Sociālā palīdzība

 

Iesniegumu iesniegšana un pakalpojumu saņemšana:

Sociālais dienests, Acones iela 4, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130
Tālr. 67910792, e-pasts: socialais.dienests@stopini.lv

 

PAKALPOJUMI

Trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršana

Pabalsts garantētā minimālā ienākuma (GMI) līmeņa nodrošināšanai

Dzīvokļa pabalsts

Pārējie sociālie pakalpojumi un sociālās palīdzības saņemšana

 

VEIDLAPAS

Iesniegums Sociālajam dienestam

Atpakaļ