• Sākums
  • /
  • PAKALPOJUMI
  • /
  • Pašvaldības naudas balva par izciliem sasniegumiem mūzikā, mākslā, zinātnē un citos sasniegumos

Pašvaldības naudas balva par izciliem sasniegumiem mūzikā, mākslā, zinātnē un citos sasniegumos

 

Par pakalpojumu

Pašvaldība naudas balvu par izciliem sasniegumiem mūzikā, mākslā, zinātnē un citos sasniegumos var piešķirt personām, kuras Stopiņu novada administratīvajā teritorijā deklarējušas savu dzīvesvietu; vai individuālajiem mūziķiem, māksliniekiem, zinātniekiem vai kolektīviem, kuri pārstāv Stopiņu novadu.

Pakalpojuma pieprasīšana

Lai saņemtu finansiālo atbalstu, jāiesniedz iesniegums un nepieciešamie dokumenti Stopiņu novada domē:

Klātienē: Vienotajā valsts un pašvaldību klientu apkalpošanas centrā Stopiņu novada domē, Institūta ielā 1a, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130

Elektroniski: Iesniegums iestādei vai izmantojot E-adresi

Pasts: Stopiņu novada dome, Institūta ielā 1a, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130

E-pasts: novada.dome@stopini.lv (elektroniski parakstīts)

Pakalpojuma saņemšana

Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei (klātienē; iesniegumā norādītā: pasta adrese, e-pasta adrese; elektroniski).

Pakalpojumu saņēmēji

Fiziskas personas

Iesniedzamie dokumenti, veidlapas

Veidlapa: Iesniegums par naudas balvas piešķiršanu par sasniegumiem mūzikā, mākslā, zinātnē vai citos sasniegumos

Personu apliecinošs dokuments.

Pielikumā pievieno nepieciešamos dokumentus.

Elektroniski: Iesniegums iestādei vai izmantojot E-adresi

Maksa

Nav

Normatīvie akti

Stopiņu novada domes 16.12.2015., saistošie noteikumi nr. 26/15 “Par atbalsta sniegšanu mūzikas, mākslas, zinātnes un citu sasniegumu veicināšanai Stopiņu novadā”

Administratīvais process

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 91.panta 4.daļu iestādes faktisko rīcību var pārsūdzēt tāpat kā administratīvo aktu.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

30 dienu laikā.

Kontaktinformācija:

Vienotais valsts un pašvaldību klientu apkalpošanas centrs Stopiņu novada domē
Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130
Tālr.: 66954851, e-pasts: stopini@pakalpojumucentri.lv 

Atpakaļ