Dzimtsarakstu nodaļa

 

Klātienē Dzimtsarakstu nodaļa nodrošina sekojošus pakalpojumus:

  • miršanas gadījuma reģistrāciju;
  • dzimšanas gadījuma reģistrāciju,

par pakalpojuma izmantošanu iepriekš vienoties, zvanot uz tālruņa numuru: 27757381; elektroniskā pasta adrese: dzimtsaraksti@stopini.lv; vadītāja Sandra Graudiņa.

Dzīvesvietas deklarēšanas pakalpojumi klātienē netiek nodrošināti. Dzīvesvietas deklarēšanas pakalpojums ir pieejams elektroniski: https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP15/Apraksts

 

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja, dzīvesvietas deklarēšanas pakalpojuma sniedzējs, arhīva speciāliste Sandra Graudiņa

Tālr.: 67910564, 27757381
E-pasts: dzimtsaraksti@stopini.lv
Adrese: Institūta iela 14, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130

Darba laiks:
Pirmdiena       9:15-13:00;    13:45-19:00
Otrdiena         8:30-13:00;    13:45-17:00
Trešdiena       8:30-13:00;    13:45-17:00
Ceturtdiena     8:30-13:00;    13:45-18:00
Piektdiena      8:30-13:00;    13:45-16:00

APMEKLĒTĀJU PIEŅEMŠANA:
Pirmdiena 11:00-13:00 / 14:00-19:00
Ceturtdiena 9:00-13:00 / 14:00-18:00
Pārējā laikā saskaņot telefoniski pa tālruni 27757381.
 
PAKALPOJUMI
Stopiņu novada dzimtsarakstu nodaļa sniedz šādus pakalpojumus:

 
DOKUMENTI

VEIDLAPAS


 
Laulību reģistrācijas zāli, populārākās laulības reģistrācijas vietas ārpus Dzimtsarakstu nodaļas var apskatīt ŠEIT.

 

Atpakaļ