Deputātu kandidāti

 

Atbilstoši 2017. gada 28. aprīļa izlozes rezultātiem reģistrētie saraksti ir sarindoti šādā secībā:

Latvijas Reģionu Apvienība, Partija "VIENOTĪBA"

Nr.

Vārds

Uzvārds

Dzimis

Izglītība

Specialitāte

Dzīves vieta

Pamatdarba vieta

Amats/Nodarbošanās

Ārvalsts pilsonība

1

 

Vita

 

Paulāne

 

1969

 

Biznesa augstskola Turība

profesionālais maģistra grāds valsts pārvaldē, kvalifikācija - valsts pārvaldes uzņēmumu un iestāžu vadība

Stopiņu novads

 

Stopiņu novada dome

 

priekšsēdētāja vietniece

 

Nav

 

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas Akadēmija

bakalaura grāds mūzikā

2

 

 

Jānis

 

 

Leimans

 

 

1977

 

 

Rīgas tehniskā koledža

 

 

Radioelektronikas inženieris

 

 

Stopiņu novads

 

 

SIA "Medilink"

Medicīnas iekārtu inženieris, 

Nav

 

 

Stopiņu novada dome

Deputāts

 AGĪKS Kanālmala

Valdes priekšsēdētāja vietnieks

3

 

Daiga

 

Brigmane

 

1965

 

Latvijas Universitāte, sociālo zinātņu fakultāte

Maģistra grāds bibliotēku un informācijas zinībās

Stopiņu novads

 

Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēka

vadītāja

Nav

 

Latvijas Universitāte, pedagoģijas fakultāte

Latviešu valodas un literatūras un audzināšanas darba metodikas specialitāte

Stopiņu novada dome

deputāts

4

 

Atis

 

Senkāns

 

1956

 

Rīgas 3.vidusskola

 

 

 

Stopiņu novads

 

PA"Saimnieks"

Transporta un labiekārtošanas nodaļas vadītājs

Nav

 

 Stopiņu novada dome

Deputāts

5

 

Ainārs

 

Vaičulens

 

1983

 

Latvijas Universitāte

Profesionālais maģistra grāds izglītības vadībā

Stopiņu novads

 

Ulbrokas sporta komplekss

direktora vietnieks

Nav

 

Latvijas Universitāte

Profesionālais bakalaura grāds izglītībā un veselības mācības un sporta skolotājs

Stopiņu novada dome

deputāts

6

 

 

 

Lelde

 

 

 

Sturme

 

 

 

1973

 

 

 

Biznesa augstskola Turība

profesionālais maģistra grāds valsts pārvaldē, kvalifikācija - valsts pārvaldes uzņēmumu un iestāžu vadība

Stopiņu novads

 

 

Stopiņu novada dome

PII “Pienenīte” vadītāja

Nav

 

 

 

Mācību centrs Komin

Profesionālās pilnveides programma Darba aizsardzība, kvalifikācija-darba aizsardzības speciālists

Stopiņu novada dome

 

 

Deputāts

 

 

Daugavpils Pedagoģiskā Universitāte

Akadēmiskā Izglītības zinātņu programma, Izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā

Liepājas Pedagoģiskā augstskola

pirmsskolas pedagoģijas specialitāte, kvalifikācija-pirmsskolas skolotājs

7

Iveta

Siliņa

1967

Latvijas Universitāte, Pedagoģijas fakultāte

Profesionālā studiju programma, mājturības skolotāja

Stopiņu novads

 

Ulbrokas vidusskola

 

direktora vietniece izglītības jomā

 

Nav

 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Lauksaimniecības celtniecības fakultāte

Būvniecības programma

8

 

Iveta

 

Vīksne

 

1958

 

Rīgas Medicīnas institūts

 

Pediatrija

 

Rīga

 

SIA "Ivetas Vīksnes ĢĀP"

Valdes locekle

Nav

 

 Stopiņu novada dome

Deputāts

9

 

 

Ēriks

 

 

Leimans

 

 

1982

 

 

Latvijas Policijas akadēmija

 

 

Jurista maģistra grāds un piektā līmeņa profesionālā kvalifikācija

 

 

Stopiņu novads

 

 

SIA "Sirds Pirts"

valdes loceklis

Nav

 

 

SIA „Ugunsdrošības centrs”

ekspeditors

 Art Fairs Service LTD

tehniskais darbinieks

10

Aigars

Laurinovičs

1977

Latvijas Universitāte

Vadības zinību bakalaurs

Stopiņu novads

SIA Cadence

Uzņēmuma vadītājs

Nav

11

Aigars

Avotiņš

1981

Latvijas Universitāte

Maģistra programma - Vadības zinības (Vadības informāciju tehnoloģijas)

Stopiņu novads

SIA Columbus Latvija

Sistēmu konsultants

Nav

Latvijas Universitāte

5.līmeņa profesionālā programma - Ekonomika (Grāmatvedība analīze un audits)

Biedrība Jaunsiši

Valdes priekšsēdētājs

Jēkabpils Agrobiznesa koledža

Vidējā profesionālā programma - Komercdarbinieks

 

 

12

Zanda

Pelše

1983

Latvijas Universitāte

 

Profesionālā bakalaura grāds izglītībā un latviešu valodas un literatūras skolotāja kvalifikācija

Stopiņu novads

Ulbrokas vidusskola

skolotāja, interešu izglītības skolotāja

Nav

Stopiņu novada dome

dienas centra "Līči" vadītāja

13

Ints

 

 

 

Siliņš

 

 

 

1965

 

 

 

Rīgas Stradiņa universitāte, Doktorantūras nodaļa

doktora studiju programma "Medicīna"

 Rīga

 

 

Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca, stacionārs "Tuberkulozes un plaušu slimību centrs"

Nodaļas vadītājs

Nav

 

 

 

Rīgas Medicīnas institūts

internatūra ftizioķirurģijā

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, Specializētās medicīnas centrs

Torakālais ķirurgs

Rīgas Medicīnas institūts

vispārējā ārstniecība

Rīgas Stradiņa universitāte, Ķirurģijas katedra

Pasniedzējs

 

 

Ints Siliņš - ārsta prakse ķirurģijā

Ārsts

14

Valērija

Mikute

1950

Daugavpils pedagoģiskais institūts

krievu valoda un literatūra

Stopiņu novads

Stopiņu pamatskola

direktore

Nav

15

 

 

 

 

 

 

 

 

Normunds

 

 

 

 

 

 

 

 

Balabka

 

 

 

 

 

 

 

 

1973

 

 

 

 

 

 

 

 

SIA "Biznesa augstskola Turība"

Profesionālā sociālo zinātņu maģistra studiju programma - Tiesību zinātne, - sociālo zinātņu profesionālais maģistra grāds tiesību zinātnē (Mg.iur.)

Rīga

 

 

 

 

 

 

 

 

Stopiņu novada pašvaldība, Ulbrokas vidusskola

direktors

Nav

 

 

 

 

 

 

 

 

Liepājas Universitāte

Akadēmiskā doktora augstākās izglītības programma – Pedagoģija, - pedagoģijas doktors (Dr.paed.)

Rīgas Tehniskā universitāte

docents

Rīgas Stradiņa universitāte

Sociālo zinātņu maģistrantūras programma – Politikas zinātne, - sociālo zinātņu maģistra grāds politikas zinātnē (Mg.sc.pol.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latvijas Policijas akadēmija

Profesionālā augstākā bakalaura studiju programma – Publiskās tiesības, 5. līmeņa kvalifikācija - jurists

Latvijas Universitāte

Izglītības zinātņu maģistrantūras programma, - izglītības zinātņu maģistra grāds (Mg.sc.educ.)

SIA "Biznesa augstskola Turība"

Profesionālais sociālo zinātņu maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā, 5. līmeņa kvalifikācija – uzņēmumu un iestāžu vadītājs (Mg.oec.)

Liepājas Universitāte

Otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, kvalifikācija – matemātikas skolotājs

Rīgas Tehniskā universitāte

Uzņēmējdarbības vadības programma – Sociālo zinātņu bakalaura grāds uzņēmējdarbības vadībā

Rīgas Tehniskā universitāte

Arodskolotāja pamata pedagoģiskā izglītības programma un iegūtas tiesības strādāt par pedagogu profesionālās izglītības iestādēs

16

 

 

Vita

 

 

Felsberga

 

 

1960

 

 

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija

Profesionālais maģistra grāds skolvadībā

Rīga

 

 

Gaismas internātpamatskola

direktore

Nav

 

 

LR Izglītības ministrija, Sertifikāts

Speciālās izglītības skolotājs

Latvijas Speciālā Olimpiāde

valdes locekle

Latvijas sporta pedagoģijas akadēmija

Sporta pedagogs

 

 

 

"LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA"

Nr.

Vārds

Uzvārds

Dzimis

Izglītība

Specialitāte

Dzīves vieta

Pamatdarba vieta

Amats/ nodarbošanās

Ārvalsts pilsonība

1

 

Guntis

 

Kampe

 

1981

 

Latvijas universitāte

 

Jurists

 

Stopiņu novads

 

SIA "Getliņi eko"

Jurists

Nav

 

SIA "Retro Auto Noma"

Valdes loceklis

2

Aldis

Galviņš

1960

Rīgas Tehniskā universitāte

Radioaparatūras inženieris konstruktors - tehnologs

Stopiņu novads

SIA "Selteka LV"

Valdes loceklis

Nav

3

 

Liene

 

Apšvalka

 

1983

 

Latvijas universitāte

 

Juridiskā

 

Mārupes novads

 

SIA "Certa"

Valdes loceklis

Nav

 

SIA "kidday"

Valdes loceklis

4

Pēteris

Kampe

1946

Jegorjevskas aviācijas mehāniķu skola

Aviācijas mehāniķis

Stopiņu novads

 

Pensionārs

Nav

5

Jausma

Kalēja

1947

Rīgas 3.vidusskola

Vidējā izglītība

Rīga

 

Pensionārs

Nav

6

 

 

Anda

 

 

Zandberga

 

 

1963

 

 

Daugavpils universitāte

Bioloģijas un ķīmijas skolotājs vidusskolām

Salaspils novads

 

 

SIA "Getliņi eko"

 

 

Sabiedrisko attiecību speciāliste

 

 

Nav

 

 

 Latvijas universitāte

Angļu valodas skolotājs

Rīgas Tehniskā universitāte

Vides zinības

7

Krists

Paulovičs

1988

Rīgas Hanzas vidusskola

Vidējā

Stopiņu novads

 

Bezdarbnieks

Nav

8

 

 

Jānis

 

 

Kokins

 

 

1988

 

 

Rīgas Tehniskā universitāte

 

 

Inženiera kvalifikācija automobiļu transportā

 

 

Stopiņu novads

 

 

SIA "Evidence"

Valdes loceklis

Nav

 

 

SIA "Profile Latvia"

Valdes priekšsēdētājs

SIA "SIBES"

Autoservisa vadītājs

9

Jānis

Spruls

1985

Latvijas Universitāte

Tiesību zinātne - jurists

Stopiņu novads

SIA "JS Capital"

Valdes loceklis

Nav

10

Gints

Irbe

1974

Rīgas Celtniecības Koledža

Būvdarbu vadītājs

Stopiņu novads

SIA "Lemaran", SIA "Kubls"

Valdes loceklis, Valdes loceklis

Nav

 

Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”

Nr.

Vārds

Uzvārds

Dzimis

Izglītība

Specialitāte

Dzīves vieta

Pamatdarba vieta

Amats/Nodarbošanās

Ārvalsts pilsonība

1

Aldis

Grunde

1962

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija

trompetists, mūzikas pedagogs

Stopiņu novads

Stopiņu novada dome

Deputāts

Nav

2

 

 

Dzintars

 

 

Saliņš

 

 

1971

 

 

Latvijas Tehniskā Universitāte

Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija

Stopiņu novads

 

 

Latvijas Mobilais Telefons SIA

 

 

Darba aizsardzības inženieris

 

 

Nav

 

 

 Būvniecības fakultāte,  Latvijas Tehniskā Universitāte,

Darba aizsardzības maģistrs

Inženierekonomikas fakultāte, Maskavas ugunsdrošības institūts

Ugunsdrošības inženieris

3

 

Elvijs

 

Vēbers

 

1975

 

Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte

jurista kvalifikācija

Stopiņu novads

 

Zvērinātu advokātu birojs „Elvijs Vēbers un partneri”

 

zvērināts advokāts, maksātnespējas procesa administrators

 

Nav

 

 Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte

maģistra grāds sociālajās zinātnēs

4

Artūrs

Kasarass

1979

Ulbrokas vidusskola

Vidējā izglītība

Stopiņu novads

BSW-Latvia

darbagaldu operators

Nav

5

 

Elīna

 

Siliņa

 

1991

 

Rīgas Valsts 1.ģimnāzija

Vidējā izglītība

Stopiņu novads

 

SIA "Ulbroka"

 

biroja administratore

 

Nav

 

RTU Elektronikas un enerģētikas fakultātē

bakalaura grāds vides zinātnēs

6

Gundars

Lediņš

1968

BA Turība

Profesionālais bakalaura grāds uzņēmējdarbības vadībā, uzņēmumu un iestāžu vadītāja kvalifikācija

Stopiņu novads

SIA “LANEKS”

Vairumtirdzniecības nodaļas tirgzinis

Nav

7

Ritvars

Ziedonis

1985

Rīgas Stradiņa universitāte

Ģimenes ārsts

Tukuma novads

”P/A „Stopiņu ambulance” filiāle „Upesleju doktorāts”

Gimenes ārsts

Nav

8

Inga

Skaistkalne

1980

Sociālo Tehnoloģiju augstskola

Bakalaura diploms Tiesību zinātnēs

Stopiņu novads

 

Bezdarbniece

Nav

9

Dace

Pudāne

1974

Latvijas Universitāte, Ekonomikas fakultāte

bakalaurs grāmatvedības specialitātē

Stopiņu novads

Moller Baltic Import SE

galvenā grāmatvede

Nav

10

Sendija

Siliņa

1978

Rīgas Stradiņa Universitāte, Stomatoloģijas fakultāte ārste

Zobārsts

Stopiņu novads

SIA “Sen Sil”

Valdes priekšsēdētāja

Nav

11

Ainārs

Grikmanis

1966

Rīgas Politehniskais institūts, Arhitektūras un celtniecības fakultāte

Rūpniecības un civilā celtniecība

Stopiņu novads

Carnikavas novada pašvaldība

Būvvaldes vadītājs

Nav

 

"Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija

Nr.

Vārds

Uzvārds

Dzimis

Izglītība

Specialitāte

Dzīves vieta

Pamatdarba vieta

Amats/nodarbošanās

Ārvalsts pilsonība

1

Viktors

Jakovļevs

1963

Rīgas Politehniskais Institūts

būvinženieris

Stopiņu novads

SIA "Getliņi EKO"

projekta vadītājs

Nav

2

 

 

Larisa

 

 

Šefere

 

 

1972

 

 

Latvijas Medicīnas akadēmija

 

 

ārsta grāds

 

 

Rīga

 

 

Stopiņu novada dome

deputāts

Nav

 

 

Stopiņu novada dome

Veselības aizsardzības, sociālo lietu un dzīvokļu komitejas priekšsēdētāja

 SIA RAKUS “TPSC” stacionārs

nodaļas vadītāja

3

 

Kristīne

 

Vītola

 

1986

 

Vidzemes augstskola

 

Tūrisma organizācija un vadība

 

Ādažu novads

 

SIA “EspressoBlue”

veikala vadītāja un noliktavas pārzine

Nav

 

SIA “Uzņēmumu pakalpojumi” 

valdes locekle

4

 

 

Sergejs

 

 

Masļakovs

 

 

1963

 

 

Latvijas Valsts fiziskās kultūras institūts

 

 

pasniedzējs

 

 

Stopiņu novads

 

 

Stopiņu novada dome

deputāts

Nav

 

 

Stopiņu novada dome

Teritoriālās un uzņēmējdarbības attīstības komitejas priekšsēdētājs

Stopiņu novada P/A „Saimnieks”

projekta vadītāja palīgs

5

 

Jurijs

 

Ziborovs

 

1968

 

Sociālo tehnoloģiju augstskola

jurists

Stopiņu novads

 

SIA “EPRONS”

 

darbu vadītāja palīgs

 

Nav

 

 Rīgas Celtniecības tehnikums

tehniķis-mehāniķis

6

 

 

Boriss

 

 

Smirnovs

 

 

1970

 

 

Rīgas Tehniskā universitāte

siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieris

Stopiņu novads

 

 

Stopiņu novada Dome

deputāts

Nav

 

 

 Rīgas Celtniecības tehnikums

 

ēku sanitāri – tehnisko iekārtu specialists

 

SIA “KOBA”

valdes priekšsēdētājs

SIA “EiBerk”

valdes priekšsēdētājs

7

Natālija

Šavčenko

1972

Rīgas Tehniskā universitāte

ekonomika

Stopiņu novads

Rīgas domes Finanšu departaments

grāmatvede

Nav

8

Pēteris

Čerdincevs

1974

Aizkraukles arodvidusskola Nr. 24

auto remonta atslēdznieks

Stopiņu novads

SIA “Zulak Wood Latvia”

tirdzniecības pārstāvis

Nav

9

 

Sergejs

 

Galajevs

 

1989

 

Rīgas Tehniskā universitāte

 

Pilsētas ekonomikas un infrastruktūras attīstība

 

Stopiņu novads

 

SIA “DS Eksperts”

nodokļu konsultants, deklarants

Nav

 

SIA “GR8 Deal” 

pārdošanas menedžeris

10

Konstantīns

Voskoboiņiks

1969

Sankt-Peterburgas dzelzceļu transporta inženieru institūts

vadība un organizācija dzelzceļu transportā

Stopiņu novads

SIA „WIZARD1520”

valdes loceklis

Nav

11

 

Aleksejs

 

Ņesterenko

 

1967

 

Maskavas Valsts atklātā universitāte

būvinženieris

Stopiņu novads

 

SIA "TORROS BŪVE"

 

valdes loceklis

 

Nav

 

 Rīgas 41. arodvidusskola

kurpnieks

12

 

Igors

 

Zlotņikovs

 

1963

 

Latvijas Policijas akadēmija

speciālists policijas darbā

Stopiņu novads

 

SIA „HAVI Logistics”

 

autovadītājs

 

Nav

 

 Rīgas pārtikas rūpniecības, mehānikas un tehnoloģijas tehnikums

tehniķis-mehāniķis

13

Oļegs

Hlusovs

1980

Rīgas Tehniskā universitāte

Būvuzņēmējdarbības ekonomika un organizēšana

Rīga

SIA “Getliņi EKO”

būvniecības nodaļas vadītājs

Nav

14

 

 

Nataļja

 

 

Serjaga-Nosareva

 

 

1976

 

 

Latvijas universitāte,

Pirmsskolas skolotāja

Stopiņu novads

 

 

 

 

 

pašnodarbināta Nataļja Serjaga-Nosareva 29057611566

 

 

Nav

 

 

Rīgas Tehniskā universitāte

Ražošanas un civilas ēku būvniecība

 Rīgas Celtniecības koledža

Ēku inženiertīklu montāžas darbu vadītājs

15

 

 

 

 

Aleksejs

 

 

 

 

Docenko-Svirido

 

 

 

 

1979

 

 

 

 

Baltijas-krievu institūts

 

 

 

 

Tiesību zinātne

 

 

 

 

Stopiņu novads

 

 

 

 

SIA "EXPIO"

valdes loceklis

Nav

 

 

 

 

SIA "Eurorail"

valdes loceklis

SIA "LD Sistems"

valdes loceklis

SIA "BDM ENERGO"

valdes loceklis

SIA "Artifeks DK"

valdes loceklis

 

Eiroskeptiķu Rīcības partija

Nr.

Vārds

Uzvārds

Dzimis

Izglītība

Specialitāte

Dzīves vieta

Pamatdarba vieta

Amats/nodarbošanās

Ārvalsts pilsonība

1

 

Svetlana

 

Krasovska

 

1966

 

Rīgas tehniska koledža

 

vidējā tehniskā specialitāte

 

Stopiņu novads

 

Latvijas pasts "Cekule"

nodaļas vadītāja

Nav

 

Upesleju rehabilitācijas centrs

Aukle

2

 

 

Jurijs

 

 

Vasiļjevs

 

 

1974

 

 

Baltkrievijas Valsts Fiziskās kultūras universitāte

 

 

pedagogs

 

 

Rīga

 

 

Stopiņu novada dome

deputāts

Nav

 

 

SIA "Rīgas ciņu sporta skola"

valdes loceklis

Latvijas Kik-Tai Boksa akademija

prezidents

3

 

Farruhs

 

Akperovs

 

1987

 

Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža

 

ugunsdzēsejs, glābējs

 

Rīga

 

VUGD

ugunsdzēsejs, glābējs

Nav

 

SIA "EMco Latvija"

 valdes loceklis

4

Svetlana

Bukaine

1965

Perma valsts lauksaimniecības akadēmija

ekonomikas un lauksaimniecības organizēšanas fakultāte

Rīga

SIA "Geksans"

grāmatvēde

Nav

5

Jeļena

Černikova

1986

Sociālo tehnoloģiju augstskola

uzņemejdarbība

Stopiņu novads

 

Pašnodarbināta persona (biznesa izaugsmes konsultācijas)

Nav

6

 

Iļja

 

Kožukovskis

 

1994

 

Koledža "Viktorija"

 

Vidēja speciāla izglītība

 

Stopiņu novads

 

SIA "Orhideja"

vadītajs

Nav

 

 SIA "Juliden"

pārdevējs

7

Ainārs

Lezdiņš

1966

Latvijas Universitāte

tiesību zinātnes

Stopiņu novads

 

Pašnodarbināta persona (zverināts advokats)

Nav

8

Kristaps

Kravcevs

1992

Rīgas Būvniecības vidusskola

apdares darbu tehniķis

Stopiņu novads

SIA "ACIT"

darbinieks

Nav

9

Igors

Sandalidi

1995

Ulbrokas vidusskola

Pamatizglītība

Stopiņu novads

SIA "Dzidriņi"

konditors

Nav

10

 

Andrejs

 

Tokarevs

 

1979

 

Rīgas 15.arodvidusskola

 

Specialitāte- Galdnieks

 

Rīga

 

SIA "International Federation of Health

Konsultants

Nav

 

Biedrība "Latvijas Fitnesa Federācija"

Valdes loceklis

11

Anastasija

Vasiļjeva

1997

Rīgas klasiska ģimnāzija

Vispārējā vidējā izglītība

Stopiņu novads

Euro Live Technologies

Tiešraide zāles operātors

Nav

 

Atpakaļ