Pašvaldības policija

 

Pašvaldības policija ir Stopiņu novada domes administrācijas struktūrvienība, kura savas kompetences robežās veic sabiedriskās kārtības uzturēšanu Stopiņu novadā. Pašvaldības policijas pienākums ir kontrolēt pašvaldības apstiprināto saistošo noteikumu ievērošanu, par kuru pārkāpšanu paredzēta administratīva atbildība, kā arī novērst un pārtraukt sabiedriskās kārtības pārkāpumus.

 

Kontaktinformācija:

Adrese: Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130

Dežūrdaļas tālrunis izsaukumiem un neatliekamiem gadījumiem: 67910901
Tālrunis informācijas sniegšanai un konsultācijām (darba laikā):
 67910158
E-pasts: policija@stopini.lv

Pašvaldības policijas priekšnieks: Ainārs Bērcis
Pieņemšanas laiks:
Pirmdienās no plkst. 11.00 – 13.00
 

PAŠVALDĪBAS POLICIJAS FIKSĒTO NOTIKUMU APSKATS

Stopiņu novada pašvaldības policija pieņem un izskata Stopiņu novada iedzīvotāju un viesu iesniegumus, sūdzības par administratīvo tiesību pārkāpumiem. Izskata priekšlikumus un sniedz atbildes uz Stopiņu novada iedzīvotāju un viesu jautājumiem.

 

Operatīvo dienestu tālruņi palīdzības saņemšanai:

       Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests: 112

       Valsts policijas palīdzības tālrunis: 110

       Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests: 113

 

VP RRPP Salaspils policijas iecirkņa adrese: Skolas ielā 7a, Salaspilī, dežūrdaļas tālrunis 67895200.

 

STOPIŅU NOVADA PAŠVALDĪBAS POLICIJAS PĀRSKATS PAR PAVEIKTO DARBU 2018. GADĀ

Atpakaļ