Dzimtsarakstu nodaļa

 

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja, dzīvesvietas deklarēšanas pakalpojuma sniedzējs, arhīva speciāliste 
Sandra Graudiņa

Tālr.: 67910564, 27757381
E-pasts: dzimtsaraksti@stopini.lv
Adrese: Institūta iela 14, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130

Darba laiks:
Pirmdiena       9:15-13:00;    13:45-19:00
Otrdiena         8:30-13:00;    13:45-17:00
Trešdiena       8:30-13:00;    13:45-17:00
Ceturtdiena     8:30-13:00;    13:45-18:00
Piektdiena      8:30-13:00;    13:45-16:00

APMEKLĒTĀJU PIEŅEMŠANA:
Pirmdiena 11:00-13:00 / 14:00-19:00 
Ceturtdiena 9:00-13:00 / 14:00-18:00 

Pārējā laikā saskaņot telefoniski pa tālruni 27757381.

 

PAKALPOJUMI

Stopiņu novada dzimtsarakstu nodaļa sniedz šādus pakalpojumus:

Dzimšanas fakta un paternitātes reģistrēšana

Laulības reģistrēšana

Miršanas reģistrācija

Atkārtotu civilstāvokļa aktu reģistru apliecību un izziņu izsniegšana

Vārda, uzvārda, tautības ieraksta maiņa

Dzīvesvietas deklarēšana

Izziņas izsniegšana par aktuālo deklarēto dzīvesvietu

 

DOKUMENTI

Dzimtsarakstu nodaļas Nolikums

Nolikums par Stopiņu novada Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumiem

Noteikumi par svinīgu laulību reģistrāciju ārpus Dzimtsarakstu nodaļas telpām Stopiņu novada Dzimtsarakstu nodaļā 

 

VEIDLAPAS

Iesnieguma veidlapa par pašvaldības pabalsta piešķiršanu bērna piedzimšanas gadījumā 

Informācija jaunajiem vecākiem par pirmsskolas izglītības iespējām Stopiņu novadā

Iesnieguma veidlapa laulības reģistrācijai 

Iesnieguma veidlapa par pašvaldības palīdzību apbedīšanai

 

Laulību reģistrācijas zāli, populārākās laulības reģistrācijas vietas ārpus Dzimtsarakstu nodaļas var apskatīt ŠEIT.

 

Atpakaļ