Pašvaldības iestādes

 

BŪVVALDE

PAŠVALDĪBAS POLICIJA

SOCIĀLAIS DIENESTS

BĀRIŅTIESA

ULBROKAS VIDUSSKOLA

STOPIŅU PAMATSKOLA

GAISMAS PAMATSKOLA

UPESLEJU PAMATSKOLA

ULBROKAS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA

PII "PIENENĪTE"

ULBROKAS KULTŪRAS NAMS

TLMS "ULBROKA"

ULBROKAS SPORTA KOMPLEKSS

ULBROKAS BIBLIOTĒKA

SAURIEŠU BIBLIOTĒKA

DIENAS CENTRS "ULBROKA"

DIENAS CENTRS "UPESLEJAS"

DIENAS CENTRS "SAURIEŠI"

DIENAS CENTRS "CEKULE"

DIENAS CENTRS "LĪČI"

 

Pašvaldības iestāžu nolikumi.

 

 


 

Pašvaldība

Par Stopiņu novada budžetu 2015.gadam
SAIST_NOT_2015-3_Budzets 2015.gadam.pdf

Par Stopiņu novada simboliku
SAIST_NOT_2013-7.pdf

Stopiņu novada domes saistošo noteikumu grozījumi sakarā ar pāreju uz eiro
Saist_not_2013-18.pdf

Par Stopiņu novada pašvaldības saistošu noteikumu un to paskaidrojuma rakstu publicēšanas vietu
SAIST_NOT_2015-27_Par_pasv_saist_noteikumu_publicesanas_vietu.pdf

Par Stopiņu novada budžetu 2016.gadam
2-16_Stopinu_novada_Budzets_2016.pdf

Par apbalvojuma "Stopiņu novada Goda Pilsonis" piešķiršanu
24-15_Par_apbalvojuma_Stopinu_novada_Goda_Pilsonis_Pieskirsanu.pdf

Par Stopiņu novada budžetu 2017.gadam
SAIST_NOT_NR_6-17_budzets2017.pdf

Stopiņu novada pašvaldības nolikums. Konsolidēts.
KONSOL_SAIST_NOT_12_17_Pasvaldibas_nolikums_ar_240719_grozijumu.pdf

Par Stopiņu novada budžetu 2018. gadam (ar grozījumiem)
SND_SAIST_NOT_2_18_PASVALDIBAS_BUDZETS_ar_grozijumiem_2.pdf

Par Stopiņu novada domes 2009.gada 2.decembra saistošo noteikumu Nr.25/09 atzīšanu par spēku zaudējušiem
SAIST_NOT_7_18.pdf

Par Stopiņu novada budžetu 2019. gadam. Konsolidēts.
KONSOLIDETS_SAIST_NOT_2_19_Par_Stopinu_novada_budzetu_2019_gadam_uz092019.pdf

Atpakaļ