• Sākums
  • /
  • PAKALPOJUMI
  • /
  • Iesniegumu pieņemšana un izskatīšana Ropažu novada pašvaldībā

Iesniegumu pieņemšana un izskatīšana Ropažu novada pašvaldībā

 

Par pakalpojumu

Pakalpojums nodrošina iespēju iesniegt iesniegumu pašvaldībai dažādu jautājumu risināšanai.

Pakalpojuma saņemšana

Klātienē – Valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā Ropažu novada domē, Institūta ielā 1a, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130

Elektroniski: izmantojot E-adresi

E-pasts – novada.dome@ropazi.lv (elektroniski parakstīts)

Pasts - Ropažu novada dome, Institūta ielā 1a, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130

Nosacījumi/ pakalpojumu saņēmēji

Fiziskas personas.

Juridiskas personas

Iesniedzamie dokumenti, veidlapas

Fiziskām personām jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.

Juridiskām personām - pilnvara un personu apliecinošs dokuments.

Veidlapa: Iesniegums pašvaldībai

Pielikumā pievieno iesniegumā norādīto prasību pamatojuma dokumentus, ja tādi nepieciešami.

Maksa

Nav.

Normatīvie akti

Iesniegumu likums

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

15 dienu laikā, ja informācijai nav nepieciešama papildu apstrāde.

30 dienu laikā, ja informācijai nepieciešama papildu apstrāde, un ne vēlāk kā 15 dienu laikā paziņo par to iesniedzējam.

Kontaktinformācija:

Valsts un pašvaldību vienotais klientu apkalpošanas centrs Ropažu novada domē, Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130
Tālr.: 66954851, e-pasts: stopini@pakalpojumucentri.lv 

Atpakaļ