Būvvalde

 

Stopiņu novada Būvvalde
Adrese: Institūta iela 1, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130

APMEKLĒTĀJU PIEŅEMŠANA
Pirmdienās      11:00-13:00 / 14:00-19:00
Ceturtdienās      9:00-13:00 / 14:00-18:00

Būvvaldes darba laiks:
Pirmdienās 9:15-13:00 / 13:45-19:00
Otrdienā     8:30-13:00 / 13:45-17:00
Trešdienās     8:30-13:00 / 13:45-17:00
Ceturtdienās     8:30-13:00 / 13:45-18:00
Piektdienās   8:30-13:00 / 13:45-16:00

IESNIEGUMU VEIDLAPAS BŪVVALDEI

Kontaktinformācija:

Būvvaldes vadītāja Laila Kundziņa Tālr. 66103430, mob. 20170877 e-pasts: laila[at]stopini.lv; buvvalde[at]stopini.lv
Būvvaldes lietvede Iveta Reinholde Tālr. 67911328 e-pasts: iveta.reinholde[at]stopini.lv
Galvenais arhitekts Andris Rībenis Tālr. 66103433 e-pasts: andris.ribenis[at]stopini.lv
Arhitekte Žanete Mārtuža Tālr. 66103431 e-pasts: zanete[at]stopini.lv
Būvinspektors Guntars Vērdiņš Tālr. 67910506 e-pasts: guntars.verdins[at]stopini.lv
Būvinspektors Andris Bite Tālr. 66103432 e-pasts: andris.bite[at]stopini.lv
Zemes ierīkotāja Nora Puķīte-Babāne Tālr. 67910546 e-pasts: nora.pukite[at]stopini.lv
Vides speciālists Jānis Šlūke Tālr. 66102148, mob. 23304125 e-pasts: janis.sluke[at]stopini.lv

Būvniecības iesniegumi un pieņemtie lēmumi

Informējam Jūs, ka informāciju par būvniecības ieceri un turpmākajiem lēmumiem, kas pieņemti, izskatot būvniecības ieceres iesniegumu, ir iespējams aplūkot Būvniecības informācijas sistēmas publiskajā portālā šādos veidos:
 
1. “Tekstuālā informācija” – https://bis.gov.lv/bisp/lv/planned_constructions informācija tiek atspoguļota saraksta veidā, kuru iespējams arī sagrupēt, piem., pēc būvniecības kontroles institūcijas nosaukuma vai būvobjekta adreses;
 
2. “Ģeotelpiskā informācija” – https://bis.gov.lv/bisp/lv/planned_constructions/map informācija par būvniecības iecerēm tiek atspoguļota Latvijas Republikas kartē, izmantojot Google map esošo ģeotelpisko informāciju.

 

Būvvaldes atrašanās vieta:

 

 

Atpakaļ