Pašvaldības aģentūras

 

Nosaukums

Kontaktinformācija

Adrese

Pašvaldības aģentūra "Saimnieks"

Tālrunis: 67387221

Fakss: 67387220

E-pasta adrese: sekretare@saimniekspa.lv

www.saimniekspa.lv

Institūta iela 30, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130
Pašvaldības aģentūra "Stopiņu ambulance" Tālruņi reģistratūrā 67910796, mob.tālr.29182238

E-pasts: stopinu.ambulance@apollo.lv

http://stopini.lv/lv/novads/veseliba/pasvaldibas-agentura-stopinu-ambulance

Institūta iela 20, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130
Pašvaldības aģentūras "Stopiņu ambulance" Upesleju doktorāts

Tālr. 27844094

http://stopini.lv/lv/novads/veseliba/pasvaldibas-agentura-stopinu-ambulance

Upeslejas 11, Upeslejas, Stopiņu novads, LV-2118 

 

Atpakaļ