Atbalsts mūzikā, mākslā, zinātnēs

 

Iesniegumu iesniegšana un pakalpojumu saņemšana:

Vienotais valsts un pašvaldību klientu apkalpošanas centrs Stopiņu pagasta pārvaldē, Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130
Tālr.: 66954851, e-pasts: stopini@pakalpojumucentri.lv

PAKALPOJUMI

Pašvaldības atbalsts mūzikas, mākslas, zinātnes un citu sasniegumu veicināšanai 

Pašvaldības naudas balva par izciliem sasniegumiem mūzikā, mākslā, zinātnē un citos sasniegumos

 

VEIDLAPAS

Iesniegumi pašvaldībai par atbalsta saņemšanu mūzikā, mākslā, zinātnē un citās jomās:

Iesniegums pašvaldības finansiālā atbalsta mūzikas, mākslas, zinātnes un citu sasniegumu veicināšanai saņemšanai

Iesniegums par naudas balvas piešķiršanu par sasniegumiem mūzikā, mākslā, zinātnē vai citos sasniegumos

Finanšu atskaite par Stopiņu novada domes piešķirtiem finanšu līdzekļiem

 

 

Atbalsts līdzfinansējumam Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolā 

Atbalsta saņemšanai vecākiem jāvēršas pie Skolas direktora ar iesniegumu.

Saistošie noteikumi.

No līdzfinansējuma maksas atbrīvoti uz mācību gadu: 

  • bērni un jaunieši ar invaliditāti, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Stopiņu novadā;
  • citos gadījumos, kuri tiek izskatīti domes sēdē;
  • trūcīgas un/vai maznodrošinātas ģimenes statusa bērni, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Stopiņu novadā, uz laiku, kad ir piešķirts konkrētais statuss;
  • 50% apmērā daudzbērnu ģimeņu bērni, ja vismaz divi bērni apmeklē skolu;
  • citos gadījumos, kuri tiek izskatīti domes sēdē.

Atpakaļ