Navigācija

Informatīvais izdevums ”Tēvzemīte”

 

Atbildīgā par izdevumu: Anna Imbrate-Siliņa 
E-pasts: tevzemite@stopini.lv

2021. gads

JANVĀRIS

FEBRUĀRIS

MARTS

APRĪLIS

MAIJS

JŪNIJS

 

Stopiņu novada informatīvais izdevums "Tēvzemīte" iznāk kopš 1994.gada marta.

Informatīvā izdevuma "Tēvzemīte" nolikums.

„Tēvzemīte” iznāk katra mēneša pirmajā nedēļā. „Tēvzemīte” pieejama Stopiņu novadā sekojošās vietās:

Ulbrokā: Stopiņu novada domē, Ulbrokas bibliotēkā, Ulbrokas radošās attīstības centrā, Ulbrokas kultūras namā, PA "Saimnieks", PII "Pienenīte", aptiekā Institūta ielā 4, aptiekā 51. autobusa galapunktā, Stopiņu ambulancē, veikalos "LaTS", "TOP", "Certa".
Rumbulā: Gaismas pamatskolā, SIA "Getliņi EKO".
Dreiliņos: "Saulīšu" ciematā kastītēs pie ziņojumu dēļiem, Ozolu ielā pie ziņojumu dēļa, kafejnīcā "Jānītis".
Līčos: Līču radošās attīstības centrā, veikalā "Melnais suns".
Cekulē: Cekules radošās attīstības centrā.
Sauriešos: Sauriešu bibliotēkā, Sauriešu radošās attīstības centrā, Sauriešu aptiekā, veikalā „Mego”, SIA „Knauf”, doktorātā.
Upeslejās: Upesleju radošās attīstības centrā, veikalā „LaTS”, Upesleju doktorātā.

 

"TĒVZEMĪTE" ARHĪVS

2020. gads

2019. gads

2018. gads

2017. gads

2016. gads

2015. gads

2014. gads

2013. gads

2012. gads

2011. gads

2010. gads

2009. gads

2008. gads

2007. gads

2006. gads

2005. gads

2004. gads

2003. gads

2002. gads

2001. gads

2000. gads

1999. gads

1998. gads

1997. gads

1996. gads

1995. gads

1994. gads

 

Atpakaļ