Kontakti

 

APMEKLĒTĀJU PIEŅEMŠANA:      
Pirmdiena    11:00-13:00 / 14:00-19:00
Ceturtdiena    9:00-13:00 / 14:00-18:00

TĀLRUNIS INFORMĀCIJAI: 66954851

DARBA LAIKS:
Pirmdiena      9:15-13:00  /  13:45-19:00
Otrdiena         8:30-13:00  /  13:45-17:00        
Trešdiena       8:30-13:00  /  13:45-17:00        
Ceturtdiena    8:30-13:00  /  13:45-18:00        
Piektdiena      8:30-13:00  /  13:45-16:00

STOPIŅU NOVADA DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJAS APMEKLĒTĀJU PIEŅEMŠANAS LAIKS:
Pirmdienās plkst. 11:00-13:00 / 14:00-19:00;
Ceturtdienās - pēc iepriekšēja pieraksta pa tālr. 67910518.

STOPIŅU NOVADA DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJAS VIETNIEKA APMEKLĒTĀJU PIEŅEMŠANAS LAIKS:
Pirmdienās plkst. 11:00-13:00 / 14:00-19:00;
Ceturtdienās plkst. 9:00-13:00 / 14:00-18:00.

REKVIZĪTI                                                                                                                     
Stopiņu novada dome, Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130              
Reģistrācijas numurs: LV90000067986.                                                                      
Banka: AS "SEB banka", kods (SWIFT): UNLALV2X,
Konta nr. (IBAN): LV79UNLA0033300130908
Tālrunis: 67910518; e-pasts: novada.dome@stopini.lv 

Tīmeklis: www.stopini.lv
Facebook: https://www.facebook.com/stopinunovadapasvaldiba/
Twitter:  @Stopini_Latvia
Instagram: https://www.instagram.com/stopinu_novads/
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCG3LP0lZXHRL0n2LakUsfVA

Nosaukums

 Tālrunis

 E-pasts

Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs

66954851, 67388608 stopini[at]pakalpojumucentri.lv
 
Nosaukums Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts

DOMES VADĪBA

 Domes priekšsēdētāja

 Pieņemšanas laiks

 Vita Paulāne

 67910650
 26455773

 vita.paulane[at]stopini.lv

 Domes priekšsēdētājas vietnieks

 Ainārs Vaičulens

 67910771
 28711252

 ainars.vaiculens[at]stopini.lv

 Izpilddirektors

 Maksims Griščenko

 67910095
26131434

 maksims.griscenko[at]stopini.lv

DOMES STRUKTŪRVIENĪBAS

 Kanceleja

 Domes sekretāre

 Gunta Ozola

 67910518

 novada.dome[at]stopini.lv

 Lietvedības sekretāre

 Ilze Ruska
 Jūlija Vestfāle

 67910518

 novada.dome[at]stopini.lv

 Lietvedības sekretāre  Ingrīda Apsīte  67388608  ingrida.apsite@stopini.lv

 Juridiskā daļa

 Juridiskās daļas vadītāja

 Dace Leitāne

 67910562

 dace[at]stopini.lv

 Juriste  Diāna Poriete  66104000  diana.poriete[at]stopini.lv

 Juriste

 Aija Sventecka

 67910562

 aija.sventecka[at]stopini.lv

 Juriste  Līga Emule-Konone  67910562  liga.emule-konone[at]stopini.lv
 Juriste  Līva Diure    

 Dzimtsarakstu nodaļa, Dzīvesvietas deklarēšana, Arhīva vadītāja
(adrese: Institūta iela 14, Ulbroka, 2.stāvs)

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

 Sandra Graudiņa

67910564,
27757381

 dzimtsaraksti[at]stopini.lv

Finanšu vadības, analīzes un grāmatvedības nodaļa

Nodaļas vadītāja

Ināra Saliņa

67910063

 gramatvediba[at]stopini.lv

Nodaļas vadītājas vietniece

Baiba Šulte

67910063

 baiba.sulte[at]stopini.lv

Grāmatvede

Natālija Pumpure

67910063

 natalija.pumpure[at]stopini.lv

Grāmatvede

Irina Progļada

67910063

 irina.proglada[at]stopini.lv

Grāmatvede Ināra Saliniece 67910063  inara.saliniece[at]stopini.lv
Grāmatvede Ieva Avotiņa 67910063  ieva.avotina[at]stopini.lv

Kasiere-grāmatvede

Gunta Kalberga

67910780

 gunta.kalberga[at]stopini.lv

Nekustamā īpašuma nodokļa administrators
(adrese: Institūta iela 1a, Ulbrokas, dienas centra "Ulbroka" ēkā, 2.stāvā, ieeja no iekšpagalma)

Rolands Linejs

66950199

 rolands.linejs[at]stopini.lv

Finansiste
​(adrese: Institūta iela 1a, Ulbrokas, dienas centra "Ulbroka" ēkā, 2.stāvā, ieeja no iekšpagalma)
Aiga Katkeviča 66950198  aiga.katkevica[at]stopini.lv

Personāldaļa

Personāla speciāliste

Gunta Ozola

67910518

 novada.dome[at]stopini.lv

Speciālisti

Projektu vadītāja
(adrese: Institūta iela 14, Ulbroka, 2.stāvs)

Ilze Kļaviņa

27757387

 ilze.klavina[at]stopini.lv

Projektu vadītāja
(adrese: Institūta iela 14, Ulbroka, 2.stāvs)
Ingrīda Birzniece-Ezera    

Attīstības un plānošanas speciāliste

Linda Čakše

27757382

 planotajs[at]stopini.lv

Ainavu arhitekts Sandra Sarkanbārde 66104001

 sandra.sarkanbarde[at]stopini.lv

Izglītības darba speciāliste Vija Tomiņa
Darba laiks: pirmdiena, trešdiena, ceturtdiena
66104000  vija.tomina[at]stopini.lv

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Inese Skrastiņa

67910504, 27854570

 inese.skrastina[at]stopini.lv

Atbildīgā par pašvaldības izdevumu "Tēvzemīte" Anna Imbrate-Siliņa    tevzemite[at]stopini.lv

Jaunatnes lietu speciāliste

Gita Getaute-Šveicare

 29352717

 jauniesi[at]stopini.lv

Darba un civilās aizsardzības speciālists

Jānis Miķelsons

26179683

 civila.aizsardziba[at]stopini.lv

Datorsistēmu un datortīklu administrators

Helmuts Vucēns

26171321

 itatbalsts[at]stopini.lv

Datu aizsardzības speciāliste Laila Kundziņa 66103430  laila[at]stopini.lv

Pašvaldības iestādes

Nosaukums

Kontaktinformācija

Adrese

Būvvalde

Būvvaldes vadītāja

Laila Kundziņa, tār. 66103430, mob. 20170877, e-pasts: laila[at]stopini.lv; buvvalde[at]stopini.lv

Informācija par būvvaldi   

Institūta iela 1, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130

 

 

 

 

 

 

Arhitekte

Žanete Mārtuža, tālr. 66103431, e-pasts: zanete[at]stopini.lv

Arhitekts Armands Krastiņš, tālr. 66103433, e-pasts: armands.krastins[at]stopini.lv

Būvinspektors

Guntars Vērdiņš, tālr. 67910506, e-pasts: guntars.verdins[at]stopini.lv

Būvinspektors

Andris Bite, tālr. 66103432, e-pasts: andris.bite[at]stopini.lv

Zemes ierīkotāja

Nora Puķīte-Babāne, tālr. 20170876, e-pasts: nora.pukite[at]stopini.lv

Vides aizsardzības speciālists Jānis Šlūke, tālr. 66102148, mob. 23304125 e-pasts: janis.sluke[at]stopini.lv

Lietvede

Iveta Reinholde, tālr. 67911328, e-pasts: iveta.reinholde[at]stopini.lv

Dienas centri

Dienas centrs "Ulbroka"

Vadītāja Anda Višķere, tālr.28373398, e-pasts: dc.ulbroka[at]stopini.lv

Dienas centra "Ulbroka" lapa    

 Institūta ielā 3, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130

Dienas centrs "Saurieši"

Vadītāja Aija Šibajeva, tālr.67956786, e-pasts: dc.sauriesi[at]stopini.lv

Dienas centra "Saurieši" lapa    

Burtnieku iela 7-1A, Saurieši, Stopiņu novads, LV-2118

Dienas centrs "Upeslejas"

Vadītāja Sandra Briška, tālr.67956939, e-pasts: dc.upeslejas[at]stopini.lv

Dienas centra "Upeslejas" lapa   

Upeslejas 9, Stopiņu novads, LV-2118

Dienas "Cekule"

Vadītāja Olga Osipova, tālr.28317417, e-pasts: dc.cekule[at]stopini.lv

Dienas centra "Cekule" lapa   

Cekules iela 8, Cekule, Stopiņu novads, LV-2118

Dienas centrs "Līči"

Vadītāja Zanda Pelše, tālr.25125231, e-pasts: dc.lici[at]stopini.lv

Dienas centra "Līči" lapa  

"Līči", Līči, Stopiņu novads, LV-2118

Pašvaldības policija

Dežūrdaļa

Tālrunis: 67910901
E-pasts: policija[at]stopini.lv

Par pašvaldības policiju  

Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130

Bāriņtiesa

Bāriņtiesas priekšsēdētāja

Inga Branta-Čepule, tālr: 67911192,26319274; e-pasts: barintiesa[at]stopini.lv

Informācija par bāriņtiesu  

Institūta iela 30, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130

Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietniece  Aija Mikučane, tālr: 67911192, e-pasts: barintiesa[at]stopini.lv

Bāriņtiesas apcliecinājumu izpildītāja

Evita Rozenfelde, tālr.67911305

Bāriņtiesas lietvedības sekretāre Ludmila Deļikatnaja, tālr.67304721, e-pasts: barintiesa[at]stopini.lv

Sociālais dienests

Vadītāja

Ilma Lāčgalve, tālr.67910792, mob.26644134, e-pasts: socialais.dienests[at]stopini.lv

Informācija par Sociālo dienestu, pakalpojumiem  

Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130

Stopiņu novada pašvaldības kontaktpersona nepieciešamās palīdzības saņemšanai un konsultāciju sniegšanai bēglim un personai ar alternatīvo statusu Ilma Lāčgalve, tālr.67910792, mob.26644134, e-pasts: sociala.nodala[at]stopini.lv  

Sociālais darbinieks

Daina Lūse, tālr.67910792, e-pasts: daina.luse[at]stopini.lv

 

Sociālais darbinieks

Vēsma Streļča, tālr.67910792, e-pasts: vesma.strelca[at]stopini.lv

 

Sociālais darbinieks Ruta Leišavniece, tālr. 67910792, e-pasts: ruta.leisavniece[at]stopini.lv  

Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm un bērniem

Alīna Aleksandrova, tālr.67910792, e-pasts: alina[at]stopini.lv

 

Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm un bērniem

Ināra Šešera, tālr.67910792, e-pasts: inara.sesera[at]stopini.lv

 

Ulbrokas kultūras nams

Vadītāja

Inta Kalniņa, tālr.: 28642344, e-pasts: kulturasnams[at]stopini.lv

Kultūras pasākumi

Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130

Tautas lietišķās mākslas studija “Ulbroka”

Vadītāja

Ārija Vītoliņa, tālr. tālr.29498813

Institūta iela 22, Ulbroka, Stopiņu novads, LV 2130

Ulbrokas sporta komplekss, Stopiņu peldbaseins

Vadītāja p.i.

Edijs Bērziņš, e-pasts: sporta.komplekss[at]stopini.lv, tālr.67910220, 26740211

 Par Ulbrokas sporta kompleksu

Ulbrokas vidusskola, "Vālodzes", Stopiņu novads, LV-2130

Ulbrokas bibliotēka

Vadītāja

Daiga Brigmane

Tālr./fakss 67910503, e-pasts: biblioteka[at]stopini.lv

Par Ulbrokas bibliotēku

Institūta iela 1, , LLU LTZI 2.stāvs, Ulbroka,  Stopiņu novads, LV -2130

Sauriešu bibliotēka

Vadītāja

Jeļena Staltmane

Tālr.25638225, e-pasts: sauriesu.biblioteka[at]stopini.lv

Par Sauriešu bibliotēku

Līdumnieku iela 1-54, Saurieši, Stopiņu novads, LV – 2118

Pašvaldības izglītības iestādes

Ulbrokas vidusskola

Lietvedība: tālr.67910372, e-pasts: ulbrokas.skola[at]u-vsk.lv

www.ulbrokas-vsk.lv

Vālodzes, Stopiņu novads, LV-2130

Stopiņu pamatskola

Tālr. pamatskolā: 67956645
Tālr. pirmskolas izglītības iestādē: 67956817
Fakss: 67956645, e-pasts: stopsk[at]stopsk.lv

Līdumnieku iela 10, Saurieši, Stopiņu novads, p/n Cekule, LV-2118

Ulbrokas Mūzikas un mākslas skola

Tālr.: 67910948, mob.tālr.25125232, fakss 67910532 (pašvaldībā), e-pasts: muzikas.skola[at]stopini.lv

www.umms.lv

Institūta ielā 1b, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130

Upesleju pamatskola

Tālr. 67956088, fakss: 67956088, e-pasts: skola[at]upeslejuskola.lv

www.upeslejuskola.lv

Internātpamatskola, Upeslejas, Stopiņu novads, LV-2118

Gaismas pamatskola

Tālr./fakss: 67703825
Skolotāju istaba: 67703826
Internāts: 67703286

E-pasts: gaismask[at]latnet.lv, info[at]gaismasskola.lv

www.gaismasskola.lv

Kaudzīšu iela 31, Rumbula, Stopiņu novads, LV-2121

PII "Pienenīte"

Tālr. 67910983; e-pasts: lietvediba[at]ulbroka-pienenite.lv

www.ulbroka-pienenite.lv 

Institūta iela 34a, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130

Pašvaldības aģentūras

Nosaukums

Kontaktinformācija

Adrese

Pašvaldības aģentūra "Saimnieks"

Tālrunis: 67387221, fakss: 67387220, e-pasta adrese: sekretare[at]saimniekspa.lv

Plašāka informācija

Institūta iela 30, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130
Pašvaldības aģentūra "Stopiņu ambulance" Tālruņi reģistratūrā 67910796, mob.tālr.29182238, e-pasts: stopinu.ambulance[at]apollo.lv

Plašāka informācija.

Institūta iela 20, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130
Pašvaldības aģentūras "Stopiņu ambulance" Upesleju doktorāts

Tālrunis 27844094

Plašāka informācija.

Upeslejas 11, Upeslejas, Stopiņu novads, LV-2118 
 

 

Ulbrokas Meža kapi

Nosaukums

Kontaktinformācija

Adrese

Ulbrokas Meža kapi

Kapu pārzine Silvija Mazure, tālrunis 67387228, mob.26322587

Dokumentu iesniegšana un noformēšana apbedīšanai Stopiņu novada domes Klientu apkalpošanas centrā, tālr. 66954851, 67388608, e-pasts: novada.dome[at]stopini.lv

"Ulbrokas kapi", Stopiņu novads, LV-2130

Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130

 

Atpakaļ