3.-16.pielikumi

 

Atpakaļ