Domes deputātu kandidātiem

 

Kandidātu sarakstu iesniegšana

Deputātu kandidātu sarakstu iesniegšana 2017. gada pašvaldību vēlēšanām notiks no 18. līdz 24. aprīlim (darba laiks tiks precizēts). Kandidātu saraksti jāiesniedz attiecīgajai republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisijai, bet jāsagatavo, izmantojot Centrālās vēlēšanu komisijas lietojumprogrammu.

Ar kandidātu sarakstu iesniegšanas kārtību var iepazīties Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma 4. nodaļā „Kandidātu sarakstu iesniegšana” un Centrālās vēlēšanu komisijas 2016. gada 20. decembra instrukcijā „2017. gada 3. jūnija republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu kandidātu sarakstu pieņemšanas instrukcija". Kandidātu saraksts un tam pievienojamie dokumenti sagatavojami, izmantojot Centrālās vēlēšanu komisijas lietojumprogrammu “Balsis PV 2017”. Rekvizītus lietojumprogrammas izmantošanai var saņemt Stopiņu novada vēlēšanu komisijā, sākot no 27. marta (T. 67387226).

Kandidātu saraksts, ziņas par deputātu kandidātiem un priekšvēlēšanu programma jāiesniedz rakstveidā (izdrukātas un parakstītas veidlapas no programmas).

 

Izmaiņas kontā! (10.04.2017.)

Drošības nauda par kandidātu sarakstu domes vēlēšanām Stopiņu novadā 150.00 euro, kas pirms sarakstu iesniegšanas jāiemaksā Stopiņu novada vēlēšanu komisijas depozīta kontā:

AS S|E|B banka
Konts: LV55 UNLA 0050 0229 9836 7
Saņēmējs: Stopiņu novada pašvaldība
Reģ. Nr. 90009366758

Maksājuma mērķis: Drošības nauda par deputātu kandidātu sarakstu (saraksta nosaukums) Stopiņu novada domes vēlēšanām 2017.

 

Stopiņu novada vēlēšanu komisija deputātu kandidātu sarakstus Stopiņu novada domes vēlēšanām pieņems no 2017. gada 18. līdz 24. aprīlim (ieskaitot) Institūta ielā 1 (semināru telpā 2 stāvā), Ulbrokā (LLU aģentūra Lauksaimniecības tehnikas zinātniskais institūts):

Darba laiki:     
otrdien, 18. aprīlī no plkst.16.00 līdz 19.00;
trešdien, 19. aprīlī no plkst.16.00 līdz 19.00;
ceturtdien, 20. aprīlī no plkst.16.00 līdz 19.00;
piektdien, 21. aprīlī no plkst. 16.00 līdz 19.00;
pirmdien, 24. aprīlī no plkst. 14.00 līdz 18.00.
        
Ar Stopiņu novada vēlēšanu komisiju var sazināties pa tālruni 67387226. E-pasts: novada.dome@stopini.lv 

Stopiņu novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja:                        
Evita Rozenbaha-Kalniņa

 

Jautājumi par kandidātu sarakstu iesniegšanu https://www.cvk.lv/pub/public/31428.html 

 

Atpakaļ