Būvvalde

 

Stopiņu novada Būvvalde
Adrese: Institūta iela 1, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130

APMEKLĒTĀJU PIEŅEMŠANA
Pirmdienās      11:00-13:00 / 14:00-19:00
Ceturtdienās      9:00-13:00 / 14:00-18:00

Būvvaldes darba laiks:
Pirmdienās 9:15-13:00 / 13:45-19:00
Otrdienā     8:30-13:00 / 13:45-17:00
Trešdienās     8:30-13:00 / 13:45-17:00
Ceturtdienās     8:30-13:00 / 13:45-18:00
Piektdienās   8:30-13:00 / 13:45-16:00

IESNIEGUMU VEIDLAPAS BŪVVALDEI

PAKALPOJUMI

Kontaktinformācija:

Būvvaldes vadītāja Laila Kundziņa Tālr. 66103430, mob. 20170877 e-pasts: laila[at]stopini.lv; buvvalde[at]stopini.lv
Būvvaldes lietvede Iveta Reinholde Tālr. 67911328 e-pasts: iveta.reinholde[at]stopini.lv
Galvenais arhitekts      
Arhitekte Žanete Mārtuža Tālr. 66103431 e-pasts: zanete[at]stopini.lv
Būvinspektors Guntars Vērdiņš Tālr. 67910506 e-pasts: guntars.verdins[at]stopini.lv
Būvinspektors Andris Bite Tālr. 66103432 e-pasts: andris.bite[at]stopini.lv
Zemes ierīkotāja Nora Puķīte-Babāne Tālr. 67910546 e-pasts: nora.pukite[at]stopini.lv
Vides speciālists Jānis Šlūke Tālr. 66102148, mob. 23304125 e-pasts: janis.sluke[at]stopini.lv

Informējam Jūs, ka informāciju par būvniecības ieceri un turpmākajiem lēmumiem, kas pieņemti, izskatot būvniecības ieceres iesniegumu, ir iespējams aplūkot BŪVNIECĪBAS INFORMĀCIJAS SISTĒMAS (BIS) publiskajā portālā šādos veidos:

1. “Tekstuālā informācija” – https://bis.gov.lv/bisp/lv/planned_constructions informācija tiek atspoguļota saraksta veidā, kuru iespējams arī sagrupēt, piem., pēc būvniecības kontroles institūcijas nosaukuma vai būvobjekta adreses;

2. “Ģeotelpiskā informācija” – https://bis.gov.lv/bisp/lv/planned_constructions/map informācija par būvniecības iecerēm tiek atspoguļota Latvijas Republikas kartē, izmantojot Google map esošo ģeotelpisko informāciju.

Būvvaldes atrašanās vieta:

 

 

Atpakaļ