PAŠVALDĪBAS KRĪZES PABALSTS IEDZĪVOTĀJIEM Covid-19 LAIKĀ

 

Pašvaldības pabalsts krīzes situācijā ģimenei (personai), kura valstī noteiktās vīrusa Covid-19 izraisītās ārkārtējās situācijas laikā un vienu kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības tiek piešķirts:

  • 80 EUR mēnesī pieaugušajam,
  • 50 EUR mēnesī bērnam,
  • 80 EUR mēnesī, uz pabalsta izmaksāšanas brīdi tās apgādībā esošai personai par kuru tiek piemērots iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojums.

Pabalsts tiek piešķirts saskaņā ar Stopiņu novada domes 27.11.2019., saistošajiem noteikumiem nr. 28/19 10.p. Par sociālās palīdzības saņemšanas kārtību Stopiņu novadā

Atpakaļ