Saistošo noteikumu grozījumi

 

Grozījumi Stopiņu novada domes 2017.gada 5.jūlija saistošajos noteikumos Nr.12/17 “Stopiņu novada pašvaldības nolikums”

Grozījumi Stopiņu novada domes 2017.gada 5.jūlija saistošajos noteikumos Nr.12/17 “Stopiņu novada pašvaldības nolikums”

Grozījumi Stopiņu novada domes 2005.gada 12.oktobra  saistošajos noteikumos Nr.13 “STOPIŅU NOVADA SABIEDRISKĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI”

Grozījumi Stopiņu novada domes 2017.gada 5.jūlija saistošajos noteikumos Nr.12/17 “Stopiņu novada pašvaldības nolikums”

Saistošie noteikumi Nr. 8/19 "Grozījumi Stopiņu novada domes 2019.gada 30.janvāra  saistošajos noteikumos Nr.2/19 “Par Stopiņu novada budžetu 2019.gadam”

Saistošie noteikumi nr.16/18, "Grozījumi Stopiņu novada domes 2018.gada 17.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2/18 “Par Stopiņu novada budžetu 2018.gadam”

Saistošie noteikumi nr.15/18, "Grozījumi Stopiņu novada domes 2018.gada 17.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2/18 “Par Stopiņu novada budžetu 2018.gadam”

Grozījumi Stopiņu novada domes 2016.gada 14.decembra  saistošajos noteikumos Nr.17/16 “Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Stopiņu novadā”

Grozījumi Stopiņu novada domes 2016. gada 14. decembra saistošajos noteikumos Nr.16/16 ''Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā Stopiņu novadā''

Grozījumi Stopiņu novada domes 2018. gada 17.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2/18 “Par Stopiņu novada budžetu 2018.gadam” 

Grozījumi Stopiņu novada domes 2017.gada 27.septembra saistošajos noteikumos Nr.15/17 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Stopiņu novadā”

Grozījumi Stopiņu novada domes 2017.gada 5.jūlija saistošajos noteikumos Nr.12/17 “Stopiņu novada pašvaldības nolikums”

“Grozījumi 2014.gada 24. septembra saistošajos noteikumos Nr. 11/14 „Stopiņu novada pašvaldības aģentūras „Stopiņu ambulance” sniegtie pakalpojumi”

Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.6/17 “Par Stopiņu novada budžetu 2017. gadam”

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 12/16 par grozījumiem “Saistošajos noteikumos Nr.2/16 “Par Stopiņu novada budžetu 2016. gadam” pielikums Nr.1 “Pamatbudžeta ieņēmumu plāns 2015. gadam”

Grozījumi 2015.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3/15 „Par Stopiņu novada budžetu 2015.gadam”

Grozījumi 2015.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3/15 „Par Stopiņu novada budžetu 2015.gadam”

Grozījumi 2015.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3/15 „Par Stopiņu novada budžetu 2015.gadam”

Grozījumi 2015.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3/15 „Par Stopiņu novada budžetu 2015.gadam”

Grozījumi 2015.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3/15 „Par Stopiņu novada budžetu 2015.gadam”

 

 

Atpakaļ