Svarīgi

 

Informējam, ka Stopiņu novada pašvaldības policija ir tiesīga pieņemt un izskatīt Jūsu sniegto informāciju kā iesniegumu saskaņā ar “Iesniegumu Likumu”, kas  noformēts  atbilstoši “Iesniegumu likuma”:  3.panta prasībām un Valsts valodas likuma 10.panta 2. un 3.daļas prasībām .

Iesniegumus var iesniegt šādā veidā:

  • Sūtot pa pastu vai iesniedzot uz vietas Stopiņu novada pašvaldības policijā jebkurā diennakts laikā.
  • Elektroniski, parakstot ar drošu elektronisko parakstu, kam pievienots laika zīmogs, un atbilstoši Elektronisko dokumentu likuma 1.panta prasībām;
  • Iesniegums Elektroniskajā pastā, bez droša elektroniskā paraksta, ar pievienotu laika zīmogu, tiks uzskatīts par informatīva rakstura informāciju.

 

Atpakaļ