Iesniegums domei

 

Iesniegumu iesniegšana un pakalpojumu saņemšana:

Vienotais valsts un pašvaldību klientu apkalpošanas centrs Stopiņu pagasta pārvaldē, Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130
Tālr.: 66954851, e-pasts: stopini@pakalpojumucentri.lv

PAKALPOJUMI

Iesniegumu pieņemšana un izskatīšana Stopiņu novada domē

 

VEIDLAPAS

Iesniegums Ropažu novada pašvaldībai

 

Atpakaļ