Informācija iedzīvotājiem

 

 

Kā rīkoties, ja mežā vai citā publiskā teritorijā konstatējat izmestus atkritumus

Pēdējā laikā iedzīvotāji arvien biežāk ziņo par mežos, pļavās un citās nomaļās vietās izmestiem atkritumiem. Tomēr daudzi iedzīvotāji nezina, kur vērsties un kā rīkoties, lai informācija nonāktu pie atbildīgajām institūcijām, tāpēc Stopiņu novada pašvaldības policija ir sagatavojusi informāciju, ko darīt šādās situācijās.

1. Gadījumos, kad esiet ieraudzījuši meža teritorijā izgāztu atkritumu kaudzi, visērtāk par to paziņot pašvaldībai ir ar mobilās aplikācijas “Vides SOS”  starpniecību. Šajā aplikācijā Jums ir iespēja pievienot notikuma vietas foto. Šī aplikācija fiksē notikuma vietas lokācijas (GPS) koordinātas. 

2. Otrs variants ir mobilā aplikācija MOBIO , kurai ir līdzīgas funkcijas, bet tā automātiski nesniedz notikuma vietas GPS datus, kas meža masīvos var apgrūtināt notikuma vietas atrašanu, līdz ar to pašvaldības policijas darbinieki, iespējams, sazināsies pa norādīto telefona numuru.

3. Ja nelietojat mobilās aplikācijas, Stopiņu novada pašvaldības policija aicina ziņot informāciju un foto sūtot uz e-pastu policija@stopini.lv , vai personīgi pašvaldības policijā.

Neatkarīgi no paziņošanas veida, informācija nonāk Stopiņu novada pašvaldībā un pašvaldības policijā. 

Pašvaldības policija vietu apseko klātienē, lai veiktu darbības iespējamā atkritumu īpašnieka –piesārņotāja noskaidrošanai. Tiek noskaidrots teritorijas īpašnieks. Teritorijas īpašnieks tiek informēts par konstatēto piegružošanu un iespēju vērsties likumā noteiktā kārtībā saistībā ar radītiem zaudējumiem. Teritorijas īpašnieks tiek informēts par pienākumu sakārtot savu īpašumu. Par ilgstošu savas teritorijas neuzturēšanu kārtībā un atkritumu uzkrāšanās pieļaušanu, teritorijas īpašnieks var tikt saukts pie likumos paredzētās atbildības.

Ja teritorija pieder pašvaldībai, tiek informēts pašvaldības apsaimniekotājs, kas organizē teritorijas sakopšanu.

Paldies visiem iedzīvotājiem, kas ziņo par atrastajiem atkritumiem, katrs paziņojums ir ļoti svarīgs, lai uzturētu tīru vidi!

Informāciju sagatavoja:
Stopiņu novada pašvaldības policija
(15.01.2020.)

Atpakaļ