Vēlēšanu iecirkņi un komisijas

 

Vēlēšanu iecirkņu komisijas izveido republikas pilsētas un novada vēlēšanu komisijas. Iecirkņu komisijas izveidojamas vismaz 40 dienas pirms vēlēšanām, šā gada pašvaldību vēlēšanām - līdz 2017. gada 24. aprīlim.  

Vēlēšanu iecirkņu saraksts

Stopiņu novads

Visi Stopiņu novada vēlēšanu iecirkņi pieejami cilvēkiem ar kustības traucējumiem.

Iecirkņa numurs

Iecirkņa nosaukums

Iecirkņa adrese, tālrunis

798.

ULBROKAS KULTŪRAS NAMS

Institūta iela 1, Ulbroka, Stopiņu novads, tālr. 24948154

Komisijas sastāvs:

VĀRDS

UZVĀRDS

AMATS

Kristīna

Anmane

priekšsēdētāja

Ilze

Ruska

sekretāre

Alevtīna

Balode

locekle

Baiba

Baumane

locekle

Baiba

Ūķeniece

loceklis

Aldis

Putāns

loceklis

Dace

Janevica

locekle

 

Iecirkņa numurs

Iecirkņa nosaukums

Iecirkņa adrese, tālrunis

799.

UPESLEJAS

“Internātpamatskola”, Upeslejas, Stopiņu novads, tālr. 67956400

Komisijas sastāvs:

VĀRDS

UZVĀRDS

AMATS

Aija

Lipska

priekšsēdētāja

Irēna

Frankoviča

sekretāre

Ilze

Pūliņa

locekle

Linda

Lipska

locekle

Laima

Ispavska

loceklis

Sigita

Ercika

loceklis

Digne

Žilde

locekle

 

Iecirkņa numurs

Iecirkņa nosaukums

Iecirkņa adrese, tālrunis

800.

GAISMAS SPECIĀLĀ INTERNĀTSKOLA

Kaudzīšu iela 31, Rumbula, Stopiņu novads, tālr. 67703825

Komisijas sastāvs:

VĀRDS

UZVĀRDS

AMATS

Vija

Lipska

priekšsēdētāja

Ināra

Kazaka

sekretāre

Evija

Skrastiņa

locekle

Gita

Beķe

locekle

Gita

Skrode

loceklis

Māra

Zīverte

loceklis

Oļegs

Scibor-Gurkovskis

locekle

 

Paziņojums par vēlēšanu iecirkņu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanu Pašvaldības vēlēšanām 2017. gadā.

Stopiņu novada Vēlēšanu komisija aicina pieteikties vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu kandidātus darbam Stopiņu novada vēlēšanu iecirkņos Pašvaldības vēlēšanām.

Stopiņu novadā darbojas trīs vēlēšanu iecirkņi:

 • 789 – Ulbrokas kultūras nams, Institūta iela 1, Ulbroka, Stopiņu novads;
 • 799 – “Internātpamatskola”, Upeslejas, Stopiņu novads;
 • 800 – Gaismas speciālā internātpamatskola, Kaudzīšu iela 31, Rumbula, Stopiņu novads.

Katrā vēlēšanu iecirknī nepieciešami septiņi komisijas locekļi.

Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus iecirkņa komisijā ir: 

 • reģistrētām politiskām partijām vai reģistrētu politisko partiju apvienībām;
 • ne mazāk kā desmit vēlētājiem (turpmāk – vēlētāju grupa);
 • attiecīgās vēlēšanu komisijas loceklim.

- Ja kandidātu izvirza politiskā partija vai politisko partiju apvienība, pieteikumam pievienojams arī izraksts no tās lēmējinstitūcijas lēmuma, norādot lēmuma pieņemšanas vietu, datumu. Ja attiecīgajā republikas pilsētā vai novadā politiskā partija vai to apvienība izvirza vairākus kandidātus, tā no attiecīgā lēmuma var iesniegt vienu izrakstu, kurā norādīti visi izvirzītie kandidāti;
- Ja kandidātu izvirza vēlētāju grupa, pieteikums jāparaksta katram vēlētājam, norādot savu vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietas adresi.

Katra politiskā partija vai politisko partiju apvienība, vēlētāju grupa vai attiecīgās vēlēšanu komisijas loceklis katrā iecirknī drīkst izvirzīt un pieteikt ne vairāk kā septiņus kandidātus.

Par iecirkņa komisijas locekli var pieteikt ikvienu vēlētāju:

 • kurš prot latviešu valodu;
 • kuram ir vismaz vispārējā vidējā izglītība;
 • kurš vēlēšanās nav pieteikts par deputāta kandidātu vai nav pilnvarotā persona kandidātu saraksta iesniegšanai;
 • kurš nav Eiropas Parlamenta, Saeimas, attiecīgās republikas pilsētas domes vai novada domes deputāts;
 • kurš nav citas vēlēšanu komisijas loceklis vai citas iecirkņa komisijas loceklis.

Vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa kandidāta pieteikuma veidlapa pieejama Stopiņu novada domes tīmekļa vietnē: http://stopini.lv/lv, sadaļā Pašvaldība, apakšsadaļā Pašvaldību vēlēšanas 2017, Vēlēšanu iecirkņi un komisijas.
Kandidātiem pieteikums ir jāaizpilda un jāiesniedz Stopiņu novada domē 2. stāvā 1. kabinetā līdz 2017. gada 12. aprīlim. 
Darba laiki: pirmdiena - 9:15-19:00; otrdiena - 8:30-17:00; trešdiena - 8:30-17:00; ceturtdiena - 8:30-18:00; piektdiena - 8:30-16:00; pusdienu pārtraukums 13:00-13:45.

Stopiņu novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja: Evita Rozenbaha-Kalniņa
Tālr.: 67387226

(17.03.2016.)

Atpakaļ