• Sākums
  • /
  • PAKALPOJUMI
  • /
  • Ulbrokas Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs

Ulbrokas Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs

 

Adrese: Stopiņu novada dome, Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130. 
1.stāvs 6.kabinets; 2.stāvs 1.kabinets, 

Tālrunis: 66954851, e-pasts: stopini@pakalpojumucentri.lv   

Darba laiks: 
Pirmdiena:   9:15-13:00; 13:45-19:00
Otrdiena:     8:30-13:00; 13:45-17:00
Trešdiena:   8:30-13:00; 13:45-17:00
Ceturtdiena: 8:30-13:00; 13:45-18:00
Piektdiena:  8:30-13:00; 13:45-16:00

NOSKATIES VIDEO UN UZZINI  - KĀ SAŅEMT PAKALPOJUMUS VALSTS UN PAŠVALDĪBAS VIENOTAJĀ KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRĀ!

Ārkārtējās situācijas laikā, apmeklētāji tiek pieņemti tikai pēc iepriekšēja pieraksta apmeklētāju pieņemšanas dienās - pirmdienās un ceturtdienās, pieteikšanās pa tālruni 66954851.

Ulbrokas klientu apkalpošanas centrā var saņemt pakalpojumus un konsultācijas

Institūcija

Pakalpojums

Norāde (saite) uz informāciju par pakalpojumu vai e-pakalpojumu

STOPIŅU NOVADA DOME

Pieņem iesniegumus un sniedz konsultācijas par Stopiņu novada domes un pašvaldības iestāžu pakalpojumiem

http://stopini.lv/lv/pakalpojumi/pasvaldibas-pakalpojumi

LAUKU ATBALSTA DIENESTS

Pieņem iesniegumus 

http://www.lad.gov.lv/lv/

NODARBINĀTĪBAS VALSTS AĢENTŪRA

Sniedz konsultācijas par NVA pakalpojumiem:

 

 

CV un vakanču reģistrēšana

http://cvvp.nva.gov.lv/

 

Informatīvās dienas e-versija

http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=2&mid=464

 

Karjeras pakalpojumi

http://www.nva.gov.lv/karjera/

 

CV un vakanču reģistrēšana

http://cvvp.nva.gov.lv/

PILSONĪBAS UN MIGRĀCIJAS LIETU PĀRVALDE

Sniedz konsultācijas par PMLP e-pakalpojumiem:

 

 

Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana (konsultācija par e-pakalpojumu)

https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP15/Apraksts

 

Iesniegums par aizliegumu vai atļauju izmantot personas ķermeni, audus un orgānus pēc nāves (konsultācija par e-pakalpojumu)

https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP27/Apraksts

 

Iesniegums par dzīvesvietas reģistrēšanu ārvalstīs (konsultācija par e-pakalpojumu)

https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP26/Apraksts

 

Manā īpašumā deklarētās personas (konsultācija par e-pakalpojumu)

https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP00/Apraksts

 

Mani dati Iedzīvotāju reģistrā (konsultācija par e-pakalpojumu)

https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP01/Apraksts

 

Pārbaude, vai persona ir deklarēta norādītajā adresē (konsultācija par e-pakalpojumu)

https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP29/Apraksts

 

Pārbaude, vai persona ir iekļauta Iedzīvotāju reģistrā un vai nav ziņu par personas nāvi (konsultācija par e-pakalpojumu)

https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP28/Apraksts

 

Pieteikšanās personu apliecinoša dokumenta izsniegšanai (konsultācija par e-pakalpojumu)

https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP145/Apraksts

 

Reģistrācija balsošanai pa pastu vēlētājiem, kuri uzturas ārvalstīs

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p2250/ProcesaApraksts

 

Vēlēšanu iecirkņa noskaidrošana

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p2251/ProcesaApraksts

 

Personvārdu meklēšana personvārdu datu bāzē

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p892/ProcesaApraksts

UZŅĒMUMU REĢISTRS

Sniedz konsultācijas e-pakalpojumiem “Reģistrācija UR vestajos reģistros” un “Izziņu pieprasīšana no UR vestajiem reģistriem”

 

VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS

Pieņem iesniegumus par:

 

 

  • Algas nodokļa grāmatiņa (konsultācija par e-pakalpojumu)

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p623/ProcesaApraksts

 

Gada ienākumu deklarācija (konsultācija par e-pakalpojumu)

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p883/ProcesaApraksts

 

Sniedz atbalstu darbam ar VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu EDS

 

VALSTS SOCIĀLĀS APDROŠINĀŠANAS AĢNETŪRA

Pieņem iesniegumus:

 

 

Bezdarbnieka pabalsts

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p294/ProcesaApraksts

 

Bērna invalīda kopšanas pabalsts

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p297/ProcesaApraksts

 

Bērna kopšanas pabalsts

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p302/ProcesaApraksts

 

Bērna piedzimšanas pabalsts

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p301/ProcesaApraksts

 

Ģimenes valsts pabalsts 

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p303/ProcesaApraksts

 

Invaliditātes pensija

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p310/ProcesaApraksts

 

Maternitātes pabalsts

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p292/ProcesaApraksts

 

Pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai invalīdam, kuram ir apgrūtināta pārvietošanās

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p296/ProcesaApraksts

 

Paternitātes pabalsts

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p291/ProcesaApraksts

 

Slimības pabalsts

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p293/ProcesaApraksts

 

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p304/ProcesaApraksts

 

Vecāku pabalsts

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p489/ProcesaApraksts

 

Vienreizējs pabalsts mirušā pensionāra laulātajam (pensionāram)

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p307/ProcesaApraksts

 

Informācija par reģistrēto darba stāžu (līdz 1996. gadam) (konsultācija par e-pakalpojumu)

https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP47/Apraksts

 

Informācija par piešķirtās pensijas/pabalsta/atlīdzības apmēru (konsultācija par e-pakalpojumu)

https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP51/Apraksts

 

Informācija par izmaksai nosūtīto pensiju/pabalstu/atlīdzību (konsultācija par e-pakalpojumu)

https://www.latvija.lv/epakalpojumi/ep52/Apraksts

 

Informācija par VSAA ieturēto ienākuma nodokli (konsultācija par e-pakalpojumu)

https://www.latvija.lv/epakalpojumi/ep53/Apraksts

 

Informācija par prognozējamo vecuma pensijas apmēru (konsultācija par e-pakalpojumu)

https://www.latvija.lv/epakalpojumi/ep61/Apraksts

 

Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2. līmeņa) dalībnieka konta izraksts (konsultācija par e-pakalpojumu)

https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP44/Apraksts

 

Informācija par valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2. līmeņa) līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījuma plāna maiņu (konsultācija par e-pakalpojumu)

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p1329/ProcesaApraksts

 

Informācija par izmaksātajiem pabalstiem/pensijām/atlīdzībām un ieturēto ienākumu nodokli (ienākumu deklarēšanai) (konsultācija par e-pakalpojumu)

https://www.latvija.lv/epakalpojumi/ep46/Apraksts

 

Informācija par valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieka reģistrāciju un ieguldījuma plāna izvēli (konsultācija par e-pakalpojumu)

https://www.latvija.lv/epakalpojumi/ep49/Apraksts

 

Informācija par ieturējumiem no izmaksājamās pensijas/pabalsta/atlīdzības (konsultācija par e-pakalpojumu)

https://www.latvija.lv/epakalpojumi/ep50/Apraksts

 

Informācija par izmaksātajiem pabalstiem/pensijām/atlīdzībām un ieturēto ienākumu nodokli (ienākumu deklarēšanai) (konsultācija par e-pakalpojumu)

https://www.latvija.lv/epakalpojumi/ep46/Apraksts

VALSTS ZEMES DIENESTS

Sniedz konsultācijas par VZD pakalpojumiem un e-pakalpojumiem:

 

 

Datu reģistrācija / aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā uz iesniegtā dokumenta pamata, kas nav kadastrālās uzmērīšanas dokuments (konsultācija par e-pakalpojumu)

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p2220/ProcesaApraksts

 

Ēkas datu aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā - nolietojuma noteikšana

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p2069/ProcesaApraksts

 

Inženierbūves datu reģistrācija / aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā uz inženierbūves deklarācijas pamata

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p2075/ProcesaApraksts

 

Nekustamā īpašuma reģistrācija Kadastra informācijas sistēmā

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p858/ProcesaApraksts

 

Nekustamā īpašuma sastāva maiņa Kadastra informācijas sistēmā (konsultācija par e-pakalpojumu)

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p2035/ProcesaApraksts

 

Datu reģistrācija / aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā uz iesniegtā dokumenta pamata, kas nav kadastrālās uzmērīšanas dokuments (konsultācija par e-pakalpojumu)

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p2220/ProcesaApraksts

 

Datu aktualizācija par kadastra subjektu Kadastra informācijas sistēmā

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p2037/ProcesaApraksts

 

Atsavināšanas aizlieguma atzīmes reģistrācija vai dzēšana Kadastra informācijas sistēmā

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p2050/ProcesaApraksts

 

Zemes vienības daļas reģistrācija Kadastra informācijas sistēmā, neveicot kadastrālo uzmērīšanu (konsultācija par e-pakalpojumu)

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p2039/ProcesaApraksts

 

“Mans konts” Valsts zemes dienesta datu publicēšanas un e-pakalpojumu portālā kadastrs.lv (konsultācija par e-pakalpojumu)

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p2893/ProcesaApraksts

 

Pieteikties juridiskās personas kadastrs.lv konta izveidei (konsultācija par e-pakalpojumu)

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p2872/ProcesaApraksts

 

Informācija par nekustamā īpašuma vēsturisko vērtību

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p2743/ProcesaApraksts

 

Kadastra informācija par nekustamo īpašumu (piederība un sastāvs)

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p2797/ProcesaApraksts

 

Zemes robežu plāna sagatavošana uz arhīva dokumentu pamata

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p2649/ProcesaApraksts

 

Informācija no Valsts zemes dienesta arhīva - dokumenta kopijas saņemšana

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p2060/ProcesaApraksts

 

Būves vai telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lietas sagatavošana

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p2883/ProcesaApraksts

 

Būvju stāvplānu, telpu grupu plānu saņemšana vektordatu formātā (konsultācija par e-pakalpojumu)

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p2937/ProcesaApraksts

 

Iespējamās kadastrālās vērtības aprēķināšana un dokumentu sagatavošana

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p2077/ProcesaApraksts

 

Kadastra teksta datu pārlūkošana bez līgumsaistībām

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p2791/ProcesaApraksts

 

Valsts zemes dienesta ģeotelpisko datu pārlūkošana

https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP161/Apraksts

 

Datu atlase un izvade par konkrētiem objektiem vai apgabaliem pēc definētiem parametriem

https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP159/Apraksts

 

Valsts zemes dienesta ģeotelpisko datu lejupielāde bez līgumsaistībām

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p2935/ProcesaApraksts

 

Valsts zemes dienesta tematisko karšu pārlūkošana (konsultācija par e-pakalpojumu)

https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP162/Apraksts

 

Mobilā lietotne kadastrs.lv (konsultācija par e-pakalpojumu)

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p2568/ProcesaApraksts

 

Valsts zemes dienestā reģistrēto pasūtījumu statusu izsekošana un jaunu pasūtījumu noformēšana (konsultācija par e-pakalpojumu)

https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP160/Apraksts

VALSTS DARBA INSPEKCIJA

Sniedz konsultācijas par VDI e-pakalpojumiem iedzīvotājiem, darba devējiem, iestādēm

http://www.vdi.gov.lv/lv/

VESELĪBAS UN DARBSPĒJU EKSPERTĪZES ĀRSTU VALSTS KOMISIJA Sniedz konsultācijas par VDEĀVK pakalpojumiem http://www.vdeavk.gov.lv/
BŪVNIECĪBAS VALSTS KONTROLES BIROJS Sniedz konsultācijas par BVKB pakalpojumiem https://bvkb.gov.lv/
SOCIĀLĀS INTEGRĀCIJAS VALSTS AĢENTŪRA Sniedz konsultācijas par SIVA pakalpojumiem http://www.siva.gov.lv/aktualitates.html

 

Šo valsts iestāžu publiskos pakalpojumus līdzīgi kā iepriekš var saņemt arī iestāžu esošajās nodaļās/klientu apkalpošanas centros.

Atpakaļ