Izglītība, pirmsskolas izglītība

 

Iesniegumu iesniegšana un pakalpojumu saņemšana:

Vienotais valsts un pašvaldību klientu apkalpošanas centrs Stopiņu pasgasta pārvaldē, Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130
Tālr.: 66954851, e-pasts: stopini@pakalpojumucentri.lv

PAKALPOJUMI

Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrēšana rindā uz Stopiņu novada pirmsskolas izglītības iestādi

Pašvaldības līdzfinansējums pirmsskolas izglītības apguvei privātā pirmsskolas izglītības iestādē vai aukles pakalpojumam

Pašvaldības līdzfinansējums privātās pamatizglītības iestādes apmeklējumam

 

VEIDLAPAS

Iesniegumu veidlapas bērnu uzņemšanai rindas reģistrā Stopiņu novada pirmsskolas izglītības iestādēs (ja pieteikums tiek veikts klātienē):

Pieteikums bērna uzņemšanai pirmsskolas rindas reģistrā

Iesniegums izmaiņām pašvaldības bērnu reģistrā pirmsskolas izglītības programmas apguvei

Iesniegums pieteikuma atsaukšanai pašvaldības bērnu rindas reģistrā pirmsskolas izglītības programmas apguvei

Iesniegums vietas piešķiršanai pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē prioritārā kārtībā

 

Iesniegumi pašvaldības atbalsta saņemšanai, ja bērns netiek nodrošināts ar vietu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē (aukles un privātās pirmsskolas izglītības iestādes):

Iesnieguma veidlapa pabalsta saņemšanai, ja bērns netiek nodrošināts ar vietu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē 

Privātās pirmsskolas izglītības iestādes atskaite par pakalpojuma nodrošināšanu

Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja (aukles pakalpojums) atskaite par pakalpojuma nodrošināšanu

 

Pašvaldības atbalsts privātām pamatizglītības iestādēm (privātskolām)

Iesniegums pašvaldības atbalsta saņemšanai

Privātās izglītības iestādes pieprasījums pašvaldības atbalsta saņemšanai

 

Atbalsts līdzfinansējumam Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolā 

Atbalsta saņemšanai vecākiem jāvēršas pie Skolas direktora ar iesniegumu.

Saistošie noteikumi.

No līdzfinansējuma maksas atbrīvoti uz mācību gadu: 

  • bērni un jaunieši ar invaliditāti, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Stopiņu novadā;
  • citos gadījumos, kuri tiek izskatīti domes sēdē;
  • trūcīgas un/vai maznodrošinātas ģimenes statusa bērni, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Stopiņu novadā, uz laiku, kad ir piešķirts konkrētais statuss;
  • 50% apmērā daudzbērnu ģimeņu bērni, ja vismaz divi bērni apmeklē skolu;
  • citos gadījumos, kuri tiek izskatīti domes sēdē.

Atpakaļ