Atļaujas, licences

 

Bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas

Saskaņā ar Ministru Kabineta noteikumu Nr.696 «Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība» 39. punktu informāciju par izsniegtajām bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujām pašvaldība ievieto savā tīmekļa vietnē. Atļaujas izsniedzējs savā tīmekļa vietnē ievieto arī informāciju par zemes dzīļu izmantošanas ierobežošanu, apturēšanu, licenču vai atļauju anulēšanu.

Atļaujas Nr.

Izsniegšanas datums

Termiņš, līdz kuram atļauja derīga

Saņēmējs

 

Atradnes nosaukums

Derīgo izrakteņu veids

1/2017

08.06.2017

06.09.2041

SIA “Spriguļi RSGA”

Kaudzīšu iela 77

Smilts

Atpakaļ