Miršanas fakta reģistrācija

 

Pakalpojuma apraksts:

Par pašvaldības administratīvajās robežās konstatētu personas miršanas faktu ne vēlāk kā sešu diennakšu laikā no brīža, kad iestājusies nāve vai mirušais atrasts, jāpaziņo jebkuras pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļā. Dzimtsarakstu nodaļā reģistrē miršanas faktu miršanas reģistrā un izsniedz miršanas apliecību.

Saņēmēji:

  • Fiziska persona
  • Privāto tiesību Juridiska persona
  • Publisko tiesību juridiska persona.

Miršanas faktu dzimtsarakstu nodaļā piesaka mirušā tuvinieki (laulātais vai citi ģimenes locekļi), apbedīšanas biroja pārstāvis, kaimiņš u.c.,iesniedzot ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izdotu medicīnas apliecību par nāves cēloni, mirušā personu apliecinošus dokumentus (ja ir pieejami). Ja miršanas faktu konstatējusi tiesa, jāiesniedz tiesas nolēmuma noraksts. Pieteicējam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.

Pakalpojuma pieprasīšana un saņemšana:

Klātienē: Stopiņu novada Dzimtsarakstu nodaļā, Institūta iela 3, Ulbroka, Stopiņu novads

Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamie dokumenti:

 

  • Ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izsniegta apliecība par nāves cēloni.
  • Pieteicēja personu apliecinošs dokuments - pase, ID karte.
  • Mirušās personas personu apliecinoši dokumenti (ja ir pieejami).
  • Tiesas spriedums par miršanas fakta konstatēšanu vai personas izsludināšanu par mirušu apliecinošs noraksts (ja attiecināms).

Pakalpojuma maksa:

Nav

Pakalpojuma sniegšanas termiņš:

1 darba diena

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:

Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums

Ministru kabineta noteikumi Nr.761 “Noteikumi par civilstāvokļu aktu reģistriem”

Administratīvais process: Apstrīdēšanas vai pārsūdzības iespējas tiesā Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.
Brīdinājums: Saskaņā ar Administratīvā pārkāpuma kodeksa 203.pantu naudas sods līdz 35 EUR.

Kontaktinformācija:

Stopiņu novada domes Dzimtsarakstu nodaļa.
Tālr.: 67910564, 27757381
Adrese: Institūta iela 3, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130

 

Atpakaļ