Izziņas izsniegšana par aktuālo deklarēto dzīvesvietu

 

Par pakalpojumu

Izziņas saņemšana par vienas personas dzīvesvietas adresi, ja persona pieprasa aktuālo informāciju par savu, sava bērna, kurš jaunāks par 18 gadiem, deklarēto, reģistrēto vai personas norādīto dzīvesvietu vai par aizbildnībā vai aizgādnībā esošās personas deklarēto, reģistrēto vai norādīto dzīvesvietu.

Pakalpojuma pieprasīšana

Klātienē – Stopiņu novada Dzimtsarakstu nodaļā, Institūta ielā 14, 2.stāvā, Ulbrokā 

Pakalpojumu saņēmēji

Pakalpojumu var saņemt

  • Fiziskas personas

Iesniedzamie dokumenti, veidlapas

Personu apliecinošs dokuments.

Veidlapa: Iesniegums izziņas saņemšanai no iedzīvotāju reģistra

Maksa

2,50 euro

Normatīvie akti

Iedzīvotāju reģistra likums 

Dzīvesvietas deklarēšanas likums 

14.07.2015., Ministru kabineta noteikumi Nr.391 ”Noteikumi par valsts nodevu par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra”

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

3 dienas no apmaksas dienas, ja informāciju pieprasa elektroniski.
Klātienē - pieprasīšanas dienā.

Kontaktinformācija:

Stopiņu novada Dzimtsarakstu nodaļa
Tālr.: 67910564, 27757381
e-pasts: dzimtsaraksti@stopini.lv
Adrese: Institūta iela 14, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130

Atpakaļ