Navigācija

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu

 

Lēmums-izpildrīkojums (03.10.2018.)

Brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi Nr.2.1.-1/1049, A.Pančenko

Brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi Nr.2.1.-1/1033, E.Mironov

Brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi Nr.2.1.-1/1037, A.Melnbārdis

Brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi Nr.2.1.-1/988, M.Gredyushko

Brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi Nr.2.1.-1/989, A.Golubova

Brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi Nr. 2.1.-1./338, A. Melnbārdis

LĒMUMS-izpildrīkojums “Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā” Nr.19/18 Igoram Samušonokam

LĒMUMS-izpildrīkojums “Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā” Nr.15/18 Dainim Zigmundam Lībītim

Brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi Nr.2.1.-1/162, Igoram Samušonokam

Brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi Nr. 2.1.-1./119, Jānim Pabrikam

Brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi Nr.2.1.-1/125, Dainim Zigmundam Lībītim

Brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi Nr. 2.1.-1./127, Kasparam Lasim

Brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi Nr.2.1.-1/1344, Ib Kristensen

LĒMUMS-izpildrīkojums “Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā” Nr.70/17 Pēterim Papānam

Brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi Nr.2.1.-1/821 Pēterim Papānam

LĒMUMS-izpildrīkojums “Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā” Nr.63/17 Aleksejam Lisakam

LĒMUMS-izpildrīkojums “Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā” Nr.53/17 Edgaram Grīnbergam

LĒMUMS-izpildrīkojums “Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā” Nr.51/17 Krišjānim Drinkam

LĒMUMS-izpildrīkojums “Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā” Nr.46/17 Irinai Antipinai

LĒMUMS-izpildrīkojums “Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā”Nr.58/17, Jeļenai Krēsliņai

Brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi Nr.2.1.-1/835, Jeļenai Krēsliņai

Brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi Nr.2.1.-1/829 Aleksejs Lisaks

Brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi Nr.2.1.-1/842, Edgars Grīnbergs

Brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi Nr.2.1.-1/851, Irina Antipina

Brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi Nr.2.1.-1/845, Krišjānis Drinks

LĒMUMS-izpildrīkojums “Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā” Nr.27/17, Anita Liepa

LĒMUMS-izpildrīkojums “Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā” Nr.29/17, Mikhail Gredyushko

Brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi Mikhail Gredyushko, Nr.2.1.-1/290 

LĒMUMS-izpildrīkojums “Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā” Nr.01-18/1339, Denisam Muravskim

Brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi Denisam Muravskim, Nr.01-18/987.

LĒMUMS-izpildrīkojums “Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā” Nr.01-18/1100, Pēterim Gražulim

Brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi Pēterim Gražulim, Nr.01-18/818

Brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi Sigitai Miķelsonei

Brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi Alīnai Pančenko

LĒMUMS-izpildrīkojums “Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā” Nr.01-18/1171, Alīna Pančenko.

LĒMUMS-izpildrīkojums “Par nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā”Nr.01-18/1172, Sigita Miķelsone.

 

Atpakaļ