PAŠVALDĪBA

 

Pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlēta pašvaldības dome, kas juridiskās personas vārdā

  • pieņem lēmumus;
  • nosaka pašvaldības institucionālo struktūru;
  • lemj par autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanu un par kārtību, kādā nodrošina pašvaldībai deleģēto valsts pārvaldes funkciju un pārvaldes uzdevumu izpildi;
  • izstrādā un izpilda pašvaldības budžetu.

Stopiņu novada pašvaldības nolikums. Konsolidēts.

Adrese: Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130
Tālr.: 67910518
E-pasts: novada.dome@stopini.lv

Ātrākai un ērtākai saziņai aicinām izmantot e-apstu, pieņemam elektroniski parakstītus dokumentus.

Tīmeklis: www.stopini.lv 
Twitter:  @Stopini_Latvia
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCG3LP0lZXHRL0n2LakUsfVA 
Facebook: www.facebook.com/stopinunovadapasvaldiba/
Instagram: https://www.instagram.com/stopinu_novads/

 

APMEKLĒTĀJU PIEŅEMŠANA

Pirmdiena    11:00-13:00 / 14:00-19:00 
Ceturtdiena    9:00-13:00 / 14:00-18:00 


DOMES darba laiks

Pirmdiena      9:15-13:00  /  13:45-19:00
Otrdiena         8:30-13:00  /  13:45-17:00
Trešdiena       8:30-13:00  /  13:45-17:00
Ceturtdiena    8:30-13:00  /  13:45-18:00
Piektdiena      8:30-13:00  /  13:45-16:00

 

KASES darba laiks

Pirmdiena     10:00-13:00   / 14:00-18:30
Otrdiena          9:00-13:00   / 14:00-16:30
Trešdiena        9:00-13:00   / 14:00-16:30
Ceturtdiena     9:00-13:00  / 14:00-17:30
Piektdiena       9:00-13:00  / 14:00-15:30

 

REKVIZĪTI

Stopiņu novada dome
Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130
Reģ.Nr.LV90000067986
Banka: AS "SEB banka"
Bankas kods (SWIFT): UNLALV2X
Konts (IBAN): LV79UNLA0033300130908

Atpakaļ