Navigācija

Atļaujas, licences

 

Bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas

Saskaņā ar Ministru Kabineta noteikumu Nr.696 «Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība» 39. punktu informāciju par izsniegtajām bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujām pašvaldība ievieto savā tīmekļa vietnē. Atļaujas izsniedzējs savā tīmekļa vietnē ievieto arī informāciju par zemes dzīļu izmantošanas ierobežošanu, apturēšanu, licenču vai atļauju anulēšanu.

Atļaujas Nr.

Izsniegšanas datums

Termiņš, līdz kuram atļauja derīga

Saņēmējs

 

Atradnes nosaukums

Derīgo izrakteņu veids

1/2017

08.06.2017

06.09.2041

SIA “Spriguļi RSGA”

Kaudzīšu iela 77

Smilts

 

Asenizācijas pakalpojumu sniedzēju reģistrs Stopiņu novadā

Nr.p.k.

Asenizatora nosaukums

Asenizatora kontaktinformācija

Reģistrācijas datums

Savākto notekūdeņu un nosēdumu pieņemšanas vieta

1.

PA “Saimnieks” (reģ.nr. 90001673167)

Institūta iela 30, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130
Tālr. 67387222
E-pasts: sekretare@saimniekspa.lv

 

Cekules   NAI
Ulbrokas  NAI
Upesleju  NAI

2.

SIA “Strangs” (reģ.nr.50003713861)

Berģu iela 9-12, Rīga
Tālr.29696693

04.07.2019.

SIA “Rīgas ūdens”

3.

SIA “LATTRANSPORT” (reģ.nr.50103721051)

“Rietumi”, Atari, Ādažu novads
Tālr. 27002712
E-pasts: info@lattransport.com

04.07.2019.

SIA “Ādažu ūdens”

4. SIA "ASMĀRA" (reģ.nr.40003345081) Institūta iela 1, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130
Tālr.67910874
E-pasts: asmara@asmara.lv
16.10.2019. SIA "Rīgas ūdens"
PA "Saimnieks"
5. SIA "Marvik Serviss" (reģ.nr.40003658093) Pļavnieku iela 5-170, Rīga, LV-1021
Tālr. 29715396
E-pasts: marvik.serviss@inbox.lv  
04.08.2020. SIA "Rīgas ūdens"
6. SIA "VILEAX" (reģ.nr.50103790301) Pīkola iela 37, Rīga
Tālr. 26037040 
E-pasts: natalijacirule@inbox.lv
28.01.2021. PSIA "Valgums-S"
7. SIA “AIRONI” (reģ.nr. 40203091150) Mēmeles iela 2G, Bauska, LV-3901
Tālr. 29994690
E-pasts: kaspars@aironi.lv
13.08.2021. PSIA "Valgums-S"

Atpakaļ