Nekustamā īpašuma nodoklis

 

Iesniegumu iesniegšana un pakalpojumu saņemšana:

Vienotais valsts un pašvaldību klientu apkalpošanas centrs Stopiņu novada domē, Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130
Tālr.: 66954851, e-pasts: stopini@pakalpojumucentri.lv

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju Covid-19 vīrusa dēļ, lai atvieglotu nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus, Stopiņu novada dome nolēma pārcelt nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas termiņu, kas maksājams 2020.gada 31.martā uz 2020.gada 15.maiju.

Aicinām maksājumus par NĪN veikt ar pārskaitījumu, izmantojot internetbankas vai pasta pakalpojumus.  

PAKALPOJUMS PROTĀLĀ WWW.LATVIJA.LV: NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA APMAKSA TIEŠSAISTĒ

 

PAKALPOJUMI

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršana

Informācijas par aprēķināto un samaksāto nekustamā īpašuma nodokli sniegšana nodokļu maksātājam 

Konsultāciju sniegšana par nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas jautājumiem 

Paziņojums par nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākuma rašanos vai izbeigšanos

Pārmaksātā nekustamā īpašuma nodokļa un kļūdaini ieskaitīto maksājumu atmaksa un koriģēšana

Pārmaksāto nekustamā īpašuma nodokļa summu novirzīšana

Izziņas izsniegšana par nekustamā īpašuma nodokļa apmaksu

Pieteikums paziņojuma par nekustamā īpašuma nodokli saņemšanai e-pastā

Informācijas sniegšana par saimnieciskās darbības uzsākšanu vai izbeigšanu

Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu pagarināšanu

Vienošanās par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu labprātīgu izpildi

 

Par nekustamā īpašuma nodokli 2019. gadā, paplašinās atvieglojumu saņēmēju loks

Informācija par nekustamā īpašuma nodokli 2018. gadā

Atpakaļ