Pašvaldību vēlēšanas 2017

 

2017. gada 3. jūnijā, sestdienā, Latvijā notiks republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanas. 

Stopiņu novada domē jāievēl 15 deputāti.

STOPIŅU NOVADA VĒLĒŠANU KOMISIJA

VĒLĒŠANU IECIRKŅI UN KOMISIJAS

DOMES DEPUTĀTU KANDIDĀTIEM

VĒLĒTĀJIEM

VĒLĒŠANU NOVĒROŠANA

DEPUTĀTU KANDIDĀTI

 

Pašvaldību vēlēšanu rezultāti Stopiņu novadā

Šā gada 3. jūnijā norisinājās pašvaldību vēlēšanas. Balsu skaitīšana ir beigusies un kļuvuši zināmi vēlēšanu rezultāti, kā arī, kuri būs jaunievēlētās domes deputāti. 

Pamatojoties uz Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma 44. pantu, Stopiņu novada vēlēšanu komisija nolēma: apstiprināt 2017. gada 3. jūnija vēlēšanu rezultātus un noteikt, ka Stopiņu novada domē ir ievēlēti (pakārtojot iegūto balsu skaita secībā):

N.p.k.

Vārds, uzvārds

Saraksta nosaukums

Balsu skaits

1

Vita Paulāne

Latvijas Reģionu Apvienība, Partija "VIENOTĪBA"

2399

2

Ainārs Vaičulens

Latvijas Reģionu Apvienība, Partija "VIENOTĪBA"

1832

3

 

Iveta Vīksne

Latvijas Reģionu Apvienība, Partija "VIENOTĪBA"

1821

4

 

Atis Senkāns

Latvijas Reģionu Apvienība, Partija "VIENOTĪBA"

1770

5

Daiga Brigmane

Latvijas Reģionu Apvienība, Partija "VIENOTĪBA"

1754

6

Jānis Leimans

Latvijas Reģionu Apvienība, Partija "VIENOTĪBA"

1738

7

 

Lelde Sturme

Latvijas Reģionu Apvienība, Partija "VIENOTĪBA"

1733

8

 

Normunds Balabka

Latvijas Reģionu Apvienība, Partija "VIENOTĪBA"

1730

9

Viktors Jakovļevs

"Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija

964

10

Sergejs Masļakovs

 

"Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija

843

11

Larisa Šefere

 

"Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija

835

12

Sergejs Galajevs

 

"Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija

833

13

Ritvars Ziedonis

Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”

578

14

Aldis Grunde

Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”

521

15

Guntis Kampe

"LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA"

389

 

Vēlētāju sarakstos sākotnēji reģistrēti 6667 balsstiesīgie iedzīvotāji, līdz vēlēšanu dienai no sarakstiem izslēgtas 14 personas, līdz ar to balsstiesīgo vēlētāju kopskaits novadā ir 6653, balsošanā piedalījās 3336 vēlētāji, t.i., 50.26 % vēlētāju kopskaita. 

Vēlēšanu iecirkņos iepriekšējās balsošanas dienās nobalsojuši 630 vēlētāji, vēlēšanu dienā iecirkņos – 2678 vēlētāji, savukārt 28 vēlētāji balsoja viņu atrašanās vietās. Atverot vēlēšanu kastes visos iecirkņos, tajās atradās 3331 derīgas vēlēšanu aploksnes.
Atverot aploksnes, vēlēšanu iecirkņu komisijas konstatēja, ka 41 aploksnē ieliktas vairākas vēlēšanu zīmes, 8 aploksnes ir tukšas, saplēstas vēlēšanu zīmes 3, citu vēlēšanu apgabala zīmes aploksnēs ievietotas netika. Līdz ar to par derīgām atzītas 3279 vēlēšanu zīmes.

Stopiņu novada 
Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja:
E. Rozenbaha-Kalniņa

Informācija no Centrālās vēlēšanu komisijas mājas lapas: http://pv2017.cvk.lv/ElectedCandidates 
Stopiņu novads
Balsstiesīgie: 6637
Nobalsojušie: 3336 (50,26%)
Derīgās aploksnes: 3331 (50,19%)
Derīgās zīmes: 3279 (98,44%)

Kandidātu saraksti

Derīgās zīmes*

Deputāti

Latvijas Reģionu Apvienība, Partija "VIENOTĪBA"

1659 (49,80%)

8

"LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA"

277 (8,32%)

1

Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”

487 (14,62%)

2

"Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija

742 (22,28%)

4

Eiroskeptiķu Rīcības partija

114 (3,42%)

0

* Piezīme: procenti tiek rēķināti attiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaitu.

Vārds, uzvārds

Saraksts

Nr. sarakstā

Plusi

Svītrojumi

Balsis*

Vietas Nr.

Vita Paulāne

Latvijas Reģionu Apvienība, Partija "VIENOTĪBA"

1

843

103

2399

1

Ainārs Vaičulens

Latvijas Reģionu Apvienība, Partija "VIENOTĪBA"

5

269

96

1832

2

Iveta Vīksne

Latvijas Reģionu Apvienība, Partija "VIENOTĪBA"

8

269

107

1821

3

Atis Senkāns

Latvijas Reģionu Apvienība, Partija "VIENOTĪBA"

4

228

117

1770

4

Daiga Brigmane

Latvijas Reģionu Apvienība, Partija "VIENOTĪBA"

3

233

138

1754

5

Jānis Leimans

Latvijas Reģionu Apvienība, Partija "VIENOTĪBA"

2

261

182

1738

6

Lelde Sturme

Latvijas Reģionu Apvienība, Partija "VIENOTĪBA"

6

183

109

1733

7

Normunds Balabka

Latvijas Reģionu Apvienība, Partija "VIENOTĪBA"

15

229

158

1730

8

Viktors Jakovļevs

"Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija

1

250

28

964

1

Sergejs Masļakovs

"Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija

4

122

21

843

2

Larisa Šefere

"Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija

2

117

24

835

3

Sergejs Galajevs

"Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija

9

113

22

833

4

Ritvars Ziedonis

Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”

7

119

28

578

1

Aldis Grunde

Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”

1

94

60

521

2

Guntis Kampe

"LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA"

1

128

16

389

1

 

(08.06.2017.)

 

2017. gada 24. aprīlī noslēdzās deputātu kandidātu sarakstu iesniegšana pašvaldību vēlēšanām. Stopiņu vēlēšanu komisija ir reģistrējusi piecus sarakstus.

Atbilstoši 2017. gada 28. aprīļa izlozes rezultātiem reģistrētie saraksti ir sarindoti šādā secībā:

Latvijas Reģionu Apvienība, Partija "VIENOTĪBA"

"LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA"

Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”

"Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija

Eiroskeptiķu Rīcības partija

Vēlēšanu zīmes tiek sakārtotas izlozes noteiktajā secībā, taču netiek numurētas. To nosaka Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma 24. pants.

Pirms vēlēšanām, katrā vēlēšanu iecirknī, varēs iepazīties ar Stopiņu novada domes deputātu kandidātu sarakstiem un priekšvēlēšanu programmām.

Iecirkņu komisiju darba laiks pirms vēlēšanu dienas:

  • pirmdien 29. maijā no plkst. 16:00 – 20:00;
  • otrdien 30. maijā no 9:00 – 13:00;

Ja vēlētājs vēlēšanu dienā nevarēs nobalsot, viņš var nobalsot iepriekš - triju dienu laikā pirms vispārējās vēlēšanu dienas - vēlēšanu iecirknī, kura vēlētāju sarakstā ir reģistrēts. Visu iecirkņu darba laiks iepriekšējās balsošanas dienās ir: 

  • trešdien 31. maijā no pulksten 17.00 līdz 20.00; 
  • ceturtdien 1. jūnijā no pulksten 9.00 līdz 12.00; 
  • piektdien 2. jūnijā no pulksten 10.00 līdz 16.00.

Vēlēšanu diena – 3. jūnijā – sestdien – no pulksten 7:00 – 22:00.

Stopiņu novada vēlēšanu iecirkņi:
•    Iecirknis Nr. 798 Ulbrokas kultūras namā, tālr. 24948154
•    Iecirknis Nr. 799 “Internātpamatskola”, Upeslejas, Stopiņu novads, tālr. 67956400
•    Iecirknis Nr. 800 Gaismas internātpamatskola, tālr. 67703825

Vēlēšanas notiks pēc vēlētāju sarakstiem, kurus izsniegs Pilsonības lietu un migrācijas departaments. Balsot varēs tikai personīgi un attiecīgajā vēlēšanu iecirknī.

Balsošana vēlēšanās ir aizklāta. Vēlētājs, uzrādot Latvijas Republikā derīgu personu apliecinošu dokumentu (pasi vai personas apliecību), balso tajā vēlēšanu iecirknī, kura vēlētāju sarakstā viņš ir reģistrēts.

Ja atsevišķi vēlētāji veselības stāvokļa dēļ nevar ierasties vēlēšanu telpās, iecirkņa komisija, pamatojoties uz šo vēlētāju vai viņu pilnvarotas personas rakstveida iesniegumu, organizē balsošanu šo vēlētāju atrašanās vietā, nodrošinot aizklātību. Balsošana vēlētāju atrašanās vietā tiek organizēta arī iepriekš minēto personu kopējiem, ja viņi savlaicīgi iesnieguši rakstveida iesniegumu par balsošanu atrašanās vietā. Citu vēlētāju balsošana ārpus vēlēšanu telpām nav pieļaujama. Iecirkņa komisija vēlēšanu dienā turpina pieņemt rakstveida iesniegumus par balsošanu vēlētāju atrašanās vietā. Pēc pulksten 12 dienā pieņemtos iesniegumus iecirkņa komisija apmierina, ja ir iespējams ierasties vēlētāju atrašanās vietā līdz pulksten 10 vakarā.

Ar deputātu kandidātu sarakstiem var iepazīties arī Centrālās vēlēšanu komisijas mājas lapā: http://pv2017.cvk.lv/CandidateLists/Territory/105 un Stopiņu novada domes mājaslapā: http://stopini.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibu-velesanas-2017/deputatu-kandidati

Ar partiju priekšvēlēšanu programmām var iepazīties Centrālās vēlēšanu komisijas mājas lapā: http://pv2017.cvk.lv/CandidateLists/Territory/105

Stopiņu novada dome vēlēšanu dienā 2017. gada 3. jūnijā nodrošinās autobusu uz vēlēšanu iecirkni Upeslejās -

no Cekules:
izbraukšana plkst. 9:45 Cekule

plkst. 10:00 Līči
plkst. 10:05 Upeslejas pie veikala

Gala pieturvieta Upesleju iecirknis Nr. 799 – Upesleju internātpamatskola

no Līčiem: 
izbraukšana: plkst. 12:00

Autobusa sākuma pieturvieta: c. Līči, laukumā pie veikala “Melnais suns”,
Autobusa galamērķa pieturvieta: Upesleju iecirknis Nr. 799.

no Sauriešiem:
izbraukšana: plkst. 14.00.

Autobusa sākuma pieturvieta: c. Saurieši, autobusa galapunkts.
Autobusa galamērķa pieturvieta: Upesleju iecirknis Nr. 799.
 

Stopiņu novada Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja:
E. Rozenbaha-Kalniņa

 

Atpakaļ