Pašvaldības iestādes

 

 

Nosaukums

Kontaktinformācija

Adrese

Būvvalde

Būvvaldes vadītāja

Laila Kundziņa, tār.66103430, e-pasts: laila[at]stopini.lv; buvvalde[at]stopini.lv

Institūta iela 1, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130

Galvenais arhitekts

Andris Rībenis, tālr.66103433, e-pasts: andris.ribenis[at]stopini.lv

 

Arhitekte

Žanete Mārtuža, tālr. 66103431, e-pasts: zanete[at]stopini.lv

 

Būvinspektors

Guntars Vērdiņš, tālr.67910506, e-pasts: guntars.verdins[at]stopini.lv

 

Būvinspektors

Andris Bite, tālr.66103432, e-pasts: andris.bite[at]stopini.lv

 

Zemes ierīkotāja

Nora Puķīte-Babāne, tālr.67910546, e-pasts: nora.pukite[at]stopini.lv

 

Lietvede

Iveta Reinholde, tālr.67911328, e-pasts: iveta.reinholde[at]stopini.lv

 

Dienas centri

Dienas centrs "Ulbroka"

Vadītāja Anda Višķere, tālr.28373398

http://stopini.lv/lv/kultura/dienas-centri/dienas-centrs-ulbroka

 Institūta ielā 3, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130

Dienas centrs "Saurieši"

Vadītāja Aija Šibajeva, tālr.67956786, e-pasts: dc.sauriesi[at]stopini.lv

http://stopini.lv/lv/kultura/dienas-centri/dienas-centrs-sauriesi

Burtnieku iela 7-1A, Saurieši, Stopiņu novads, LV-2118

Dienas centrs "Upeslejas"

Vadītāja Sandra Briška, tālr.67956939, e-pasts: dc.upeslejas[at]stopini.lv

http://stopini.lv/lv/kultura/dienas-centri/dienas-centrs-upeslejas

Upeslejas 9, Stopiņu novads, LV-2118

Dienas "Cekule"

Vadītāja Olga Osipova, tālr.28317417, e-pasts: dc.cekule[at]stopini.lv

http://stopini.lv/lv/kultura/dienas-centri/dienas-centrs-cekule

Cekules iela 8, Cekule, Stopiņu novads, LV-2118

Dienas centrs "Līči"

Vadītāja Zanda Pelše, tālr.25125231, e-pasts: dc.lici[at]stopini.lv

http://stopini.lv/lv/kultura/dienas-centri/dienas-centrs-lici

"Līči", Līči, Stopiņu novads, LV-2118

Pašvaldības policija

Dežūrdaļa

Tālrunis: 67910901
E-pasts: policija[at]stopini.lv

http://stopini.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas-iestades/pasvaldibas-policija

Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130

Bāriņtiesa

Bāriņtiesas priekšsēdētāja

Tālr: 67911192, e-pasts: barintiesa[at]stopini.lv

Institūta iela 30, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130

Bāriņtiesas apcliecinājumu izpildītāja

Zenta Kazule, tālr.67911305

 

Sociālais dienests

Vadītāja

Ilma Lāčgalve, tālr.67910792, mob.26644134, e-pasts: sociala.nodala[at]stopini.lv

http://www.stopini.lv/lv/pasvaldiba/pasvaldibas-iestades/socialais-dienests

Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130

Sociālais darbinieks

Daina Lūse, tālr.67910792, e-pasts: daina.luse[at]stopini.lv

 

Sociālais darbinieks

Ingrīda Apsīte, tālr.67910792, e-pasts: ingrida.apsite[at]stopini.lv

 

Sociālais darbinieks

Vēsma Streļča, tālr.67910780, e-pasts: vesma.strelca[at]stopini.lv

 

Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm un bērniem

Alīna Aleksandrova, tālr.67910780, e-pasts: alina[at]stopini.lv

 

Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm un bērniem

Ināra Šešera, tālr.67910792, e-pasts: inara.sesera[at]stopini.lv

 

Ulbrokas kultūras nams

Vadītāja

Inta Kalniņa, tālr.: 28642344, e-pasts: kulturasnams[at]stopini.lv

http://stopini.lv/lv/kultura

Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130

Tautas lietišķās mākslas studija “Ulbroka”

Vadītāja

Ārija Vītoliņa, tālr. tālr.29498813

Institūta iela 22, Ulbroka, Stopiņu novads, LV 2130

Ulbrokas sporta komplekss, Stopiņu peldbaseins

Vadītāja

Aelita Veipa, e-pasts: aelita.veipa[at]stopini.lv, Sporta komplekss: tālr.67911138, Peldbaseins: tālr.67910220

 http://stopini.lv/lv/sports

Ulbrokas vidusskola, "Vālodzes", Stopiņu novads, LV-2130

Ulbrokas bibliotēka

Vadītāja

Daiga Brigmane

Tālr./fakss 67910503, e-pasts: biblioteka[at]stopini.lv

http://stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka

Institūta iela 1, , LLU LTZI 2.stāvs, Ulbroka,  Stopiņu novads, LV -2130

Sauriešu bibliotēka

Vadītāja

Kristīne Cimdiņa

Tālr.25638225, e-pasts: sauriesu.biblioteka[at]stopini.lv

http://stopini.lv/lv/kultura/sauriesu-biblioteka

Līdumnieku iela 1-54, Saurieši, Stopiņu novads, LV – 2118

Pašvaldības izglītības iestādes

Ulbrokas vidusskola

Lietvedība: tālr.67910372, e-pasts: ulbrokas.skola[at]u-vsk.lv

www.ulbrokas-vsk.lv

Vālodzes, Stopiņu novads, LV-2130

Stopiņu pamatskola

Tālr. pamatskolā: 67956645
Tālr. pirmskolas izglītības iestādē: 67956817
Fakss: 67956645, e-pasts: stopsk[at]inbox.lv

Līdumnieku iela 10, Saurieši, Stopiņu novads, p/n Cekule, LV-2118

Ulbrokas Mūzikas un mākslas skola

Tālr.: 67910948, mob.tālr.25125232, fakss 67910532 (pašvaldībā), e-pasts: muzikas.skola[at]stopini.lv

www.umms.lv

Institūta ielā 1b, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130

Upesleju internātpamatskola-rehabilitācijas centrs

Tālr. 67956088, fakss: 67956088, e-pasts: skola[at]upeslejuskola.lv

www.upeslejuskola.lv

Internātpamatskola, Upeslejas, Stopiņu novads, LV-2118

Gaismas internātpamatskola

Tālr./fakss: 67703825
Skolotāju istaba: 67703826
Internāts: 67703286

E-pasts: gaismask[at]latnet.lv, info[at]gaismasskola.lv

www.gaismasskola.lv

Kaudzīšu iela 31, Rumbula, Stopiņu novads, LV-2121

PII "Pienenīte"

Tālr. 67910983; e-pasts: lietvediba[at]ulbroka-pienenite.lv

www.ulbroka-pienenite.lv 

Institūta iela 34a, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130

Pašvaldība

Par Stopiņu novada budžetu 2015.gadam
SAIST_NOT_2015-3_Budzets 2015.gadam.pdf

Par Stopiņu novada simboliku
SAIST_NOT_2013-7.pdf

Stopiņu novada domes saistošo noteikumu grozījumi sakarā ar pāreju uz eiro
Saist_not_2013-18.pdf

Par Stopiņu novada pašvaldības saistošu noteikumu un to paskaidrojuma rakstu publicēšanas vietu
SAIST_NOT_2015-27_Par_pasv_saist_noteikumu_publicesanas_vietu.pdf

Par Stopiņu novada budžetu 2016.gadam
2-16_Stopinu_novada_Budzets_2016.pdf

Par apbalvojuma "Stopiņu novada Goda Pilsonis" piešķiršanu
24-15_Par_apbalvojuma_Stopinu_novada_Goda_Pilsonis_Pieskirsanu.pdf

Par Stopiņu novada budžetu 2017.gadam
SAIST_NOT_NR_6-17_budzets2017.pdf

Stopiņu novada pašvaldības nolikums
KONSOL_SAIST_NOT_12_17_Pasvaldibas_nolikums.pdf

Par Stopiņu novada budžetu 2018. gadam (ar grozījumiem)
SND_SAIST_NOT_2_18_PASVALDIBAS_BUDZETS_ar_grozijumiem_2.pdf

Par Stopiņu novada domes 2009.gada 2.decembra saistošo noteikumu Nr.25/09 atzīšanu par spēku zaudējušiem
SAIST_NOT_7_18.pdf

Par Stopiņu novada budžetu 2019. gadam. Konsolidēts.
KONSOLIDETS_SAIST_NOT_2_19_Par_Stopinu_novada_budzetu_2019_gadam.pdf

Atpakaļ