• Sākums
  • /
  • PAKALPOJUMI
  • /
  • Ulbrokas Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs

Navigācija

Ulbrokas Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs

 

Adrese: Stopiņu novada dome, Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130. 
1.stāvs 6.kabinets; 2.stāvs 1.kabinets, 

Tālrunis: 66954851, e-pasts: stopini@pakalpojumucentri.lv   

Darba laiks: 
Pirmdiena:   9:15-13:00; 13:45-19:00
Otrdiena:     8:30-13:00; 13:45-17:00
Trešdiena:   8:30-13:00; 13:45-17:00
Ceturtdiena: 8:30-13:00; 13:45-18:00
Piektdiena:  8:30-13:00; 13:45-16:00

NOSKATIES VIDEO UN UZZINI  - KĀ SAŅEMT PAKALPOJUMUS VALSTS UN PAŠVALDĪBAS VIENOTAJĀ KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRĀ!

Apmeklētāji tiek pieņemti tikai pēc iepriekšēja pieraksta vai rindas kārtībā, pieteikšanās pa tālruni 66954851.

Ulbrokas klientu apkalpošanas centrā var saņemt pakalpojumus un konsultācijas

Institūcija

Pakalpojums

Norāde (saite) uz informāciju par pakalpojumu vai e-pakalpojumu

ROPAŽU NOVADA DOME

Pieņem iesniegumus un sniedz konsultācijas par Ropažu novada domes un pašvaldības iestāžu pakalpojumiem

https://stopini.lv/lv/pakalpojumi/iesniegumu-veidlapas

LAUKU ATBALSTA DIENESTS

Pieņem iesniegumus 

http://www.lad.gov.lv/lv/

NODARBINĀTĪBAS VALSTS AĢENTŪRA

Sniedz konsultācijas par NVA pakalpojumiem:

 

 

CV un vakanču reģistrēšana

http://cvvp.nva.gov.lv/

 

Informatīvās dienas e-versija

http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=2&mid=464

 

Karjeras pakalpojumi

http://www.nva.gov.lv/karjera/

 

CV un vakanču reģistrēšana

http://cvvp.nva.gov.lv/

PILSONĪBAS UN MIGRĀCIJAS LIETU PĀRVALDE

Sniedz konsultācijas par PMLP e-pakalpojumiem:

 

 

Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana (konsultācija par e-pakalpojumu)

https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP15/Apraksts

 

Iesniegums par aizliegumu vai atļauju izmantot personas ķermeni, audus un orgānus pēc nāves (konsultācija par e-pakalpojumu)

https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP27/Apraksts

 

Iesniegums par dzīvesvietas reģistrēšanu ārvalstīs (konsultācija par e-pakalpojumu)

https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP26/Apraksts

 

Manā īpašumā deklarētās personas (konsultācija par e-pakalpojumu)

https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP00/Apraksts

 

Mani dati Iedzīvotāju reģistrā (konsultācija par e-pakalpojumu)

https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP01/Apraksts

 

Pārbaude, vai persona ir deklarēta norādītajā adresē (konsultācija par e-pakalpojumu)

https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP29/Apraksts

 

Pārbaude, vai persona ir iekļauta Iedzīvotāju reģistrā un vai nav ziņu par personas nāvi (konsultācija par e-pakalpojumu)

https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP28/Apraksts

 

Pieteikšanās personu apliecinoša dokumenta izsniegšanai (konsultācija par e-pakalpojumu)

https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP145/Apraksts

 

Reģistrācija balsošanai pa pastu vēlētājiem, kuri uzturas ārvalstīs

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p2250/ProcesaApraksts

 

Vēlēšanu iecirkņa noskaidrošana

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p2251/ProcesaApraksts

 

Personvārdu meklēšana personvārdu datu bāzē

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p892/ProcesaApraksts

UZŅĒMUMU REĢISTRS

Sniedz konsultācijas e-pakalpojumiem “Reģistrācija UR vestajos reģistros” un “Izziņu pieprasīšana no UR vestajiem reģistriem”

 

VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS

Pieņem iesniegumus par:

 

 

  • Algas nodokļa grāmatiņa (konsultācija par e-pakalpojumu)

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p623/ProcesaApraksts

 

Gada ienākumu deklarācija (konsultācija par e-pakalpojumu)

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p883/ProcesaApraksts

 

Sniedz atbalstu darbam ar VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu EDS

 

VALSTS SOCIĀLĀS APDROŠINĀŠANAS AĢNETŪRA

Pieņem iesniegumus:

 

 

Bezdarbnieka pabalsts

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p294/ProcesaApraksts

 

Bērna invalīda kopšanas pabalsts

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p297/ProcesaApraksts

 

Bērna kopšanas pabalsts

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p302/ProcesaApraksts

 

Bērna piedzimšanas pabalsts

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p301/ProcesaApraksts

 

Ģimenes valsts pabalsts 

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p303/ProcesaApraksts

 

Invaliditātes pensija

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p310/ProcesaApraksts

 

Maternitātes pabalsts

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p292/ProcesaApraksts

 

Pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai invalīdam, kuram ir apgrūtināta pārvietošanās

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p296/ProcesaApraksts

 

Paternitātes pabalsts

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p291/ProcesaApraksts

 

Slimības pabalsts

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p293/ProcesaApraksts

 

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p304/ProcesaApraksts

 

Vecāku pabalsts

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p489/ProcesaApraksts

 

Vienreizējs pabalsts mirušā pensionāra laulātajam (pensionāram)

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p307/ProcesaApraksts

 

Informācija par reģistrēto darba stāžu (līdz 1996. gadam) (konsultācija par e-pakalpojumu)

https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP47/Apraksts

 

Informācija par piešķirtās pensijas/pabalsta/atlīdzības apmēru (konsultācija par e-pakalpojumu)

https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP51/Apraksts

 

Informācija par izmaksai nosūtīto pensiju/pabalstu/atlīdzību (konsultācija par e-pakalpojumu)

https://www.latvija.lv/epakalpojumi/ep52/Apraksts

 

Informācija par VSAA ieturēto ienākuma nodokli (konsultācija par e-pakalpojumu)

https://www.latvija.lv/epakalpojumi/ep53/Apraksts

 

Informācija par prognozējamo vecuma pensijas apmēru (konsultācija par e-pakalpojumu)

https://www.latvija.lv/epakalpojumi/ep61/Apraksts

 

Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2. līmeņa) dalībnieka konta izraksts (konsultācija par e-pakalpojumu)

https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP44/Apraksts

 

Informācija par valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2. līmeņa) līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījuma plāna maiņu (konsultācija par e-pakalpojumu)

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p1329/ProcesaApraksts

 

Informācija par izmaksātajiem pabalstiem/pensijām/atlīdzībām un ieturēto ienākumu nodokli (ienākumu deklarēšanai) (konsultācija par e-pakalpojumu)

https://www.latvija.lv/epakalpojumi/ep46/Apraksts

 

Informācija par valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieka reģistrāciju un ieguldījuma plāna izvēli (konsultācija par e-pakalpojumu)

https://www.latvija.lv/epakalpojumi/ep49/Apraksts

 

Informācija par ieturējumiem no izmaksājamās pensijas/pabalsta/atlīdzības (konsultācija par e-pakalpojumu)

https://www.latvija.lv/epakalpojumi/ep50/Apraksts

 

Informācija par izmaksātajiem pabalstiem/pensijām/atlīdzībām un ieturēto ienākumu nodokli (ienākumu deklarēšanai) (konsultācija par e-pakalpojumu)

https://www.latvija.lv/epakalpojumi/ep46/Apraksts

VALSTS ZEMES DIENESTS

Sniedz konsultācijas par VZD pakalpojumiem un e-pakalpojumiem:

 

 

Datu reģistrācija / aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā uz iesniegtā dokumenta pamata, kas nav kadastrālās uzmērīšanas dokuments (konsultācija par e-pakalpojumu)

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p2220/ProcesaApraksts

 

Ēkas datu aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā - nolietojuma noteikšana

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p2069/ProcesaApraksts

 

Inženierbūves datu reģistrācija / aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā uz inženierbūves deklarācijas pamata

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p2075/ProcesaApraksts

 

Nekustamā īpašuma reģistrācija Kadastra informācijas sistēmā

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p858/ProcesaApraksts

 

Nekustamā īpašuma sastāva maiņa Kadastra informācijas sistēmā (konsultācija par e-pakalpojumu)

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p2035/ProcesaApraksts

 

Datu reģistrācija / aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā uz iesniegtā dokumenta pamata, kas nav kadastrālās uzmērīšanas dokuments (konsultācija par e-pakalpojumu)

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p2220/ProcesaApraksts

 

Datu aktualizācija par kadastra subjektu Kadastra informācijas sistēmā

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p2037/ProcesaApraksts

 

Atsavināšanas aizlieguma atzīmes reģistrācija vai dzēšana Kadastra informācijas sistēmā

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p2050/ProcesaApraksts

 

Zemes vienības daļas reģistrācija Kadastra informācijas sistēmā, neveicot kadastrālo uzmērīšanu (konsultācija par e-pakalpojumu)

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p2039/ProcesaApraksts

 

“Mans konts” Valsts zemes dienesta datu publicēšanas un e-pakalpojumu portālā kadastrs.lv (konsultācija par e-pakalpojumu)

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p2893/ProcesaApraksts

 

Pieteikties juridiskās personas kadastrs.lv konta izveidei (konsultācija par e-pakalpojumu)

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p2872/ProcesaApraksts

 

Informācija par nekustamā īpašuma vēsturisko vērtību

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p2743/ProcesaApraksts

 

Kadastra informācija par nekustamo īpašumu (piederība un sastāvs)

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p2797/ProcesaApraksts

 

Zemes robežu plāna sagatavošana uz arhīva dokumentu pamata

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p2649/ProcesaApraksts

 

Informācija no Valsts zemes dienesta arhīva - dokumenta kopijas saņemšana

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p2060/ProcesaApraksts

 

Būves vai telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lietas sagatavošana

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p2883/ProcesaApraksts

 

Būvju stāvplānu, telpu grupu plānu saņemšana vektordatu formātā (konsultācija par e-pakalpojumu)

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p2937/ProcesaApraksts

 

Iespējamās kadastrālās vērtības aprēķināšana un dokumentu sagatavošana

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p2077/ProcesaApraksts

 

Kadastra teksta datu pārlūkošana bez līgumsaistībām

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p2791/ProcesaApraksts

 

Valsts zemes dienesta ģeotelpisko datu pārlūkošana

https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP161/Apraksts

 

Datu atlase un izvade par konkrētiem objektiem vai apgabaliem pēc definētiem parametriem

https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP159/Apraksts

 

Valsts zemes dienesta ģeotelpisko datu lejupielāde bez līgumsaistībām

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p2935/ProcesaApraksts

 

Valsts zemes dienesta tematisko karšu pārlūkošana (konsultācija par e-pakalpojumu)

https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP162/Apraksts

 

Mobilā lietotne kadastrs.lv (konsultācija par e-pakalpojumu)

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p2568/ProcesaApraksts

 

Valsts zemes dienestā reģistrēto pasūtījumu statusu izsekošana un jaunu pasūtījumu noformēšana (konsultācija par e-pakalpojumu)

https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP160/Apraksts

VALSTS DARBA INSPEKCIJA

Sniedz konsultācijas par VDI e-pakalpojumiem iedzīvotājiem, darba devējiem, iestādēm

http://www.vdi.gov.lv/lv/

VESELĪBAS UN DARBSPĒJU EKSPERTĪZES ĀRSTU VALSTS KOMISIJA Sniedz konsultācijas par VDEĀVK pakalpojumiem http://www.vdeavk.gov.lv/
BŪVNIECĪBAS VALSTS KONTROLES BIROJS Sniedz konsultācijas par BVKB pakalpojumiem https://bvkb.gov.lv/
SOCIĀLĀS INTEGRĀCIJAS VALSTS AĢENTŪRA Sniedz konsultācijas par SIVA pakalpojumiem http://www.siva.gov.lv/aktualitates.html

 

Šo valsts iestāžu publiskos pakalpojumus līdzīgi kā iepriekš var saņemt arī iestāžu esošajās nodaļās/klientu apkalpošanas centros.

Atpakaļ