• Sākums
  • /
  • PAKALPOJUMI
  • /
  • Konsultāciju un vispārīgās informācijas sniegšana par pašvaldības kompetencē esošajiem jautājumiem

Konsultāciju un vispārīgās informācijas sniegšana par pašvaldības kompetencē esošajiem jautājumiem

 

Par pakalpojumu

Jums ir iespēja saņemt konsultāciju un vispārīgu informāciju par pašvaldības kompetencē esošajiem jautājumiem un sniegtajiem pakalpojumiem. 

Pakalpojuma saņemšana

Klātienē – Valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā Stopiņu novada domē, Institūta ielā 1a, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130

E-pasts: novada.dome@stopini.lv (elektroniski parakstīts)

E-pakalpojums: https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p5170.s2242.t547/ProcesaApraksts

Nosacījumi/ pakalpojumu saņēmēji

Fiziskas personas.

Juridiskas personas

Iesniedzamie dokumenti, veidlapas

Veidlapa: Iesniegums pašvaldībai.

Maksa

Nav.

Normatīvie akti

Informācijas atklātības likums 

Administratīvā procesa likums 

Iesnieguma likums 

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

Uzreiz vai 7 dienu laikā atbild uz vienkāršiem pieprasījumiem; 
10 dienu laikā, ja informāciju pieprasīts sniegt tikai elektroniskā veidā un tai nav nepieciešama papildu apstrāde;15 dienu laikā, ja informācijai nav nepieciešama papildu apstrāde un 30 dienu laikā, ja tāda ir nepieciešama.

Kontaktinformācija:

Valsts un pašvaldību vienotais klientu apkalpošanas centrs, Stopiņu novada dome, Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130

Tālr.: 66954851, e-pasts: stopini@pakalpojumucentri.lv

Atpakaļ